Page 1

2012

IPOOG

J

‘T

KN

E

Gemeente Beernem

www.beernem.be


Inhoudstafel 4

Vlaanderen Feest met KA-BOEM!

5

Waar naartoe met je kind(eren) deze zomer??

5

Peuters en jongste kleuters (Geboortejaar 2009-2008)

6

Oudste kleuters en lagere schoolkinderen (Geboortejaar 2007-2000)

12 Overzicht van de locaties 14 Slotfeest 15 Grabbelpas doe-dingen 16

Het aanbod voor kleuters: 5-6 Jarigen (2007-2006)

24

Het aanbod voor lagere school 1e graad: 7-8 Jarigen (2005-2004)

32

Het aanbod voor lagere school 2e graad: 9-10 Jarigen (2003-2002)

40

Het aanbod voor lagere school 3e graad: 11-12 Jarigen (2001-2000)

47 T-rit: aanbod 13-15 jarigen 48 Themakampen 49 Particuliere sportinitiatieven 50 Infofiche grabbelpas 51 Nieuwe inschrijvingsprocedure 52 Meer info

2


Voorwoo rd Beste kinderen en ouders,

De jeugddienst, cultuurdienst, sportdienst en buitenschoolse kinderopvang presenteren samen ‘zomer 2012’. Alle activiteiten voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn in deze handige brochure gebundeld, zowel gemeentelijke als enkele particuliere initiatieven. Na het grote succes van vorig jaar bieden we ook opnieuw themakampen aan. Hier kan je kind gedurende een hele week in O.C. De Kleine Beer spelen, fantaseren, knutselen, … rond een bepaald thema. Dit jaar worden er verschillende thema’s voorzien voor kleuters en kinderen uit de lagere school. Op zaterdag 7 juli knalt Vlaanderen Feest (met ondermeer KA-BOEM!) de vakantie open: een namiddag vol speelkriebels in en rond O.C. De Kleine Beer. In het midden van dit boekje vind je de vakantieplanner terug met een overzicht per dag en per leeftijdscategorie. Deze handige kalender geeft je snel een duidelijk overzicht van wat er deze zomer in Beernem weer allemaal te beleven valt voor de kids. Zo kan je heel gemakkelijk jouw zomer in kaart brengen. Voor de tieners (13-15 jaar) biedt T-rit (intergemeentelijke tienerwerking) met een aparte zomerfolder een specifiek vakantieprogramma aan. De zomer wordt voor hen afgesloten met een groot tienerfestival! Heb je opmerkingen of vragen i.v.m. deze brochure of de aangeboden activiteiten deze zomer? Bel of mail gerust naar de betrokken diensten (contactgegevens achteraan dit boekje). Wij wensen je alvast veel leesplezier! Zonnige groeten, Johan De Rycke Carine Janssens Burgemeester Schepen van kinderopvang en cultuur

Jos Sypré Schepen van jeugd en sport

3


Zaterdag 7 juli 2012 Vanaf 13u30 Plein bij OC De Kleine Beer

Met Vlaanderen Feest zetten we de zomer opnieuw op een grandioze manier in. Op zaterdag 7 juli kunnen niet alleen ouders genieten van een waar volksfeest. Met Ka-boem! zorgen de jeugddienst, cultuurdienst en sportdienst ook voor een spetterend speelfeest. Kom proeven van een hele namiddag vol gratis speelplezier, voor alle speelvogels tussen 4 en 13 jaar!

Wat mag je verwachten?

Reuze-speeldorp voor alle leeftijden van 13u30 tot 18u00 Geniet van talrijke attracties en activiteiten zoals het hindernissenparcours, de klimmuur en deathride, een go-cart parcours, een salsa-initiatie voor kids, kindergrime, trampoline, de verteltent, ponyrijden en nog véééél meer…

Zwemmen met allerlei toffe speelelementen in het Bloemendale zwembad Leeftijd 5-8 jaar: Leeftijd 9-12 jaar:

van 14u00 tot 15u00 van 15u30 tot 16u30

En neem de ganse familie mee, want ook voor de oudere speelvogels is er veel te doen. Jullie kunnen gezellig meespelen met de kinderen of genieten van een drankje op een terrasje vlakbij. Opgepast: je blijft wel ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op je kinderen.

' ' '

Salsa initiatie om 15u en om 16u00 Leer je eerste zuiderse stapjes te zetten onder professionele begeleiding!

Optreden Mucho Gusto om 17u00 Mucho Gusto zorgt met zijn bonte mix van Belgische en Cubaanse muzikanten, voor een gevoel van tomeloze energie, voor één groot zuiders feest op het podium.

Afterparty met DJ Lorenzo vanaf 18u30 We houden de zomerse ritmes nog even aan en sluiten de dag feestelijk af met Latino DJ Lorenzo!

Kom zeker een kijkje nemen, het belooft een onvergetelijke namiddag vol onverwachte speelkriebels te worden!!!

Info?

4

Voor meer info over Vlaanderen Feest en “Ka-boem!” kan je terecht op de jeugddienst via jeugddienst@beernem.be of 050 28 91 34.


Waar naartoe met je kind(eren) deze zomer?? Tijdens de zomervakantie slaan de kinderopvang en de jeugddienst de handen in elkaar om te zorgen voor kwalitatieve en plezante opvang. Waar je kind terecht kan en op welk moment, hangt af van de leeftijd van je kind.

PEUTERS EN JONGSTE KLEUTERS (geboortejaar 2008-2009) Voor wie Kinderen geboren in 2008 en 2009 kunnen volledige dagen terecht in kinderopvang ‘t Knipoogje, op voorwaarde dat ze vooraf geregistreerd zijn bij de dienst kinderopvang in het gemeentehuis. Voor de volledige registratieprocedure, zie pagina 6.

• • •

E

KN

IPOOG

J

‘T

Wanneer Elke weekdag van 6u30 tot 18u30

’t Knipoogje is GESLOTEN: Tijdens de eerste twee weken van het bouwverlof: van maandag 16 juli t.e.m. vrijdag 27 juli (collectieve sluiting) Op woensdag 11 juli (feestdag) Van maandag 13 t.e.m. woensdag 15 augustus (feestdag en brugdagen)

TIP: een overzicht van de verschillende activiteiten en sluitingsperiodes vind je op de vakantieplanner middenin dit boekje. Waar BEERNEM: OEDELEM:

’t Knipoogje Beukendreef (Beukendreef 1, 8730 Beernem) – 050/79 12 66 ’t Knipoogje J. Creytensstraat (J.Creytensstraat 25, 8730 Oedelem) – 050/79 11 01

Meebrengen • •

LUNCHPAKKET: kindjes die een hele dag komen, brengen hun picknick mee. TUSSENDOORTJE: om 10u en om 16u kunnen de kinderen een tussendoortje eten in ‘t Knipoogje. Koek en drank worden meegebracht van thuis of kunnen aangekocht worden in ’t Knipoogje (verrekening via de factuur). Een drankje in ’t Knipoogje kost € 0,32 en een koek € 0,29. Tussendoor kunnen de kinderen gratis water krijgen. KLEDIJ ❱❱ doe je kind comfortabele speelkleren aan die vuil mogen worden. ❱❱ Zorg zeker ook voor reservekledij in het rugzakje van je kind (ongelukje, waterspelletjes, …) ❱❱ Zorg dat de kledij aangepast is aan het weer (zonnehoedje, regenjas, …) ❱❱ Breng geen waardevolle voorwerpen mee ❱❱ Naamteken alles wat je kind van thuis meebrengt (picknick, koek, kledij, petje, drankje, …). Zo vermijden we heel wat zoekwerk en verloren voorwerpen.

5


Prijs Periode Minder dan 3 uur (kwart dag) Tussen 3 en 6 uur (halve dag) Meer dan 6 uur (volle dag)

Ouderbijdrage per kind € 4,22 € 6,56 € 12,24

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin krijg je 25% korting op de ouderbijdrage. De factuur krijg je op het einde van de maand op basis van de prikklokfiches.

Begeleiding In kinderopvang ’t Knipoogje staan de kinderen onder het toezicht van begeleidsters en jobstudenten die voldoen aan de vereisten van Kind en Gezin. Dat wil zeggen dat ze minstens 19 jaar zijn en student (of afgestudeerd) zijn in een pedagogische richting. Elke dag werkt de belegeidingsploeg een activiteit uit waar de kinderen kunnen aan deelnemen.

Hoe registreren? Je kan je kinderen registreren bij de coördinatoren en dit ten laatste 2 weken voor de start van de opvang. Maak een afspraak bij één van de coördinatoren via 050 28 91 36(7) of via knipoogje@beernem.be.

Meer info? Met al je vragen of voor meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst kinderopvang op het nummer 050/28 91 36(7). Aandacht! Vooraf laten weten op welke dagen je kind komt is niet nodig. Wel moet er een actueel kinddossier bestaan van je kind. Als je kind niet bij ons geregistreerd is (of al langer dan 1 jaar niet geweest is), neem je best contact op met de dienst kinderopvang. Is er geen (volledig) dossier aangemaakt vóór de start van de opvang, dan betaal je een dubbele ouderbijdrage.

IPOOG

J

‘T

KN

E

OUDSTE KLEUTERS EN LAGERE SCHOOLKINDEREN (geboortejaar 2007-2000) Vanaf het derde kleuter bieden we je kind extra variatie en speelmogelijkheden. Vandaar de samenwerking tussen de dienst kinderopvang en de jeugddienst. Tijdens de zomer kan je zoon of dochter in de voormiddag terecht in ’t Knipoogje en in de namiddag op het Grabbelpas speelplein. We leggen dagelijks een begeleide bus in tussen de twee locaties.

