Page 1

En rak Vänster

Vänsterpartiets regionala politik vilar på begreppen tillgänglig och hållbar. Här ser du våra 5 viktigaste frågor och några av de förslag vi har på hur vården, kulturen och kollektivtrafiken ska utvecklas under nästa mandatperiod Vi arbetar för en välfärd fri från vinstuttag - Vi vill behålla och utveckla vården i offentlig regi - Vi vill ha låga eller inga avgifter Vården ska vara lätt att nå och lätt att förstå - Flexibla öppettider på vårdcentralerna för att möta pendlarbehov - Kontaktsjuksköterskor i cancervården Sörmland ska vara tryggt att växa upp i - Familjecentral i alla kommuner

Rösta på Vänsterpartiet!

Gräset är grönast i Sörmland - Utbildning av specialistsjuksköterskor på arbetstid - Arbetsgivaren ersätter karensdag för personal inom primärvården Ett sammanhållet Sörmland, öppet för alla - Ett hållbart och klimatsmart Sörmland - Ett Sörmland i utveckling kräver utbyggnad av kollektivtrafiken

Om internationalen: Det franska originalet skrevs av Eugène Pottier, i samband med Pariskommunens fall 1871. Titeln är en hyllning till den Första internationalen, bildad i London 1864. Texten är inspirerad av marxistiska tankegångar och tonsattes 1888 av snickaren och arbetarkompositören Pierre Degeyter. Från 1904 är det den internationella arbetarrörelsens kampsång. Den har varit förbjuden i flera länder, och har översatts till många språk. Journalisten Henrik Menander översatte 1902 Internationalen till svenska.

1

Inte till salu! Maj 2014 Vänsterpartiet Sörmlands webbtidning 2:2014


På valbar plats!

Inte till salu!

När du röstar till riksdag och landsting i höst är det dessa personer som står högst på våra listor.

I år är det val, och den som lägger sin röst på Vänsterpartiet är i gott sällskap. Välfärdssektorn är landets största arbetsgivare. Vi är partiet att rösta på för en trygg välfärd fri från vinstintressen.

Från vänster: Maud Ekman från Eskilstuna som är vårt första namn på norra landtingslistan, Lotta Johnsson Fornarve från Oxelösund är första namn på den Sörmländska riksdagslistan för vänsterpartiet, tätt följd av Tommy Hamberg från Eskilstuna på andra plats. Längst till höger i bild, men inte politiskt, ser vi Lotta Back från Katrineholm som är vårt första namn på landstingslistan i södra Sörmland.

Hit vänder du dig om du vill bli veta mer om vad Vänsterpartiet gör i din kommun: Eskilstuna, Kristofer Pehrsson, k.pehrsson@gmail.com

Enligt en SIFO-undersökning är Vänsterpartiet det parti som har mest hängivna anhängare. Vi har visat att vi är regeringsdugliga - vi är med och styr i 85 kommuner, 9 landsting/regioner. I dessa områden bor 3 miljoner människor och vi har hand om en sammanlagd budget på 310 miljarder. Vi är beredda att ta mer ansvar och vi har erfarenheter för att göra ett bra jobb. Vårt parti växer så det knakar – vi har fler medlemmar än vi har haft på 20 år. Om du lägger din röst på Vänsterpartiet vid de olika valen 2014 så innebär det ett steg närmare en välfärd fri från privata vinster. Den svenska välfärdsmodellen grundas i att verksamheterna ska ha låga eller inga avgifter. Vi anser att skattemedel avsedda för skola ska gå till skola. Vi är för en välfärd fri från vinstuttag och anser att eventuella överskott ska återinvesteras. Vi är motståndare till vinstintressen i välfärden, inte till valmöjligheter och alternativ. Vi är positiva till mindre aktörer som kooperativ eller stiftelser. Innehållet i välfärden ska gå att påverka. Vi lyhörda och har respekt för våra motståndare. Med Vänsterpartiet får Sverige ett samhälle som bygger på omtanke, solidaritet, medmänsklighet och rättvisa - ett samhälle att lita på. Med vår politik slipper du girighet och borgerlig politik. Vår politik är genomtänkt och förnuftig. Vi i Vänsterpartiet är tydliga i vad vi vill och vi står upp för våra värderingar.

Flen, Kaj Johansson, kaj@vansterpartiet.se Gnesta, Lena Staaf, lenastaaf@yahoo.com Katrineholm, Thomas Selig, Thomas@selig.se

Lotta Johnsson Fornarve Första namn på Vänsterpartiet Sörmlands Riksdagslista

Nyköping, Helena Dahlström, h.alice.dahlstrom@gmail.com Oxelösund, Lotta Johnsson Fornarve, lotta.johnsson.fornarve@gmail.com

|:Upp till kamp emot kvalen!

Strängnäs, Ebbe Ollman, ebbe.ollman@strangnas.se

ty Internationalen

Trosa, Tommy Fogelberg, tommy.fogelberg@telia.com

åt alla lycka bär!:|

Vingåker, Kaisa Komulainen Nilsson, kaisa.nederhult@gmail.com

Sista striden det är,

En Rak Vänster 2 2014 Första maj