Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKOMOSKI FAKULTET ZAGREB

WEB SERVIS GOOGLE PLAY Seminarski rad

Predmet : Upravljanje poslovnim dokumentima Profesor : Prof.dr.sc. Ivan Strugar Asistent : Dr.sc. Božidar Jaković Autori : Tomislav Špehar (0067472416) Anđela Šimunac ( 0067469856)

Zagreb, studeni 2013.


SADRŽAJ

2


1. UVOD 1.1 Predmet i cilj seminarskog rada U ovom seminarskom radu predmet je prikaz i kratak opis Web servisa Google Play. Pokušat ćemo na temelju istraživanja koje smo proveli pokazati razvoj samog Web servisa te prikazati njegov tehnološki okvir. Također navest ćemo prednosti i mane samog servisa te ga usporediti s konkurencijom. Prikazati ćemo njegovu poslovnu primjenu, troškove i pokazatelje uspješnosti poslovanja. Jedan od glavnih ciljeva ovog rada je prikazati funkcionalnosti i mogućnosti korištenja Web servisa. Detaljno ćemo opisati funkcije koje servis pruža, te prikazati njegovo korištenje.

3


1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Informacije prikupljene za potrebe pisanja ovog rada prikupljene su iz raznih izvora,kako stručnih članaka tako i sa internetske stranice Web servisa gdje su pronađeni većinski podaci za ovaj seminarski rad. Koristi ćemo se sekundarnim podacima koji se nalaze na stranici Web servisa te deskriptivnom metodom prikupljanja podataka.

4


1.3. Sadržaj i struktura rada •

Uvod -

Ukratko ćemo opisati temu seminarskog rada te njegove glavne

ciljeve koje ćemo detaljno razraditi u seminarskom radu •

Kratki opis Web servisa – Prikazat ćemo ekranski prikaz početne stranice Web servisa te objasniti ukratko osnovne funkcionalnosti. Također ćemo staviti i link Web servisa.

Tehnološki okvir – Ovdje ćemo govoriti o tehnologijama koje su korištene za izradu Web servisa koji obrađujemo

Kratki razvoj – Opisat ćemo nastanak servisa,kako je tekao njegov razvoj te kada je sam servis bio dostupan za javnost

Opis problema – u ovom poglavlju objasnit ćemo koji se sve problemi mogu riješiti upotrebom Web servisa,odnosno koji se poslovi mogu riješiti

Detaljna razrada teme – Ekranskim prikazima i objašnjenjima prikazat će se sve funkcionalnosti i mogućnosti koje pruža Web servis. Također ćemo navesti i neke „desktop“ aplikacije koje mogu napraviti isti posao

Kreiranje profila – Kao i u razradi teme, ekranskim prikazima i objašnjenjima prikazat ćemo cijeli proces registracije i kreiranja profila na Web servis

Poslovna primjena – Navest ćemo koje sve poslovne primjene ovog Web servisa

Konkurencija - Prikazat ćemo glavne konkurente našeg Web servisa te ih ukratko opisati i usporediti s Google Play-om

Pozitivne i negativne strane – Navest ćemo 10 pozitivnih i negativnih strana u kojima ćemo pokušati prikazati njegove glavne prednosti i mane

SWOT analiza – Prikazati ćemo po 5 snaga,slabosti,prilika i prijetnji Web servisa

Troškovi,pokazatelji poslovanja,uspješnost – Napisati ćemo kolike su cijene korištenja pojedinih usluga servisa,pošto je korištenje samog servisa u suštini besplatno. Usput ćemo prikazati pokazatelj uspješnosti

5


Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti – Ukratko ćemo opisati kako bi se Web servis mogao razvijati u budućnosti te koje bi funkcionalnosti mogli nadodati kako bi Web servis bio još bolji

Zaključak – Autori će napisati svoja zaključna razmatranja i stavove o samom Web servisu

6


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

2.1 Glavne funkcionalnosti Web servisa Google Play je Web servis za online skidanje aplikacija na Android uređaje. Nudi nam veliki broj aplikacija koje su radi lakšeg pronalaska kategorizirane u igre i aplikacije. Kako bismo imali mogućnost korištenja Web servisa potrebno je imati sinkronizirani mobilni uređaj na koji se pohranjuju aplikacije kao i na Web servis. Možemo reći da je vrlo jednostavan za korištenje te je dobro kategoriziran pa se lako snalaziti na njemu. Besplatan je te je većina aplikacija besplatna,dok se neke aplikacije naplaćuju po određenoj cijeni.