Om de vakantie een beetje te breken, kunnen de kinderen zich ook inschrijven voor Grabbelpas doe-dingen op dinsdag en donderdag. Dit zijn uitstappen, ateliers en activiteiten op een andere locatie, waar je vooraf voor inschrijft. Lees alle info over de doe-dingen vanaf pagina 15.

Voor wie ’t Knipoogje en de Grabbelpas zijn er voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar (2007-2000) op voorwaarde dat ze vooraf geregistreerd zijn bij de dienst kinderopvang en de Grabbelpas (voor de registratieprocedure, zie pagina 10 bij “hoe registreren?”)

6


Wanneer Elke weekdag van 5 juli tot 29 augustus. Onderstaand dagschema is van toepassing: 6u30 - 14u00: 13u30: 13u30 - 18u30:

Kinderen kunnen terecht in kinderopvang ‘t Knipoogje. Kinderen die niet opgehaald worden, gaan na de middag onder begeleiding met de bus naar het Grabbelpas speelplein. Kinderen kunnen terecht op het Grabbelpas speelplein. De activiteiten starten om 14u. en eindigen om 17u., wij vragen om in de mate van het mogelijke je kind niet te komen ophalen tussen die uren.

Uitzondering: •

Van 2 t.e.m 4 juli en op 31 augustus is er geen speelpleinwerking in de namiddag. De kinderen kunnen op die dagen wel een volledige dag in ’t Knipoogje terecht. Op 30 augustus is er een onvergetelijke afsluiter van de zomer: het Grabbelpas SLOTFEEST. Op die dag vieren alle kinderen van geboortejaar 2007-2000 samen het einde van de zomer. Alle speelpleinlocaties zijn op die dag gesloten en ’t Knipoogje is enkel open voor de allerkleinsten (geboortejaar 2009-2008). Meer uitleg over deze fantastische afsluiter, vind je op pagina 14.

’t Knipoogje is GESLOTEN: • Tijdens de eerste twee weken van het bouwverlof: van maandag 16 juli t.e.m. vrijdag 27 juli (collectieve sluiting) • Op woensdag 11 juli (feestdag) • Van maandag 13 tot woensdag 15 augustus (feestdag en brugdagen) Het Grabbelpas speelplein is GESLOTEN: • Van maandag 2 tot woensdag 4 juli (volledige dag ‘t Knipoogje) • Op woensdag 11 juli (feestdag) • Van maandag 13 tot woensdag 15 augustus (feestdag en brugdagen) • Op 30 augustus (er is slotfeest voor alle kinderen van 5 t.e.m. 12 jaar, zie pagina 14) • Op 31 augustus (volledige dag ‘t Knipoogje)

TIP:

een overzicht van de verschillende activiteiten en sluitingsperiodes vind je op de vakantieplanner middenin dit boekje.

7


Waar Om de kinderen voldoende speelruimte te geven zijn de kinderen voor de opvang in de voormiddag ingedeeld in leeftijdsgroepen. In de namiddag kunnen de kinderen terecht op 3 speelpleinlocaties.

Voormiddag 6u30-13u30 Kinderopvang ‘t Knipoogje

Oedelem

Geboren in 2007-2006 (kleuters)

Geboren in 2005-2000 (lagere schoolkinderen)

‘t Knipoogje J. CREYTENSSTRAAT

‘t Knipoogje KNESSELARESTRAAT

‘t Knipoogje BEUKENDREEF

‘t Knipoogje D. BOTERWEG

Beernem Sint Joris

Adressen ’t Knipoogje Beukendreef: ’t Knipoogje J. Creytensstraat: ’t Knipoogje D. Boterweg: ’t Knipoogje Knesselarestraat:

8

Beukendreef 1, 8730 Beernem J.Creytensstraat 25, 8730 Oedelem D. Boterweg 3A., 8730 Beernem Knesselarestraat 26A, 8730 Oedelem

Namiddag 13u30-18u30 Grabbelpas speelplein

Speelplein WAGENWEG Speelplein BARGELAAN Speelplein GALGEVELD (enkel op ma, woe, vr)

– 050/79 12 66 – 050/79 11 01 – 050/78 06 82 – 050/79 12 63

Speelplein Beernem:

In en rond scoutslokaal Bargepark

(ingang via de Bloemendalestraat en dan Malehof )

Speelplein Oedelem: Speelplein Sint-Joris:

In en rond chirolokaal Wagenweg (ingang via de Vullaertstraat en dan Wagenweg) In en rond chirolokaal Galgeveld (ingang via Galgeveld) Let op: in St. Joris is er enkel werking op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag gaan de kinderen naar speelplein Bargelaan.


Meebrengen • •

LUNCHPAKKET: kindjes die een hele dag komen, brengen hun picknick mee. TUSSENDOORTJE: ’t Knipoogje: om 10u kunnen de kinderen een tussendoortje eten in ‘t Knipoogje. Koek en drank worden meegebracht van thuis of kunnen aangekocht worden in ’t Knipoogje (verrekening via de factuur). Een drankje in ’t Knipoogje kost € 0,32 en een koek € 0,29. Speelplein: om 16u krijgen de kinderen een koek en drank op het speelplein (zit in de prijs). We vragen aan de ouders om voor de namiddag geen extra tussendoortjes mee te geven. Op beide locaties kunnen de kinderen tussendoor gratis water krijgen. KLEDIJ ❱❱ doe je kind comfortabele speelkleren aan die vuil mogen worden. ❱❱ Zorg zeker ook voor reservekledij in het rugzakje van je kind (ongelukje, waterspelletjes, …) ❱❱ Zorg dat de kledij aangepast is aan het weer (zonnehoedje, regenjas, …) ❱❱ Breng geen waardevolle voorwerpen mee (gsm’s, mp3 spelers, juwelen, … heeft je kind niet nodig!) ❱❱ Naamteken alles wat je kind van thuis meebrengt (picknick, koek, kledij, petje, drankje, …). Zo vermijden we heel wat zoekwerk en verloren voorwerpen.

Prijs Prijs voormiddag ‘t Knipoogje

Prijs namiddag Speelplein

(koek en drank niet inbegrepen)

(koek en drank incl.)

Minder dan 3 uur Tussen 3 en 6 uur Meer dan 6 uur

• • •

€ 4,22 * € 6,56 * € 12,24 *

2,50

* Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin krijg je 25% korting op de ouderbijdrage.

De vergoedingen worden gefactureerd aan de ouders op het thuisadres. Je ontvangt aparte facturen voor de voormiddagopvang en de namiddagopvang. De factuur van ’t Knipoogje krijg je op het einde van de maand op basis van de prikklokfiches. De factuur van het speelplein krijg je op het einde van de zomer, aan de hand van een aanwezigheidslijst, die wordt afgetekend door de ouder.

9


Begeleiding In kinderopvang ’t Knipoogje staan de kinderen onder het toezicht van begeleidsters en jobstudenten die voldoen aan de vereisten van Kind en Gezin. Dit wil zeggen dat ze minstens 19 jaar zijn en een pedagogisch diploma hebben. Elke dag werkt de belegeidingsploeg een activiteit uit waar de kinderen kunnen aan deelnemen. Grabbelpas wordt begeleid door de jeugddienst i.s.m. jobstudenten en monitoren. De jobstudenten hebben al minstens 2 jaar werkervaring op het speelplein, volgden heel wat vorming, zijn in het bezit van een attest animator in het jeugdwerk en zijn de verantwoordelijken van het plein. Je herkent hen op het speelplein aan hun T-shirt met het logo van de Grabbelpas. De monitoren zijn enthousiaste vrijwilligers met minder dan 2 jaar ervaring, de aanvullende begeleiders op het speelplein. Ze zijn te herkennen aan de Grabbelpas-sticker op hun eigen T-shirt. Deze mix van medewerkers zorgt ervoor dat je kind op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van het samenzijn en spelen met leeftijdsgenootjes. Tijdens de komende vakantie willen we opnieuw extra aandacht schenken aan kinderen met een beperking of handicap. Spelen is een recht voor iedereen. Daarom willen we aan zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid bieden om mee te spelen op het speelplein. Sommige kinderen hebben hiervoor wat extra begeleiding nodig en daar willen we graag ons steentje toe bijdragen. Ze zijn meer dan welkom op onze speelpleinwerkingen. Om de begeleiding goed te kunnen voorbereiden op de specifieke noden van je kind, vragen we om vooraf contact op te nemen met de jeugddienst.

Hoe registreren? Registreren bij kinderopvang ’t knipoogje (voormiddagopvang) Je kan je kinderen registreren bij de coördinatoren en dit ten laatste 2 weken voor de start van de opvang. Maak een afspraak bij één van de coördinatoren via 050/28 91 36(7) of via knipoogje@beernem.be. Aandacht! Vooraf laten weten op welke dagen je kind komt is niet nodig. Wel moet er een actueel kinddossier bestaan van je kind. Als je kind niet bij ons geregistreerd is (of al langer dan 1 jaar niet geweest is), neem je best contact op met de dienst kinderopvang. Is er geen (volledig) dossier aangemaakt vóór de start van de opvang, dan betaal je een dubbele ouderbijdrage.

