Page 3

Arutlus õpetaja? Mida tähendab olla

Kes seletaks mulle keeruliste võrrandite lahenduskäiku?

Võib tunduda, et õpetajaamet on nagu tore puhkus: ta tuleb

Kes suudaks ühe õhtuga kümneid kirjandeid parandada?

klassi, annab õpilastele ülesande ja võib rahulikult oma laua

Kes aitaks mind, kui mõte on täielikult kokku jooksnud?

taga huvipakkuvat raamatut lugeda. Õpilastele, kes käsku

Nende kolme küsimuse vastust teavad kõik - see on

ei kuula või hakkavad segavaid küsimusi esitama, saab

loomulikult õpetaja.

koolmeister panna „ühe“ või „kahe“. Lisaks võib ta soovi

Arvan, et haridus on alustalaks (või sambaks), millele kogu

korral hindega karistatud ohvreid täiendavalt mõnitada.

ühiskond ja ühiskondlik kord tugineb. Seega hoiab pedagoog

Õpetaja lapsena tean raudkindlalt, et tema töötunnid ei lõpe

haridussüsteemi esindajana silma peal iga inimese esimestel

siis, kui heliseb koolipäeva viimane kell. Ilmselgelt pole see

sammudel kooliteel, õpetab hinnetega karistades kuulekust

nagu puhkus. Neil on veel tuhandeid muid kohustusi, näiteks

ning tutvustab noortele nö tõelist maailma. Siiski peame

tunnimaterjalide ettevalmistamine, kodutööde/kontrolltööde

arvestama tänapäeva laste teadmistega oma õigustest

(jms)

ja leppima sellega, et kohustused hakkavad unustuste

kasvatustegevus ja järelvalve. Õpetajate töö on kahtlemata

hõlma kaduma. Ühiskond ei väärtusta pedagoogiametit,

vajalik.

ajakirjandus loob õpetajast enamasti negatiivse pildi ning lastel puudub sageli oskus piire tunnetada.

parandamine,

tööplaanide

täitmine,

kõikvõimalik

Nüüd, kui olen abituriendina veetnud pika õpetajate päeva kolmandas klassis, hakkan mõistma selle ameti tõelist

Mida teha lärmajate ja korrarikkujatega? Pole kindlaid

olemust. Ega seda tööd vist ilma praktikata mõista ei saagi,

õpetussõnu ega näpunäiteid. Iga õpetaja peab leidma

seega soovitan kõigil see katsumus kas või kordki läbida.

oma tee. Pedagoog ei tohi kunagi lastele vaimses mõttes

Uskumatu, kui palju töötahet, teadmisi, oskusi saab peituda

alla jääda. Sõnad ei tohi otsa saada. Tuleb oma seisukohti

ühes inimeses - õpetajas.

intervjuu Maris Adleriga põhjendada, kuid ka vastase (loe: õppuri) argumendid ära

Riina Reinson

kuulata.

12. klass

Intervjuu õppealajuhataja

Kas olete juba uue tööga kohanenud?

te ennast ette kujutaksite?

Jah, olen kohanenud. Õppelajuhatajaks olemine nõuab palju

Raamatupidaja või isegi firmajuhina. Raamatupidaja ametis ma

mõtlemist ja aega, kuid saan hakkama

peaaegu juba töötangi.

Kas teil oli üldse plaan õppelajuhatajaks saada?

Mis on teie hobi?

Ei olnud, mõned aastad tagasi küll mõtlesin sellele, kuid mõtteks

Tegelen käsitööga: koon, tikin... Kooli ajal tegin käsitööesemeid

see jäigi. Õppealajuhataja olen praeguseks tänu kolleegidele,

müügiks, nüüd pigem enda jaoks.

kes soovitasid mul avalduse kirjutada. Kelleks te soovisite enne keemia õpetajaks saamist saada? Soovisin käsitöö õpetajaks saada. Mis on teie parim seik kooliajast? Hmm…, keemiaõpetaja oli meil selline turske naine ning ta oli meiega pidevalt hädas. Kord ütles ta meile, et kas ta peab klassi ees bikiinide väel olema, et kõik tähele panema hakkaksid. Mis oli teie kooliajal lemmik õppeaine? Kõige enam meeldis mulle matemaatika. See oli mul alati „5” ning ma õpetasin teisi - selle tulemusel õppisin samal ajal ise ka. Kui te poleks praegu õppelajuhataja ja õpetaja, siis kellena

Mida peaksid õpilased koolist kaasa saama? Ootan, et õpilased oleksid kohusetundlikumad, suhtleksid omavahel

konfliktideta

ning

omandaksid

elementaarse

suhtlemisoskuse. Kas praegune töö on koormav? Koormav on küll, aga ma olen omale eesmärgi püstitanud ja viin selle ka lõpuni. Kui kaua on plaanis õppelajuhatajana töötada? Viiskümmend aastat (naerab) - tegelikult nii kaua, kui soovi ja jaksu on.

Ly-Andra Pärnaste ja Keiu Anderson

10. klass

Profile for Toomas Mitt

KOOLIVAIM november 2010  

Tõstamaa Keskkooli ajaleht

KOOLIVAIM november 2010  

Tõstamaa Keskkooli ajaleht

Profile for tomitt
Advertisement