7


2.2. Link Web servisa Ovo je link Web servisa na kojem možemo pogledati detaljnije mogućnosti koje on pruža. https://play.google.com/store

8


2.3 Ekranski prikaz poÄ?etne Web stranice

9


Slika - Početna stranica Web servisa

Izvor : https://play.google.com/store

3. TEHNOLOŠKI OKVIR 10


Stranica Web servisa počiva na Web 2.0 tehnološkom okviru. Web 2.0 je trend u World Wide Web tehnologiji baziran na socijalizacijskoj noti koja korisnicima omogućava sudjelovanje u kreiranju sadržaja weba. Termin upućuje na novu verziju, drugu generaciju Weba i hostiranih usluga koja umjesto silosa serviranih podataka (jednosmjeran protok informacija) podrazumjeva interaktivnu dvosmjernu komunikaciju između korisnika i računala te korisnika i drugih korisnika čime korisnik od pasivnog postaje aktivni sudionik. Aplikacije koje se skidaju su napravljene za Android sučelje. Google Android je prvi otvoreni operacijski sustav za mobilne uređaje (mobilni telefoni, tableti, netbook računala, Google TV) pokrenut od straneGoogle Inc. i vođen od strane Open Handset Alliance - grupe koja danas broji preko 80 tehnoloških kompanija između kojih se nalaze T-Mobile,HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, i drugi, čiji je cilj ubrzati inovacije na području mobilnih operacijskih sustava, a samim time ponuditi krajnjim kupcima bogatije, jeftinije i bolje iskustvo korištenja. Android je modularan i prilagodljiv pa tako postoje slučajevi njegovog prenošenja (portanja)

na

razne

uređaje

kao

što

su

čitači elektronskih

knjiga,mobilni

telefoni, prijenosnici, te multimedijski playeri.

4. KRATAK RAZVOJ

11


Google Play u početcima je postojao kao Android Market, online dućan aplikacija. Predstavljen je u kolovozu 2008.godine,a njegovo korištenje počinje u listopadu iste godine. U ožujku 2009. godine Market broji oko 2 300 aplikacija, a do kraja godine ta brojka raste do 20 000. Također, popis zemalja sa mogućnošću objavljivanja komercijalnih aplikacija doseže brojku 29. Do kraja 2010. godine broj aplikacija raste na 100 000 sa gotovo milijardu downloada. U sljedećih pola godine zabilježen je još rapidniji rast aplikacija kojih danas na Marketu ima prema službenim procjenama preko 250 000 sa preko 3 milijarde downloada, dok se ukupan broj Android aplikacija, uključujući neslužbena "prodajna" mjesta kreće oko 430 000, od čega preko polovice čine besplatne aplikacije (57%). Android Market aplikacija doživjela je nekoliko svojih nadogradnji. Tako je jedna od važnijih bila ona u prosincu 2010. godine kada je omogućeno bolje filtriranje sadržaja na Marketu te smanjenje roka za poništavanje narudžbe sa 24, odnosno 48 sati na svega 15 minuta. Druga važnija promjena dogodila se 2. veljače 2011. godine kada je uvedena mogućnost pregleda i naručivanja aplikacija putem službene web stranice, i od tada Web servis postaje funkcionalan. U svibnju ove godine dodana su još dva nova izbornika, uz postojeće Apps i Games, dodani su Books – izbornik namijenjen pronalasku e-knjiga i Movies – izbornik namijenjen pronalasku filmova. Dodane su i dvije nove top liste Staff pics odnosno aplikacije odabrane od strane Googlea te Editor's Choice odnosno izbor urednika. Uskoro se očekuje i mogućnost kupovine komercijalnih aplikacija iz Hrvatske. Od srpnja 2013.godine Google Play je dosegao više od milijun objavljenih aplikacija te 50 milijardi downloada.