10


Registreren en inschrijven voor Grabbelpas speelplein (namiddagwerking) en doedingen Om te kunnen genieten van deze Grabbelpas-zomer moet je jaarlijks een infofiche invullen en een pasje aankopen. Het pasje kost € 3,00 en is het ticket voor het volledige Grabbelpasmenu (ook doedingen, zie pagina 15) én je krijgt er twee gratis zwembeurten in het Bloemendale zwembad bovenop. Procedure: • Vul minstens 2 werkdagen vooraf de infofiche in met persoonlijke en medische gegevens. Dit kan online of op de infofiche op pagina 50. (tip: als je dit online doet kunnen we je gegevens sneller verwerken en spaar je een postzegel of een trip naar de jeugddienst uit). • We verwerken de gegevens van je kind(eren) • Je kan het pasje ophalen op de jeugddienst vanaf 12 mei voor de prijs van € 3,00 of je krijgt het mee op de eerste speelpleindag (betaling op factuur)

OPGEPAST: wie registreert vóór 8 mei, kan naar de eerste inschrijfzaterdag komen op 12 mei! Wie nog geen infofiche indiende, moet wachten tot 14 mei om in te schrijven voor de doe-dingen…

De concrete werkwijze vindt je achteraan dit boekje op pagina 51 naast de papieren infofiche. BELANGRIJK: je kind kan niet komen spelen bij Grabbelpas als we vooraf geen infofiche ontvangen hebben. Het pasje kan je wel achteraf krijgen (betaling op factuur).

Meer info? Heb je nog vragen, dan vind je achteraan dit boekje de contactgegevens en openingsuren van de dienst kinderopvang ’t Knipoogje en van de jeugddienst.

11


LOCATIES

Speelplein Oedelem

In en rond chirolokaal Wagenweg (ingang via de Vullaertstraat en dan Wagenweg)

Verzamelplaats sporthal Den Akker

Sportstraat 1, 8730 Oedelem

Verzamelplaats O.C. De Kleine Beer

C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem

Speelplein Beernem

In en rond scoutslokaal Bargepark (ingang via de Bloemendalestraat en dan Malehof)

12

IPOOG

J

‘T

KN

E

Beukendreef 1, Beernem

Oed


IPOOG

J

‘T

KN

E

J.Creytensstraat 25, Oedelem

delem

IPOOG

J

‘T

KN

E

Knesselarestraat 26A, Oedelem

Beernem

IPOOG

J

‘T

KN

E

Diksmuidse Boterweg, Beernem

Verzamelplaats Bargelaan 12

Parking politie

Sint-Joris

Speelplein Sint-Joris

In en rond chirolokaal Galgeveld (Galgeveld 32, 8730 Sint Joris)

Verzamelplaats Kleuterweelde

Sint Andreaslaan 43, 8730 Beernem

13


slotfeest grabbelpas speelpein

2 1 0 2 s u t s u g u a 0 3 g a d r Donde De laatste speelpleindag laten we nooit ongemerkt voorbijgaan. We presenteren jullie een gigantisch slotfeest met alles erop en eraan. We denken nog even niet aan de eerste schooldag en geven er met alle grabbelpassers voor een laatste keer een stevige lap op! Dit jaar trekken we er een ganse dag op uit naar kinderboerderij De Pierlapont in Loppem waar we heel wat kunnen beleven. Je hoort er geblaat, geloei, gezoem en gekwetter van honderden diertjes! We helpen boer Willy met het wassen van de varkentjes, het melken van de koeien en het eten geven aan de andere dieren. Tussendoor kan je deelnemen aan activiteiten met piraten en ridders, je eigen brood bakken, vissen in de poel, verdwalen in het maïsdoolhof en volop spelen op het speelpark, de trampoline en in de stal op de stropiramide.

praktische afspraken Voor wie: Het slotfeest is er voor alle kinderen tussen de 5 en 12 jaar (2007 – 2000).

Aantal deelnemers: onbeperkt

Verzamelplaats: Sportpark ‘Den Akker’ - Sportstraat 1 - 8730 Oedelem

Tijdstip: 6u30 - 9u00: 9u00 stipt: 9u30 - 16u30: 17u00: 17u00 -18u30:

Ouders brengen de kinderen (er is opvang voorzien) Vertrek met de bus Activiteiten in Kinderboerderij De Pierlapont (Loppem) Aankomst met de bus aan sportpark Den Akker Kinderen worden door de ouders opgehaald (er is opvang voorzien)

Prijs: € 12.00 (inclusief opvang, vervoer, activiteiten, speciaal vieruurtje en water)

Meebrengen:

14

Picknick voor over de middag Zonnehoedje, zonnecrème, regenjas, laarzen Je mag je gerust verkleden… (niet verplicht!)

Inschrijven is verplicht voor woensdag 22 augustus 2012.


Grabbelpas

doe-dingen

Grabbelpas doe-dingen zijn verrassende workshops, uitstappen, activiteiten, … waarbij fun centraal staat. We hebben een brede waaier aan activiteiten speciaal voor jou samengesteld. Welke doe-dingen er dit jaar op het menu staan vind je op de volgende pagina’s. Maak snel je keuze, de plaatsen zijn beperkt!

Wie? De Grabbelpas doe-dingen zijn er voor alle kinderen van 5 t.e.m. 12 jaar (2007-2000). Het aanbod wordt opgedeeld in 4 leeftijdsgroepen volgens geboortejaar (zie verder).

Vervoer De kinderen die ‘s morgens eerst naar de kinderopvang gaan, kunnen ook deelnemen aan de doedingen. Voor doe-dingen die doorgaan binnen Groot-Beernem brengen de ouders de kinderen zelf naar de plaats van de activiteit en pikken ze achteraf daar ook weer op. Kinderen die al in de voormiddag in ’t Knipoogje zijn, worden MITS VERMELDING, door ons gebracht naar de activiteit (opgepast: ’s avonds komen ouders de kinderen altijd zelf ophalen op de plaats van de activiteit, daar wordt opvang voorzien tot 18u30). Voor de doe-dingen die doorgaan buiten Groot-Beernem gaan we met de bus of trein en wordt er telkens op de locaties van ‘t Knipoogje verzameld of aan het station zelf. Wanneer ‘t Knipoogje gesloten is (bouwverlof ), wordt er verzameld aan de Grabbelpas-speelpleinen. Opgepast: bij een busuitstap voorzien de grabbelpasbegeleiders pas opvang vanaf het vermelde uur aan de ingang van ’t Knipoogje. Als je jouw kind vroeger afzet, wordt hij/zij geregistreerd als aanwezig in kinderopvang ’t Knipoogje en betaal je automatisch het minimumtarief van € 4,22 voor opvang minder dan 3 uur.

Deelnemen? Voor de Grabbelpas doe-dingen kan je enkel deelnemen als je op voorhand ingeschreven bent op de jeugddienst. Dit is dus vanaf zaterdag 12 mei! (van 10u. tot 11u30). Het aantal toegelaten deelnemers is vaak beperkt, kom dus zeker op tijd langs! Opgepast: wie zijn infofiche indient vóór 8 mei, kan naar de eerste inschrijfzaterdag komen op 12 mei! Wie nog geen infofiche indiende, moet wachten tot 14 mei om in te schrijven voor de doe-dingen… De kinderen zijn pas definitief ingeschreven op het moment dat het inschrijvingsgeld betaald is. Betalingen gebeuren cash bij inschrijving. Bij annulering van een activiteit krijg je 2/3 terugbetaald als je de jeugddienst minimum twee dagen voor de activiteit verwittigt. Indien je niet vóór de activiteit verwittigt, is terugbetaling niet mogelijk. Indien je annuleert omwille van ziekte van je kind, kan je, mits voorleggen van het doktersattest, het volledige bedrag terugkrijgen.

15


het aanbod voor Kleuters: 5-6 jarigen (2007-2006)

donderdag 5 juli 2012:

Kabouternamiddag We gaan op avontuur naar de Elfenkring in Wingene… Kom luisteren naar een kaboutersprookje op de vertelzolder en daarna mee knutselen aan een boomstamkabouter. Laat je meevoeren op een prachtige sprookjesreis!

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 13u00 't Knipoogje J. Creytensstraat 25, 8730 Oedelem ✖ 13u15 't Knipoogje, Beukendreef 1, 8730 Beernem terug: ✖ 17u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem ✖ 18u00 Speelplein Oedelem, Wagenweg, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 8,00 € max. aantal: 15

dinsdag 10 juli 2012:

Max op ontdekkingsreis Ga mee met Max de muis en zijn vriendjes op ontdekkingsreis en maak kennis met de wondere wereld van de groengestreepte muizen. Deze nieuwe vrienden hebben heel wat andere gewoonten. Jullie kiezen zelf of het verhaal goed of slecht afloopt... Daarna spelen we leuke spelletjes op het basis van het gekozen einde (i.s.m. YFU).

Praktische afspraken:

16

plaats: Kleuterweelde, Sint Andreaslaan 43, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 25


donderdag 12 juli 2012:

Zzzoem Zzzoem Ben jij ook benieuwd hoe het leven van een bij eruit ziet? De imker van Bulskampveld toont je wat de bijen allemaal doen. Je wordt zelf even een bijtje en krijgt je eigen taken in de bijenkolonie.

Praktische afspraken: plaats: Bezoekerscentrum Bulskampveld (ingang: achterkant kasteel, tegenover kruidentuin), Bulscampveld 8, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 25

dinsdag 17 juli 2012:

Kleuters aan de drum KLANK, RITME, MUZIEK, BEWEGING en DANS: dit ervaren jullie in een wervelende percussie sessie. Samen ontdekken we verschillende percussie instrumenten en gaan er mee aan de slag (i.s.m. Op slag en tijd).

