Page 1

HUFVUDSTADSBLADET Tisdag 9 juli 2013

NYHETER 9

I hufvudstadsregionen

Sommar vid havet

En man med en mission

Kom med i Sommar vid havet!

Tommy Pohjola

■ Pekka Sauri har gjort mycket gott för Helsingfors. Under hans tid har exempelvis kollektivtrafiken byggts ut och stadshuset anslutits till Twitter och Facebook. Biträdande stadsdirektören med ansvar för miljö, trafik och byggande är stadens ansikte utåt. När man i hängmattan funderar på vad det betyder, hur charmoffensiven genomförs och hur den framställs i medierna måste man komma ihåg utgångspunkten. Ledande politiker har alldeles nyligen beskrivit stadens beslutsapparat, alltså främst ämbetsverken, som en tsaristisk institution. Det betyder bland annat att tjänstemännen grälar sinsemellan, vilket krånglar till och fördröjer många beslut. Små beslut och stora beslut. I sammanhanget framstår Sauris mikrobloggande som en fräsch fläkt. Om exemplets makt är stark, vilket vi alla förstås hoppas, luckras den styva informationen småningom upp i hela staden. Det här är också något som Pekka Sauri säger är hans mål. I så fall skulle staden inte längre tala till stadsborna utan med dem. ■ När man bläddrar i stadens telefonkatalog baxnar man över mängden informatörer. Deras arbete märks i otaliga pressmeddelanden och publikationer. Vill staden trumma ut ett budskap har den resurserna och kanalerna. Det är också mot den bakgrunden som man ska granska biträdande stadsdirektörens trevliga tweetar om fåglar och snöläget. Och vad allt är det han inte säger? Låt oss se på några exempel. Riksdagens biträdande justistieombud Maija Sakslin luggar stadshuset för att det dröjde över ett år med att svara på en informationsbegäran som gällde Hitas-bostäder. Enligt Sakslin har staden på ett anmärkningsvärt slarvigt sätt tolkat grundlagen där det stadgas om medborgarnas rätt till information.

Upplev den unika sommaren vid havet! Varje sommartisdag 4.6–15.8 publicerar vi “Sommar vid havet” -annonshelheten i Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Borgåbladet, Östra Nyland och Hangötidningen. (Obs. Hangötidningen varje torsdag.) Du har även möjlighet att utvidga paketet, med en finskspråkig annons i Loviisan Sanomat. Ta kontakt med vår annonsservice för mer information, tfn (09) 1253 558 eller annons@ksfmedia.fi

GUSTAVS SVÄRD – Äventyrstur för barn på Sveaborg – Turer på svenska, fredagar: 12.7, 19.7, 26.7, 2.8 och 9.8.2013 kl. 12. Biljetter: barn fr. 10 € / vuxna fr. 13 €. Förhandsbeställning av biljetter från Biljettjänst: 0600 10 800 (1,96 €/min+lna). Biljetter till samma dags föreställning, Samfundet Ehrensvärd: 045 324 0010. Dagligen: En historisk rundvandring på Sveaborg Start kl. 12 från Sveaborgscentret. Biljetter: barn 4 €. / vuxna 9 €. (inkluderar inträde till Ehrensvärd-museet). Välkomna till Sveaborg! Samfundet Ehrensvärd, tel. 09-684 1850 www.suomenlinnatours.com

VI HAR ÖPPET HELA SOMMAREN. Vi betjänar dig även i juli, under tiden 1–26.7. har vi öppet mån–fre kl. 8–16.

VÄRDEFULL DIALOG. Pekka Sauri svarar på stadsbornas frågor i Twitter och Facebook.

”I så fall skulle staden inte längre tala till stadsborna utan med dem.”

Hon hänvisar förstås också till offentlighetslagen men understryker budskapets allvar med grundlagen. Inte en statusuppdatering om detta, inte av Sauri och inte från något konto som staden förfogar över i de sociala medierna. Det är likadant med automatmetroprojektet. Visste ni att budskapet Allt går som på räls tutas ut

Med förmånskortet 5 % rabatt på åderbråcksingrepp, ögonlaser- eller linsoperation och UltraShape-behandling.

på en för ändamålet startad nätsida, automaattimetro.fi? Att Helsingfors stads trafikverk HST har fullt upp med olika rättegångar, besvär och klagomål nämns ingenstans med ett ord. Ingen diskussion om vad det betyder och hur allt inte hänger ihop med stadshusets ständiga tal om ökad insyn i besluten.

Tidsbeställning tfn 09 1620 570 eller www.eirasjukhus.fi

Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors

■ Det är inte rimligt att kräva att staden ska piska sig själv offentligt och ständigt stå i skamvrån. Men det är rimligt att kräva att medierna genomskådar propagandan och alla trivseltweetarna. DESSUTOM … Helsingfors är fint alla årstider men kanske bäst på sommaren. Nu ser vi bland annat fram emot de stora segelfartygen som lägger till vid Sanduddskajen från den 17 juli.

22. –24.8.2013

:nde Sibeliusdagarna i Lovisa

Sjukhus

Fler ögon behöver vård Efterfrågan på behandling av ögonsjukdomar kan komma att fördubblas under de följande decennierna, tror Finlands Ögonläkarförening. Orsaken är att befolkningen åldras och patienterna med åldersförändringar i gula fläcken eller glaukom blir fler. Sjukdomarna kräver läkarbehandling flera gånger om året vilket ökar tillströmningen till sjukhusen, säger föreningens ordförande och professor Eija Vesti vid Åbo universitet. – Vi har meddelat sjukvårdsdistrikten att det finns ett stort behov av

mer resurser. Tidigare kunde åldersförändringar i gula fläcken inte behandlas alls, men nu finns behandling som kräver ett läkarbesök i månaden, säger hon. I huvudstadsregionen köps allt fler starroperationer från privata sektorn, säger överläkare Erna Kentala vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). För tillfället betalar den offentliga sektorn årligen nästan sju miljoner euro till de privata sjukhusen för arrangemanget. Enligt Kentala har de köpta tjänsterna ökat betydligt sedan mitten av 2000-talet.

– Det är ett stort problem eftersom mängden pappersarbete är enorm. Effektiv arbetstid försvinner, säger Kentala. HNS försöker hjälpa upp läget med den nya ögonkliniken som öppnas på Drumsö i augusti. Den nya byggnaden har bland annat tre operationssalar där starroperationer kan skötas dagligen. Sjukhuset utgör ändå ingen heltäckande lösning. – Inom HNS finns nästan 20 000 patienter med glaukom, av vilka 16 000 söker privat vård direkt. Om de ville ha vård hos oss kunde det bli katastrof, säger Kentala. FNB

SEX KONSERTER UNDER TRE DAGAR TORSDAG

Öppningskonsert kl.18 och Kappelimpro kl. 21

FREDAG

Appassionata kl.18 och Gyllene harpa kl. 21

LÖRDAG

Franska pärlor kl.18 och Fork kl. 21

• ANNA-LIISA BEZRODNY • MARKUS FAGERUDD • FORK • JAN-ERIK GUSTAFSSON • LOJO STADSORKESTER • LILY-MARLENE PUUSEPP • VALERIA RESJAN

Förfrågningar och biljettförsäljning: Lovisa kulturbyrå ✆ 0440 555 499 • Biljetter: 15 – 25 € • www.loviisansibeliuspäivät.fi

En man med en mission  

Om tjänstemän och politiker som twittrar.