12


5. OPIS PROBLEMA Google Play je Web servis pomoću kojega korisnici Android uređaja mogu na jednostavan način preuzimati niz aplikacija. Aplikacije se preuzimaju na naše mobilne uređaje i tablete te ih možemo koristi bilo gdje i bilo kada. Tako da na jednom mjestu imamo sve što nam je potrebno. Google Play koriste privatni,ali i poslovni korisnici, tako npr. Zagrebačka banka postavi aplikaciju „mZaba“ na Market te pruža mogućnost svojim klijentima da putem mobilnih uređaja obavljaju razne transakcije. Google Play nudi niz pogodnosti koje možemo imati,a sve je kategorizirano po određenim kategorijama radi lakšeg snalaženja.

13


6. DETALJNA RAZRADA TEME U ovome poglavlju prvo se opisuje ukratko osnovna funkcionalnost i smisao web servisa. Nakon toga slijedi detaljni prikaz i opis fukcionalnosti i mogućnosti web servisa. U tom dijelu, pomoću ekranskih prikaza, opisat će se koje su glavne i sporedne funkcije. U drugom dijelu poglavlja prikazat će se konkretno korištenje web servisa Google Play od strane korisnika „Upravljanje Pdokumentima“. Također, pomoću ekranskih prikaza i opisa događaja, pruža se detaljniji uvid u samo korištenje. U posljednjem, trećem, dijelu poglavlja navest će se primjeri nekoliko „desktop“ računalnih aplikacija pomoću kojih se mogu obaviti isti ili slični poslovi kao putem web servisa Google Play. Konkretno, za istu tematiku njih nema uopće, ali na veoma sličnim primjerima prikazat će se sličnosti s Google Play web servisom.

14


6.1. Funcionalnosti i mogućnosti web servisa Google Play web servis ima osnovnu funkciju „skidanja“ aplikacija na Android uređaje. Web servis, kao takav, napravljen je da bi postojao lakši način pristupa aplikacijama korisnicima osim putem aplikacije na Android uređajima. Google Play u obliku Android aplikacije je puno više u koristi, no zbog konstantnog velikog povećanja broja korisnika pojavila se i potreba za web servisom kako bi se korisnicima olakšale funkcije „skidanja“ aplikacija. Veoma je jednostavan i nema mnogo funkcija osim onih osnovnih. Jednostavan dizajn i lagana pristupačnost omogućuju brzo i kvalitetno snalaženje i korištenje web servisom. Osnovne funkcije i mogućnosti web servisa dijele se na: -

Igre

-

Aplikacije

-

Kategorije

-

Moje aplikacije

-

Moj popis želja

-

Iskoristi

-

Tražilica

Igre i aplikacije Funkcionalnosti igara i aplikacija su identične, pa ćemo njihovu funkcionalnost obraditi kao jedno. Aplikacije i igre glavni su razlog postojanja Web servisa Google Play. One su dostupne putem web servisa ili aplikacije korisnicima na „download“. Aplikacije i igre su većinom dostupne besplatno, ali neke se i plaćaju.

15


Pri odabiru aplikacija ili igara Google Play Web servis automatski prikazuje odabrano svrstavajući ih u sljedeće kategorije: Odabiri za aplikaciju (igru), Preporučujemo Vam, Aplikacije (Igre) vrijedne pažnje, Aplikacije, Kao nedavne instalacije, Istaknute aplikacije te Izbor urednika. Pri odabiru neke od opcija događa se slijedeće: •

Odabiri za igru – prikaz najskidanijih ili najpopularnijih aplikacija ili igara

Preporučujemo Vam – prikaz aplikacija koje su preporuka Google Play web servisa

Aplikacije vrijedne pažnje – prikaz aplikacija koje su proteklog tjedna bile najpopularnije