Praktische afspraken: plaats: O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. prijs: 7,00 € max. aantal: 30

17


het aanbod voor Kleuters: 5-6 jarigen (2007-2006) donderdag 19 juli 2012:

De Toverplaneet De Toverplaneet is een dolgekke binnenspeeltuin in Brugge. Je gaat als astronaut een beTOVERende wereld in van PLANETEN. Klimtorens, glijbanen, ballenbaden, tunnels en een uniek ‘maanlandschap’-springkasteel met speciale lichteffecten betoveren iedereen!

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 12u30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem ✖ 12u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) terug: ✖ 18u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 18u20 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. prijs: 8,00 € max. aantal: 45

dinsdag 24 juli 2012:

Danzas Latinas We maken kennis met typische zuiderse ritmes en leren eenvoudige pasjes aan. We dansen de meest populaire Latijns-Amerikaanse dansstijlen. De kruidige mengeling van Salsa samen met de vrolijke Merengue laat onze benen swingen!

Praktische afspraken: plaats: Danszaal Sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. prijs: 6,00 € max. aantal: 15 meebrengen: schoenen zonder zwarte zool en losse kledij

18


donderdag 26 juli 2012:

Bellewaerde

Een unieke combinatie van dieren en attracties, dat is Bellewaerde Park! Geniet van de apenstreken van de stokstaartjes of brul als een leeuw. Tussendoor kan je genieten van tal van leuke attracties en spannende shows. En vergeet zeker niet om de mysterieuze waterwereld in het hartje van de jungle te ontdekken.

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem ✖ 08u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem terug: ✖ 18u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem ✖ 18u20 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem prijs: 18,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Picknick, regenkledij, zonnehoedje en zonnecrème

dinsdag 31 juli 2012:

Kinderboederij Zonnegloed Kinderboerderij Zonnegloed is een zoo én een boerderij, je doet er de wildste ontdekkingen! Ontmoet enkele van de 350 dieren: van ruige bizons over speelse stokstaartjes tot aaibare boerderijdieren. De dierenverzorgers vertellen je allerlei beestachtig interessante weetjes over al deze lieverdjes.

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u15 't Knipoogje Oedelem, Knesselarestraat 26A, 8730 Oedelem ✖ 08u25 't Knipoogje Oedelem, J. Creytensstraat 25, 8730 Oedelem ✖ 08u45 't Knipoogje Beernem, Diksmuidse Boterweg 3A, 8730 Beernem ✖ 09u00 't Knipoogje, Beukendreef 1, 8730 Beernem terug: ✖ 17u40 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 18u00 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. prijs: 10,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Picknick, regenkledij, zonnehoedje en zonnecrème

19


het aanbod voor Kleuters: 5-6 jarigen (2007-2006)

donderdag 2 augustus 2012:

Trouwen!

Vandaag stappen we in het huwelijksbootje! We starten met de voorbereiding, de burgemeester staat klaar aan het gemeentehuis om ons te huwen, we schuiven plechtig de ringen over de vinger en eindigen met een waar trouwfeest, inclusief taart. Vergeet zeker niet om je mooiste feestkledij aan te trekken!

Praktische afspraken: plaats: O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 35 meebrengen: feestelijke speelkledij

dinsdag 7 augustus 2012:

Zandsculpturen aan zee Vandaag gaan we naar de zandsculpturen. Uit het zand in Blankenberge rijzen prachtige sprookjestaferelen. We dromen weg in deze wondere wereld en komen uit aan de zee. Daar beleven we een dolle dag zandkastelen maken, spetteren in het water, voetballen en nog veel veel meer...

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u45 Station Beernem, Stationsplein 3, 8730 Beernem terug: ✖ 17u15 Station Beernem, Stationsplein 3, 8730 Beernem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats, Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 11,00 € max. aantal: 25 meebrengen: Picknick, zwemgerief, regenkledij, zonnehoedje en zonnecrème

20


donderdag 9 augustus 2012:

Sprookjestocht

Boze heksen, stoere ridders, tovenaars, elfen en trollen ze komen allemaal aan bod tijdens deze tocht. Kleuterweelde wordt vandaag even Sprookjesweelde! (i.s.m. Hikketakketoe).

Praktische afspraken: plaats: Kleuterweelde, Sint-Andreaslaan 43, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 8,00 € max. aantal: 20

donderdag 16 augustus 2012:

Pluktuin

In de pluktuin gaan we proeven van verschillende soorten vers fruit. Nadien plukken we fruit waarmee we een heerlijk taartje bakken (i.s.m. Purfruit Oeselgem).

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 12u40 't Knipoogje, J. Creytensstraat 25, 8730 Oedelem ✖ 13u00 't Knipoogje, Beukendreef 1, 8730 Beernem terug: ✖ 17u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 18u00 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 7,00 € max. aantal: 30 meebrengen: Zonnehoedje, regenkledij en zonnecrème

21


het aanbod voor Kleuters: 5-6 jarigen (2007-2006)

dinsdag 21 augustus 2012:

Poppentheater “Met Pierke naar de maan” We maken kennis met professor Perrier, die een jeugddroom in vervulling ziet gaan: in een zelfgebouwde raket naar de maan geschoten worden. Maar dan beginnen de problemen... Eén van de astronauten komt niet opdagen en de andere blijkt allesbehalve betrouwbaar. Misschien kan PIERKE professor Perrier helpen? (i.s.m. Poppentheater Pedrolino)

Praktische afspraken: plaats: O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats, Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 6,00 € max. aantal: 80

donderdag 23 augustus 2012:

Kleuterturnen

Huppel op 1 been naar de mat en koprollen maar... Kruip onder de banken door en gooi de bal door een hoepel. We buitelen, we stuiteren en gieren van het lachen met de grappige bewegingsspelletjes. Vandaag turnen we erop los!

Praktische afspraken:

22

plaats: Danszaal sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 6,00 € max. aantal: 30 meebrengen: Sportieve kledij, geen zwarte zolen


dinsdag 28 augustus 2012:

Cupcakes versieren Mmmm, kleine cakejes, dat lust ik wel! Maar wist je dat er ook groene, blauwe en gele cupcakes bestaan die eetbaar zijn? Of zelfs met allerlei gekke diertjes erop… Vandaag gaan we zelf aan de slag en maken we om ter zotste taartjes. Benieuwd of we kunnen wachten met proeven om ons prachtig resultaat aan mama of papa te tonen?? (i.s.m. yamiemamie)

Praktische afspraken: plaats: Kleuterweelde, Sint Andreaslaan 43, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30 mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats, Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats prijs: 10,00 € max. aantal: 28 meebrengen: een potje om je cupcakes mee te nemen naar huis

donderdag 30 augustus 2012:

SLOTFEEST

We sluiten de zomer af met alle kids samen op een onvergetelijk slotfeest! Vandaag gaan we naar kinderboerderij Pierlapont in Loppem voor een hele dag plezier. (Opgepast: de bus vertrekt om 9u stipt.)

Alle praktische afspraken vind je op pagina 14.

23


Het aanbod voor de lagere 7– 8 jarigen (2005-2004) donderdag 5 juli 2012:

Sportkriebels Als het kriebelt moet je sporten!! Dat gaan we vandaag doen op ‘t Klein Strand in Jabbeke, waar we kunnen proeven van heel wat bekende en minder bekende sporten. Kriebelt je lichaam van kop tot teen? Wel dan is de enige remedie eens goed te bewegen. Loop je spieren fit of glip doorheen de kleine gangetjes van de speleobox. Benieuwd? (i.s.m. Sportdienst Beernem)

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u30 Sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem ✖ 08u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) terug: ✖ 17u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 17u20 Sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in Kinderopvang ‘t Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 6,00 € max. aantal: 60 meebrengen: Zwemgerief, regenkledij, zonnehoedje, picknick en zonnecrème

dinsdag 10 juli 2012:

Gekke portretten in Brugge In het Groeningemuseum wacht een jonge kunstenares ons op. Ze moet een portret maken, maar weet niet hoe ze eraan moet beginnen. Wij gaan haar helpen! We bekijken een paar portretten, leren hoe je met voorwerpen iets kan vertellen over de mensen op het schilderij, welke verf je moet gebruiken... en dan gaan we aan de slag! In het kinderatelier mogen we zelf een portret in elkaar knutselen! Daarna gaan we de mooiste plekjes van de stad bekijken vanuit een bootje op de Brugse reitjes! Een heerlijk namiddagje Brugge.

Praktische afspraken:

24

verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 13u30 't Knipoogje Oedelem, Knesselarestraat 26A, 8730 Oedelem ✖ 13u45 't Knipoogje Beernem, Diksmuidse Boterweg 3A, 8730 Beernem terug: ✖ 17u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 18u00 Speelplein Oedelem, Wagenweg, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 6,00 € max. aantal: 12 meebrengen: regenjas, zonnehoedje


school 1e graad donderdag 12 juli 2012:

Wonderzalf maken Wist je dat je met kruiden en planten uit het bos wonden sneller kan genezen? En daarvoor hoef je geen tovenaar te zijn! Vandaag gaan we in het bos van Bulskampveld op zoek naar ingrediënten om ons eigen genezend zalfje te maken om mee te nemen naar huis of op kamp.

Praktische afspraken: plaats: Bezoekerscentrum Bulskampveld (ingang: achterkant kasteel, tegenover kruidentuin), Bulscampveld 8, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 25

dinsdag 17 juli 2012:

Slangen

Brrrr … slangen zijn toch maar griezelige beesten… Of niet? Je maakt eerst op foto kennis met de wondere wereld van de slangen. Je leert de soorten onderscheiden en inschatten of ze gevaarlijk zijn of niet. En dan is er de confrontatie met de echte slangen. Zijn ze echt glad en glibberig ? Je mag zelf eens voelen ... als je durft !

Praktische afspraken: plaats: Bibliotheek, C. Marichalstraat 1, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. prijs: 6,00 € max. aantal: 25

25


Het aanbod voor de lagere 7– 8 jarigen (2005-2004) donderdag 19 juli 2012:

De Toverplaneet De Toverplaneet is een dolgekke binnenspeeltuin in Brugge. Je gaat als astronaut een beTOVERende wereld in van PLANETEN. Klimtorens, glijbanen, ballenbaden, tunnels en een uniek ‘maanlandschap’-springkasteel met speciale lichteffecten betoveren iedereen!

Praktische afspraken: plaats: De toverplaneet Brugge tijdstip activiteit: 13:30-17:30 verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 12u30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem ✖ 12u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) terug: ✖ 18u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 18u20 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. prijs: 8,00 € max. aantal: 45

dinsdag 24 juli 2012:

Woeste Willem aan Zee Tussen duin en zee woont Woeste Willem. Willem is zeerover. Of eigenlijk: Willem was zeerover, want hij is met pensioen. Woeste Willem is een echte barbaar. hij zwaait met zijn armen en lacht: Hoepel op, landrotten. Maar Willem is ook dol op vliegeren, schatkisten, zeemeerminnen en dolle pret op het strand. (i.s.m. Horizon educatief )

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u45 Station Beernem, Stationsplein 3, 8730 Beernem terug: ✖ 17u50 Station Beernem, Stationsplein 3, 8730 Beernem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. prijs: 9,00 € max. aantal: 25 meebrengen: Picknick, zwemgerief, regenkledij en max. 1 stuk (strand)speelgoed en zonnecrème

26


school 1e graad donderdag 26 juli 2012:

Bellewaerde

Een unieke combinatie van dieren en attracties, dat is Bellewaerde Park! Geniet van de apenstreken van de stokstaartjes of brul als een leeuw. Tussendoor kunnen jullie genieten van tal van leuke attracties en spannende shows. En vergeet zeker niet om de mysterieuze waterwereld in het hartje van de jungle te ontdekken.

Praktische afspraken: tijdstip activiteit: 10:00-17:00 verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem ✖ 08u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem terug: ✖ 18u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem ✖ 18u20 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem prijs: 18,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Picknick, regenkledij en zonnehoedje en zonnecrème

dinsdag 31 juli 2012:

Kinderboederij Zonnegloed Kinderboerderij Zonnegloed is een zoo én een boerderij. Je doet er de wildste ontdekkingen en kan er zelfs genieten van een echte vogelshow. Ontmoet enkele van de 350 dieren: van ruige bizons over speelse stokstaartjes tot aaibare boerderijdieren. De dierenverzorgers vertellen je allerlei beestachtig interessante weetjes over al deze lieverdjes.

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u15 't Knipoogje, Knesselarestraat 26A, 8730 Oedelem ✖ 08u25 't Knipoogje, J. Creytensstraat 25, 8730 Oedelem ✖ 08u45 't Knipoogje, Diksmuidse Boterweg 3A, 8730 Beernem ✖ 09u00 't Knipoogje, Beukendreef 1, 8730 Beernem terug: ✖ 17u40 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 18u00 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. prijs: 10,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Picknick, regenkledij en zonnehoedje

27


Het aanbod voor de lagere 7– 8 jarigen (2005-2004)

donderdag 2 augustus 2012:

Tennis

Backhand, forehand, smash! Wie wordt de volgende Kim Clijsters of Xavier Malisse? Kom eens testen hoe hard jij tegen de bal kan slaan... MATCHPOINT!

Praktische afspraken: plaats: TC Bloemendale, Zuidveldstraat, 8730 Beernem (bij regenweer gaat de activiteit door in sporthal ‘Den Akker’, Sportstraat 1, 8730 Oedelem) tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 32 meebrengen: zonnehoedje, zonnecrème, sportieve kledij en schoenen. Wie een racket heeft, mag dit meebrengen.

dinsdag 7 augustus 2012:

Overal dieren

Regisseur Frank Adam zit met de handen in het haar. Eén maand voor de start van zijn nieuwe dierenmusical is de helft van cast ziek geworden. Goede muzikanten vind je natuurlijk niet zomaar, zeker niet als het dieren moeten zijn. Daarom gaan we ze zelf maken en de regisseur brengt ze tot leven! Frank Adam is de auteur van de leuke kinderpoëziebundel ‘Als de bomen straks gaan rijden'. Als theatermaker kan hij als geen ander kinderen entertainen.

Praktische afspraken:

28

plaats: Bibliotheek, C. Marichalstraat 1, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 25


school 1e graad donderdag 9 augustus 2012:

Olympische Spelen Atletiek in spelvorm is echt FUN... Grijp je kans en maak kennis met kids-atletiek!! We vormen allemaal samen een ploeg, doen 8 proeven en sluiten af met een reuzegrote aflossingsproef! Wie helpt mee de Olympische medaille voor Beernem in de wacht te slepen?

Praktische afspraken: plaats: tijdstip activiteit: opvang: prijs: max. aantal: meebrengen:

Clubhuis Blanco, Bargelaan 12, 8730 Beernem (Bij regenweer gaat de activiteit door in sporthal ‘Den Akker’, Sportstraat 1, 8730 Oedelem) 14u00-17u00 Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. 5,00 € 45 sportieve kledij en sportschoenen

donderdag 16 augustus 2012:

Belgiëdag

Vandaag ontdekken we alles wat op en top Belgisch is. Op het Atomium hebben we een fantastisch uitzicht over onze eigen hoofdstad. Daarna kraken we de kluis van onze Nationale Bank en trakteren we onszelf op Belgische frietjes in het Warandepark! In de namiddag ontdekken we al onze zintuigen op de Prikkels tentoonstelling in het museum voor natuurwetenschappen. Voor we terug de bus op gaan, prikkelen we onze eigen smaak nog met een stuk lekkere Belgische chocolade.

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u00 't Knipoogje Oedelem, Knesselarestraat 26A, 8730 Oedelem ✖ 08u15 't Knipoogje Beernem, Diksmuidse Boterweg 3A, 8730 Beernem terug: ✖ 18u15 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem ✖ 18u30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem prijs: 20,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Regenkledij, zonnehoedje en zonnecrème. Voor picknick hoef je NIET te zorgen, de frietjes zijn inbegrepen in de prijs.

29


Het aanbod voor de lagere 7– 8 jarigen (2005-2004)

dinsdag 21 augustus 2012:

Poppentheater “Met Pierke naar de maan” We maken kennis met professor Perrier, die een jeugddroom in vervulling ziet gaan: in een zelfgebouwde raket naar de maan geschoten worden. Maar dan beginnen de problemen... Eén van de astronauten komt niet opdagen en de andere blijkt allesbehalve betrouwbaar. Misschien kan PIERKE professor Perrier helpen? (i.s.m. Poppentheater Pedrolino)

Praktische afspraken: plaats: O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 6,00 € max. aantal: 80

donderdag 23 augustus 2012:

Cowboynamiddag Verkleed je als een echte Cowboy, want vandaag ga je naar de Far West. Als echte cowboys rijden we te paard, gaan we met de postkoets door vijandig indianengebied, zoeken we vertier in de saloon en dansen we de line dance. In het doolhof gaan we op zoek naar goud (i.s.m. The Wamblers, Den Achternoene en De Pintoranch).

Praktische afspraken: plaats: In den Achternoene, Heirweg 13, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 13u45-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 8,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Je mag verkleed als cowboy/girl komen

30


school 1e graad dinsdag 28 augustus 2012:

Master Chocolatier Word een master chocolatier in het Chocolademuseum Choco-Story. Met een leuke quiz ontdek je allerlei weetjes over chocolade! Daarna gaan we zelf aan de slag en maken een eigen chocoladevorm én chocoladelolly met smarties. Om je vingers waarlijk van af te likken…

Praktische afspraken: tijdstip activiteit: 14:00-17:30 verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 14u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem ✖ 14u00 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem terug: ✖ 17u45 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem ✖ 17u50 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 10,00 € max. aantal: 20 meebrengen: regenkledij, doosje voor je chocoladecreatie

donderdag 30 augustus 2012:

SLOTFEEST

We sluiten de zomer af met alle kids samen op een onvergetelijk slotfeest! Vandaag gaan we naar kinderboerderij Pierlapont in Loppem voor een hele dag plezier. (Opgepast: de bus vertrekt om 9u stipt.)

Alle praktische afspraken vind je op pagina 14.

31


Het aanbod voor de lagere 9 – 10 jarigen (2003-2002) donderdag 5 juli 2012:

Sportkriebels Als het kriebelt moet je sporten!! Dat gaan we vandaag doen op ‘t Klein Strand in Jabbeke, waar we kunnen proeven van heel wat bekende en minder bekende sporten. Kriebelt je lichaam van kop tot teen? Wel dan is de enige remedie eens goed te bewegen. Loop je spieren fit of glip doorheen de kleine gangetjes van de speleobox. Benieuwd? (i.s.m. Sportdienst Beernem)

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: 08u30 Sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem 08u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) terug: 17u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) 17u20 Sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in Kinderopvang ‘t Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 6,00 € max. aantal: 60 meebrengen: Zwemgerief, regenkledij, zonnehoedje, picknick en zonnecrème

dinsdag 10 juli 2012:

Over koetjes en kalfjes Denk jij al alles te weten over koetjes en kalfjes? Wist je dan dat een koe maar liefst 80 kilo gras per dag eet en wel 150 liter water drinkt? Dat ze om en bij de 600 kilo weegt en dagelijks maar 20 minuten moet slapen? Dit en nog veel meer interessante weetjes ontdekken we in de Lindehoeve. We zien hoe de koeien met robots gemolken worden en mogen misschien wel helpen met het voederen en verzorgen van de dieren. Achteraf mogen we ook eens proeven van echte verse melk!

Praktische afspraken:

32

plaats: De Lindehoeve, Sijselestraat 50, 8730 Oedelem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 30 meebrengen: kledij die vuil mag worden en rubberlaarzen


school 2e graad

donderdag 12 juli 2012:

Eco-percussie Wist je dat je muziek kan maken met afvalmaterialen? Met een stuk krant, emmers, plastic flessen, bezems, een stofzuigslang, een olievat of een blikken doos geraak je al aardig op weg. Het rommelzooitje wordt al snel een hele symfonie… Van zacht geroffel tot stevige basisritmes, we doen het allemaal. De buren zullen het geweten hebben!!

Praktische afspraken: plaats: Jeugdhuis The Nooddle, Bloemendalestraat 153, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 7,00 € max. aantal: 30

dinsdag 17 juli 2012:

Aromatherapie We doen een spel met ‘geurtjes’: planten en etherische oliën worden met een blinddoek aan besnuffeld. We maken eigen massageolie die je mag mee nemen naar huis en leren de techniek voor een handmassage. Eventjes geurig genieten dus …!

Praktische afspraken: plaats: Kleuterweelde, Sint-Andreaslaan 43, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. prijs: 7,00 € max. aantal: 20

33


Het aanbod voor de lagere 9 – 10 jarigen (2003-2002) dinsdag 17 juli 2012:

Jan Breydelstadion Echte voetbalfans willen het fijne weten over alles wat met voetbal te maken heeft. Ben jij ook benieuwd hoe de perszaal, de loges, de eretribune en de spelerstunnel er uit zien? We ontdekken wat je als bezoeker op matchdagen nooit te zien krijgt. Wie weet zijn de voetballers net op dat moment aan het trainen en kan je een handtekening veroveren van je favoriete speler! (i.s.m. Club Brugge)

Praktische afspraken: tijdstip activiteit: 09u15-13u30 verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 09:15 De Lijn bushalte “Oedelem Dorp” (Markt, 8730 Oedelem) terug: ✖ 13:30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Mits vermelding ‘s ochtends brengen we je kind om 13u30 naar het speelplein van Oedelem. Daar is opvang voorzien tot 14u en activiteiten speelplein van 14u tot 17u. prijs: 6,00 € max. aantal: 25

donderdag 19 juli 2012:

Brandweer

Wiewiewiewie!!! Hoor je de sirenes al loeien? Vandaag worden we ingewijd in de spannende wereld van de brandweer van Oostkamp. Met brullende sirene worden we opgeroepen, we glijden langs de buis naar de brandweerwagen en we trekken erop uit. Misschien moeten we wel een echte brand blussen… of is het enkel een bange kat die vast zit in een boom? Wie is niet bang om voor hete vuren te staan? (i.s.m. Brandweer Oostkamp)

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 13u00 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem ✖ 13u20 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) terug: ✖ 17u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 17u20 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. prijs: 5,00 € max. aantal: 30

34


school 2e graad dinsdag 24 juli 2012:

Bobbejaanland Vandaag gaan we naar Bobbejaanland. Iedereen klaar? Fasten your seatbelts and enjoy the ride! Samen met je vrienden beleef je de grootste kicks. Je wordt als astronaut in de lucht geschoten met de ‘Fly away’ of suist door de lucht in de ‘Sledge hammer’.

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem ✖ 08u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) terug: ✖ 18u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 18u20 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. prijs: 20,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Picknick, regenkledij, zonnehoedje en zonnecrème

donderdag 26 juli 2012:

Breakdance

Bro’s & sisters, get ready to break!! Onder professionele begeleiding van T.M. Family leren we de hipste moves en de coolste turns! Samen vormen we een hechte crew die elkaar helpt om de vetste danskunstjes tot een goed einde te brengen. Wie draait er op het einde rond op zijn hoofd? So you think you can dance???

Praktische afspraken: plaats: Jeugdhuis The Nooddle, Bloemendalestraat 153, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. prijs: 6,00 € max. aantal: 20

35


Het aanbod voor de lagere 9 – 10 jarigen (2003-2002) dinsdag 31 juli 2012:

Mercator en de zee Ooit gedroomd om matroos te worden en de zeven wereldzeeën te bevaren? Dan moet je eerst aan boord van de Mercator als jonge leerling-officieren de discipline leren kennen en leuke opdrachten tot een goed einde brengen. De beste stuurlui staan voor 1 keer niet aan wal (i.s.m. Horizon educatief ).

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u45 Station Beernem, Stationsplein 3, 8730 Beernem terug: ✖ 17u50 Station Beernem, Stationsplein 3, 8730 Beernem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 8,00 € max. aantal: 25 meebrengen: Picknick, regenkledij, zwemgerief, zonnehoedje, zonnecrème en max. 1 stuk (strand)speelgoed

donderdag 2 augustus 2012:

Tennis

Backhand, forehand, smash! Wie wordt de volgende Kim Clijsters of Xavier Malisse? Kom eens testen hoe hard jij tegen de bal kan slaan... MATCHPOINT!

Praktische afspraken: plaats: TC Bloemendale, Zuidveldstraat, 8730 Beernem (bij regenweer gaat de activiteit door in sporthal ‘Den Akker’, Sportstraat 1, 8730 Oedelem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 32 meebrengen: Zonnehoedje, zonnecrème, sportieve kledij en schoenen. Wie een racket heeft, mag dit meebrengen.

36


school 2e graad dinsdag 7 augustus 2012:

Creatief met wilgentakken Voel je Robin Hood voor 1 dag en maak je eigen pijl en boog uit wilgentakken. Om zelfs in het donker je weg te vinden in het bos, knutselen we daarna ook een wilgentakken lantaarn. (i.s.m. Mondina)

Praktische afspraken: plaats: Grabbelpaslokaal, Bargelaan 12, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 7,00 € max. aantal: 18

donderdag 9 augustus 2012:

Olympische Spelen Atletiek in spelvorm is echt FUN... Grijp je kans en maak kennis met kids-atletiek!! We vormen allemaal samen een ploeg, doen 8 proeven en sluiten af met een reuzegrote aflossingsproef! Wie helpt mee de Olympische medaille voor Beernem in de wacht te slepen?

Praktische afspraken: plaats: Clubhuis Blanco, Bargelaan 12, 8730 Beernem (Bij regenweer gaat de activiteit door in sporthal ‘Den Akker’, Sportstraat 1, 8730 Oedelem) tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 45 meebrengen: sportieve kledij en sportschoenen

37


Het aanbod voor de lagere 9 – 10 jarigen (2003-2002) donderdag 16 augustus 2012:

Belgiëdag

Vandaag ontdekken we alles wat op en top Belgisch is. Op het Atomium hebben we een fantastisch uitzicht over onze eigen hoofdstad. Daarna kraken we de kluis van onze Nationale Bank en trakteren we onszelf op Belgische frietjes in het Warandepark! In de namiddag ontdekken we al onze zintuigen op de Prikkels tentoonstelling in het museum voor natuurwetenschappen. Voor we terug de bus op gaan, prikkelen we onze eigen smaak nog met een stuk lekkere Belgische chocolade.

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u00 't Knipoogje Oedelem, Knesselarestraat 26A, 8730 Oedelem ✖ 08u15 't Knipoogje Beernem, Diksmuidse Boterweg 3A, 8730 Beernem terug: ✖ 18u15 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem ✖ 18u30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem prijs: 20,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Regenkledij en zonnehoedje. Voor picknick hoef je NIET te zorgen, de frietjes zijn inbegrepen in de prijs.

dinsdag 21 augustus 2012:

Master Chef

Tijdens deze kookactiviteit zal je al je kooktalenten nodig hebben om naar huis te gaan als de Grabbelpas Master Chef. Ben jij een echte keukenprins(es), dan is dit zeker iets voor jou!

Praktische afspraken: plaats: Land- en Tuinbouw Instituut, Bruggestraat 190, 8730 Oedelem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats, Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 8,00 € max. aantal: 20 meebrengen: Een keukenschort en potje om iets mee naar huis te nemen.

38


school 2e graad donderdag 23 augustus 2012:

Cowboynamiddag Verkleed jullie allemaal als echte Cowboys, want vandaag gaan jullie naar de Far West. Als echte cowboys rijden we te paard, gaan we met de postkoets door vijandig indianengebied, zoeken we vertier in de saloon en dansen we de line dance. In het doolhof gaan we op zoek naar goud (i.s.m. The Wamblers, Den Achternoene en De Pintoranch).

Praktische afspraken: plaats: In den Achternoene, Heirweg 13, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 13u45-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 8,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Je mag verkleed als cowboy/girl komen

dinsdag 28 augustus 2012:

Karate-kids

Karate betekent in het Chinees “lege hand”. Het is dus een manier om zich te leren verdedigen zonder wapens. Welk meisje of welke jongen reageert het snelst en wordt de Beernemse Karate-kid?

Praktische afspraken: plaats: Danszaal Sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 30 meebrengen: best losse kledij dragen

donderdag 30 augustus 2012:

SLOTFEEST

We sluiten de zomer af met alle kids samen op een onvergetelijk slotfeest! Vandaag gaan we naar kinderboerderij Pierlapont in Loppem voor een hele dag plezier. (Opgepast: de bus vertrekt om 9u stipt.)

Alle praktische afspraken vind je op pagina 14.

39


Het aanbod voor de lagere 11 – 12 jarigen (2001-2000) donderdag 5 juli 2012:

Sportkriebels Als het kriebelt moet je sporten!! Dat gaan we vandaag doen op ‘t Klein Strand in Jabbeke, waar we kunnen proeven van heel wat bekende en minder bekende sporten. Kriebelt je lichaam van kop tot teen? Wel dan is de enige remedie eens goed te bewegen. Loop je spieren fit of glip doorheen de kleine gangetjes van de speleobox. Benieuwd? (i.s.m. Sportdienst Beernem)

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u30 Sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem ✖ 08u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) terug: ✖ 17u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 17u20 Sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in Kinderopvang ‘t Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 6,00 € max. aantal: 60 meebrengen: Zwemgerief, regenkledij, zonnehoedje, picknick en zonnecrème

donderdag 12 juli 2012:

Vermist

Een moni van grabbelpas is verdwenen... Help mee met ons speurteam om hem terug te vinden. Aan de hand van een robotfoto gaan we op zoek naar de ware aard van de vermiste persoon. Laat je speurneus jouw gids zijn!

Praktische afspraken:

40

plaats: Turnzaal Bargelaan 12, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 15


school 3e graad

dinsdag 17 juli 2012:

Aromatherapie We doen een spel met ‘geurtjes’: planten en etherische oliën worden met een blinddoek aan besnuffeld. We maken eigen massageolie die je mag mee nemen naar huis en leren de techniek voor een handmassage. Eventjes geurig genieten dus …!

Praktische afspraken: plaats: Kleuterweelde, Sint-Andreaslaan 43, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. prijs: 7,00 € max. aantal: 20

dinsdag 17 juli 2012:

Jan Breydelstadion Echte voetbalfans willen het fijne weten over alles wat met voetbal te maken heeft. Ben jij ook benieuwd hoe de perszaal, de loges, de eretribune en de spelerstunnel er uit zien? We ontdekken wat je als bezoeker op matchdagen nooit te zien krijgt. Wie weet zijn de voetballers net op dat moment aan het trainen en kan je een handtekening veroveren van je favoriete speler! (i.s.m. Club Brugge)

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 09u15 De Lijn bushalte “Oedelem Dorp” (Markt, 8730 Oedelem) terug: ✖ 13u30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Mits vermelding ‘s ochtends brengen we uw kind om 13u30 naar het speelplein van Oedelem. Daar is opvang voorzien tot 14u en activiteiten speelplein van 14u tot 17u. prijs: 6,00 € max. aantal: 25

41


Het aanbod voor de lagere 11 – 12 jarigen (2001-2000) donderdag 19 juli 2012:

Brandweer

Wiewiewiewie!!! Hoor je de sirenes al loeien? Vandaag worden we ingewijd in de spannende wereld van de brandweer van Oostkamp. Met brullende sirene worden we opgeroepen, we glijden langs de buis naar de brandweerwagen en we trekken erop uit. Misschien moeten we wel een echte brand blussen… of is het enkel een bange kat die vastzit in een boom? Wie is niet bang om voor hete vuren te staan? (i.s.m. Brandweer Oostkamp)

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 13u00 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem ✖ 13u20 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) terug: ✖ 17u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 17u20 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. prijs: 5,00 € max. aantal: 30

dinsdag 24 juli 2012:

Bobbejaanland Vandaag gaan we naar Bobbejaanland. Iedereen klaar? Fasten your seatbelts and enjoy the ride! Samen met je vrienden beleef je de grootste kicks. Je wordt als astronaut in de lucht geschoten met de ‘Fly away’ of suist door de lucht in de ‘Sledge hammer’.

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 08u30 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem ✖ 08u45 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) terug: ✖ 18u00 Speelplein Beernem, Bargelaan 12, 8730 Beernem (parking politie) ✖ 18u20 Speelplein Oedelem, Wagenweg 9, 8730 Oedelem opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. prijs: 20,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Picknick, regenkledij en zonnehoedje.

42


school 3e graad donderdag 26 juli 2012:

Breakdance

Bro’s & sisters, get ready to break!! Onder professionele begeleiding van T.M. Family leren we de hipste moves en de coolste turns! Samen vormen we een hechte crew die elkaar helpt om de vetste danskunstjes tot een goed einde te brengen. Wie draait er op het einde rond op zijn hoofd? So you think you can dance???

Praktische afspraken: plaats: Jeugdhuis The Nooddle, Bloemendalestraat 153, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. prijs: 6,00 € max. aantal: 20

donderdag 2 augustus 2012:

Duiken

We dalen af tot de bodem van het Bloemendalezwembad. Met een snorkel zwemmen we eerst nog dicht bij de oppervlakte, maar daarna duiken we naar beneden en ademen we echt onder water met een zuurstoffles. Na deze activiteit heeft duiken geen geheimen meer voor jou (i.s.m. Tortuga Divers).

Praktische afspraken: plaats: Bloemendalezwembad, C. Marichalstraat 3, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 10u00-12u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 9u30 tot 12u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats en ‘s namiddags naar het speelplein van Beernem (Bargepark) prijs: 11,00 € max. aantal: 20 meebrengen: Zwemgerief + als je dat hebt: zwem- of duikbril, zwemvliezen, snorkel

43


Het aanbod voor de lagere 11 – 12 jarigen (2001-2000) dinsdag 7 augustus 2012:

Pingpong

Tafeltennis is de plezante kleine broer van tennis. Techniek en snelheid zijn een must. Kom je eens proberen, misschien schuilt in jou wel een echte pingpong-kampioen? (i.s.m. Topspin)

Praktische afspraken: plaats: “De Boeie”, Bloemendalestraat 64, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 16 meebrengen: een pingpongpalletje als je dit hebt

donderdag 16 augustus 2012:

Proeven van T-Rit: lasertag De grabbelpas zomer zit er bijna op, voor sommigen onder jullie is dit het laatste grabbelpas jaar… Maar niet getreurd: volgend jaar kunnen jullie deelnemen aan T-Rit! Het T-rit team heeft ook voor jullie een activiteit georganiseerd en het belooft er spannend aan toe te gaan. Lasertag in team is TOP, maar speel je alleen zonder groepstactiek, dan wordt het een FLOP!!

Praktische afspraken: plaats:

Jeugdhuis The Nooddle, Bloemendalestraat 153, 8730 Beernem

tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang:

Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats.

prijs:

10,00 €

max. aantal: 30

44


school 3e graad dinsdag 21 augustus 2012:

Radio maken

Je leert de kneepjes van het radio maken. Na een goede uitleg ga je zelf aan de slag en maak je een eigen radioprogramma. Neem een USB stick mee, dan ga je naar huis met je eigen programma. (I.s.m. Villa Bota)

Praktische afspraken: verzamelplaatsen en tijdstip: heen: ✖ 12u45 Lijn Halte, Zwembad Bloemendalebad ✖ 13u00 Lijn Halte, Oedelem Dorp terug: ✖ 17u50 Lijn Halte, Oedelem Dorp ✖ 18u00 Lijn Halte, Zwembad Bloemendalebad opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 8,00 € max. aantal: 12 meebrengen: USB Stick

donderdag 23 augustus 2012:

Cowboynamiddag Verkleed jullie allemaal als echte Cowboys, want vandaag gaan jullie naar de Far West. Als echte cowboys rijden we te paard, gaan we met de postkoets door vijandig indianengebied, zoeken we vertier in de saloon en dansen we de line dance. In het doolhof gaan we op zoek naar goud (i.s.m. The Wamblers, Den Achternoene en De Pintoranch).

Praktische afspraken: plaats: In den Achternoene, Heirweg 13, 8730 Beernem tijdstip activiteit: 13u45-17u00 opvang: Opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 8,00 € max. aantal: 45 meebrengen: Je mag verkleed als cowboy/girl komen

45


Het aanbod voor de lagere school 3e graad

11 – 12 jarigen (2001-2000)

dinsdag 28 augustus 2012:

Karate-kids

Karate betekent in het Chinees “lege hand”. Het is dus een manier om zich te leren verdedigen zonder wapens. Welk meisje of welke jongen reageert het snelst en wordt de Beernemse Karate-kid?

Praktische afspraken: plaats: Danszaal Sporthal Den Akker, Sportstraat 1, 8730 Oedelem tijdstip activiteit: 14u00-17u00 opvang: opvang op de verzamelplaats mogelijk van 13u30 tot 18u30. Mits vermelding ‘s ochtends in 't Knipoogje, brengen wij je kind naar de verzamelplaats. Ophalen doe je altijd zelf op de verzamelplaats. prijs: 5,00 € max. aantal: 30 meebrengen: best losse kledij dragen

donderdag 30 augustus 2012:

SLOTFEEST

We sluiten de zomer af met alle kids samen op een onvergetelijk slotfeest! Vandaag gaan we naar kinderboerderij Pierlapont in Loppem voor een hele dag plezier. (Opgepast: de bus vertrekt om 9u stipt.)

Alle praktische afspraken vind je op pagina 14.

46


Ben jij geboren in ’97 of ’98 of ’99?? Niet getreurd, het is nog niet gedaan! Je bent Grabbelpas misschien een beetje ontgroeid, maar we hebben nog heel wat plezante activiteiten in petto voor jou en je vrienden!! T-rit is de “ritsende” tienerwerking van Damme Oostkamp en Beernem, voor wie eens iets anders wil dan een doodgewone zomervakantie… Elke maandag- en woensdagnamiddag komen we samen in The Nooddle, het jeugdhuis van Beernem. Daar kan je kiezen: ofwel chillen, ofwel meedoen met de activiteit. Welke activiteit? Dat bepaal je gewoon zelf mee!! Op vrijdag is er telkens een coole uitstap met alle gemeenten samen. Je mag je verwachten aan een uitstap naar het cactusfestival, we maken een pretpark onveilig, gaan chillen op het strand, leren cocktails shaken, gaan zwemmen in een subtropisch paradijs en skaten in de Zumiez. We gaan zelfs op driedaagse met zijn allen! Hét moment om nieuwe vrienden of vakantieliefjes te vinden. Dit jaar kan je bij enkele uitstappen ook kiezen naar waar onze bus gaat! Jij bepaalt naar welk strand, pretpark en zwempark we gaan. We verzamelen jouw keuze bij de inschrijving en vertellen enkel de buschauffeur naar waar we gaan! De “blindbus” komt aan, de deuren gaan open en dan pas zie je welke keuze het heeft gehaald! Op 30 augustus sluiten we de zomer af op het Tentation Festival met tal van attracties, workshops, een trialbikeshow en een knallend feestje met DJ DIMARO, thé place to be om de eerste schooldag nog even te vergeten! Meer uitleg nodig over waar je moet zijn, hoeveel het kost, welke uitstappen we deze keer doen enz.? Kom dan als de bliksem naar de jeugddienst en haal de aparte zomerbrochure van T-rit! Check ook eens onze facebook-pagina en ontdek de foto’s en ander bewijsmateriaal van wat de andere T-ritters vorig jaar uitspookten… Twee maanden niet naar school in de zomer is de max, maar de zomervakantie wordt pas echt vet met T-rit!!!

Take the ride… als je durft.

47


THEMAKAM PEN Beern em externaat De themakampen zijn er terug dit jaar! Welkom in een wereld vol verrassende thema’s die de verbeelding van je kinderen prikkelt en hun creatieve talenten naar boven brengt.

Nieuw: dit jaar bieden we per week een ander thema voor de kleuters en de lagere schoolkinderen aan. (De klas waarin je kind zit tijdens het schooljaar 2011 – 2012, telt voor deze inschrijvingen.)

KLEUTER

LAGER

02/07 – 06/07

ELK DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE

ALLEMAAL ARTIEST

16/07 – 20/07

BOSKABOUTERS

HET KNALLEND LABORATORIUM

23/07 – 27/07

WERELDREIZIGERS

WERELDREIZIGERS

27/08 – 31/08

BRANDWEER

MAFFE MEIDEN & COOLE RAKKERS

VOLZET!

De kampdag begint om 9u en eindigt om 16u. Gratis opvang vanaf 8u tot ten laatste 18u.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOOR WIE Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar die in Beernem schoollopen of waarvan de ouders in Beernem wonen of werken. (3j. = reeds school lopen en zindelijk zijn. Geen slaaphoekje voorzien.) De monitoren die de kampen begeleiden zijn minstens 19 jaar oud en student (of afgestudeerd) in een pedagogische richting.

WAAR In en rond het O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, Beernem

PRIJS 5 dagenkamp externaat = € 60,00 (cash en gepast betalen)

MEEBRENGEN De kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee en krijgen van ons een gratis tien – en vieruurtje.

BELANGRIJK • • • •

Inschrijven kan alleen voor de volledige week (niet voor losse dagen). Het inschrijvingsgeld is cash en gepast te betalen bij inschrijving. Bij annuleren tot één week vooraf, krijgt je 2/3 van je inschrijvingsgeld terug. Bij ongeval of ziekte krijgt je het volledige bedrag terug, mits medisch attest. Bij niet verwittigen krijg je het inschrijvingsgeld NIET terug.

INFO & INSCHRIJVINGEN Wens je meer informatie of wil je weten of er nog beschikbare plaatsen zijn, gelieve contact op te nemen met An Mouton op 050/28 90 75 of themakampen@beernem.be

48


e r e i l u c i t r Pa n e v e i t a i t i n I Sportkampen Tennis- en omnisportkamp ‘TC Smash Oedelem’ Leeftijd: van 5 tot 16 jaar Periode(s): 2 – 6 juli 2012 6 – 10 augustus 2012 Beginuur en einduur: 9u15 tot 16u Opvang voor en/of na: 8u en tot 17u Plaats: Sportcomplex ‘Den Akker’ te Oedelem Deelnameprijs: €75 (leden TC Smash) – €90 (niet- leden) Info en inschrijvingen: clubhuis van TC Smash – Wagenweg 12 – Oedelem – www.tcsmash.com – kathleen.hoens@telenet.be

Zomersportkampen ‘Hippo D’haeneghem’ Periode(s): 2-6 juli 2012 9-13 juli 2012 6-10 augustus 2012 20-24 augustus 2012 27-31 augustus 2012 Beginuur en einduur: 9u tot 17u Plaats: Manege Hippo Dhaeneghem in Oedelem Deelnameprijs: €175 Inbegrepen: warm middagmaal en vieruurtje met drankje, 2 x paardrijden / dag, theorielessen over het paard, zijn omgeving en zijn verzorging Info en inschrijvingen: Hippo Dhaeneghem (aan de bar) - Danegemstraat 17 – Oedelem 050/78 08 00 - vincent.verraes@skynet.be

49


INFO FICHE


Opgelet: nieuwe inschrijvingsprocedure Grabbelpas Om de inschrijvingen voor iedereen vlotter te laten verlopen, hebben we onze procedure lichtjes aangepast. Wat moet je vanaf dit jaar doen als je kind naar de Grabbelpas wil komen:

Registreren vóór 8 mei: OPGEPAST: als je registreert vóór deze datum, dan kan je naar de eerste inschrijfzaterdag komen op 12 mei ! Wie nog geen infofiche indiende, moet wachten tot 14 mei… De infofiche invullen met persoonlijke en medische gegevens uiterlijk tegen dinsdag 8 mei. Doe dit liefst online, dan worden je gegevens sneller verwerkt en het spaart je een postzegel of een trip naar de jeugddienst uit. Je vindt de fiche op de gemeentelijke website: www.beernem.be/grabbelpas.htm. Wie geen toegang heeft tot internet kan natuurlijk ook de fiche hiernaast invullen en ons de papieren versie bezorgen tegen dezelfde datum. We verwerken ondertussen de gegevens van je kind(eren) zodat wachttijden bij de inschrijvingen beperkt worden. Je krijgt het pasje mee: Op de jeugddienst: Vanaf zaterdag 12 mei bij de eerste inschrijfzaterdag voor de Grabbelpas Doe-dingen, mits contante betaling van 3 euro. Of vanaf dan op alle andere dagen tijdens de openingsuren van de jeugddienst. Op het speelplein Aan het einde van de eerste speelpleindag van je kind. Betaling van het pasje verloopt dan via de factuur van het speelplein. Omwille van praktische redenen (verwerking van de inschrijvingen) is het niet mogelijk om in te schrijven tussen 8 en 14 mei.

Registreren vanaf 14 mei De infofiche invullen met persoonlijke en medische gegevens. Doe dit liefst online, dan worden je gegevens sneller verwerkt. Je vindt de fiche op de gemeentelijke website: www.beernem.be/grabbelpas.htm Wie geen toegang heeft tot internet kan natuurlijk ook de fiche hiernaast invullen en ons de papieren versie bezorgen. Tussen 8 en 14 mei verwerken we de gegevens van je kind(eren) zodat wachttijden bij de inschrijvingen op 12 mei beperkt worden. Je krijgt het pasje mee ten vroegste 2 werkdagen na indienen van de infofiche Op de jeugddienst: Na 14 mei en tijdens de openingsuren van de jeugddienst mits contante betaling van 3 euro. Op het speelplein Aan het einde van de eerste speelpleindag van je kind als je minstens 2 werkdagen voordien de infofiche ingediend hebt (online of op papier). Betaling van het pasje verloopt dan via de factuur van het speelplein. Opgepast: je kind kan niet komen spelen bij Grabbelpas als we vooraf geen infofiche ontvangen hebben. Het pasje kan je wel achteraf krijgen (betaling op factuur).

51


meer in fo Gemeen teh Bloemen uis Beernem dal 8730 Bee estraat 112 rnem

Sportdienst

Gemeentehuis Beernem Bloemendalestraat 112 8730 Beernem

‘T

Dienst kinderopvang ‘t Knipoogje

tijdens de kantooruren: elke werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u

KN

E

Paul Vanderostyne en Pieter Van den Driessche telefoon: 050/28.91.38 e-mail: sport@beernem.be

IPOOG

J

Gemeentehuis Beernem Bloemendalestraat 112 8730 Beernem

Bianca Teerlinck, An Mouton en Lut Geldhof telefoon: 050/28.91.36 e-mail: Knipoogje@beernem.be

tijdens de kantooruren: elke werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30, op woensdag tot 18u

tijdens het schooljaar: Gemeentehuis Beernem Bloemendalestraat 112 8730 Beernem

tijdens de maanden juli en augustus: Grabbelpas bureau Bargelaan 12 (achter de politie) 8730 Beernem

Jeugddienst Sylvia Vandaele, Tom Vanden Abeele en Ina Herman telefoon: 050 28 91 34 GSM: 0497 52 81 14 e-mail: jeugddienst@beernem.be

elke voormiddag van 10u tot 11u30 elke namiddag van 14u tot 18u30 lay-out & druk

elke voormiddag van 9u tot 12u op woe. en vrij. namiddag van 14u tot 18u op zaterdag 12 mei en 16 juni van 10u tot 11u30

Grabbelpas Zomer 2012 Beernem  

Het volledige programma voor deze zomer in Beernem