Kao nedavne instalacije – prikaz zadnje skinutih aplikacija sa Web servisa

Istaknute aplikacije – prikaz sjajnih Android aplikacija

Izbor urednika – prikaz tjednog odabira najboljih aplikacija od strane urednika

16


Slika - Izgled opcije Izbor urednika

17


Izvor: https://play.google.com/store/apps/collection/editors_choice?hl=hr

18


Slika - ostale opcije sa poÄ?etne stranice

Izvor: https://play.google.com/store/apps?hl=hr

19


Osim toga, na početnoj stranici igara i aplikacija ponuđene su kartice Najpopularnije i Nova izdanja. Odabirom kartice Najpopularnije Web servis nam nudi prikaz i odabir slijedećih opcija: •

Najpopularnije od besplatnog – prikaz najpopularnijih besplatnih aplikacija

Najpopularnije uz plaćanje – prikaz najpopularnijih aplikacija koje se plaćaju

Najuspješnije aplikacije – prikaz najbolje ocjenjenih i najviše skidanih aplikacija

Iste opcije nude se i za Igre. Odabirom druge kartice Nova izdanja prikazuju se sljedeće opcije: •

Najpopularnije novo i besplatno aplikacije – odabir novih, a besplatnih aplikacija

Najpopularnije novo uz plaćanje aplikacije – odabir novih aplikacija koje se plaćaju

Najpopularnije novo i besplatno igre – odabir novih, a besplatnih igara

Najpopularnije novo uz plaćanje igre – odabir novih igara koje se plaćaju

20


Slika - Nova izdanja

Izvor: https://play.google.com/store/apps/new?hl=hr

21


Slika - Najpopularnije igre

Izvor: https://play.google.com/store/apps/top?hl=hr

22


Dakle Google Play ispunjava svoju svrhu tako što nudi razne kategorizacije unutar svojih opcija igara i aplikacija. Kategorizacija se ne događa samo unutar opcija nego je i dostupna kao jedna od opcija pod nazivom Kategorije. Slika - Kategorije

Izvor: https://play.google.com/store/apps?hl=hr

23


Opcija Kategorije nudi kategorizaciju s jedne strane aplikacija, a s druge igara. Aplikacije su svrstane u kategorije kao što su: Alati, Društveni, Fotografija, Glazba, Obrazovanje, Prijevoz itd… Igre su svrstane u kategorije kao što su: Arkadne i akcijske, Društvene, Kartaške i Kazino, Sportske, Utrka itd… Odabirom bilo koje kategorije prikazuju se najbolje besplatne i najbolje aplikacije uz plaćanje iz te kategorije. Slika - Kategorije - Društvene

Izvor: https://play.google.com/store/apps/category/CASUAL?hl=hr 24


Izgled aplikacije Najdetaljnije je obrađena i najviše opcija nudi stranica aplikacije na Web servisu. Pri samom vrhu prikazano je ime aplikacije, logo aplikacije i osnovni podaci o aplikaciji. Ispod imena dostupne su dvije opcije: Instaliraj i Dodaj na popis želja. Opcija Instaliraj nudi opciju instalacije aplikacije na Android uređaj, dok opcija Dodaj na popis želja svrstava aplikaciju u korisnikov popis željenih aplikacija. Ispod toga, prikazan je broj downloada aplikacije, ocjena mjerena u zvijezdicama, te kratka informacija o programeru. Slika - Izgled stranice aplikacije

Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.progimax.lighter.free&hl=hr 25


Podno navedenoga prikazane su slike iz same aplikacije, te You Tube video koji prikazuje aplikaciju u izvedbi. Sljedeća prikazana stavka je Opis. Opis je opis aplikacije i njenog sadržaja te nam Web servis nudi prijevod opisa na željeni jezik koristeći povezanu uslugu Google Translate. Nakon toga prikazane su recenzije. Prikaz recenzija drugih korisnika te mogućnost dodavanja vlastite recenzije. Ispod recenzija nalazi se poglavlje Što je novo. U tom poglavlju napisane su novosti u odnosu na prethodnu verziju aplikacije. Iza tog slijedi poglavlje Dodatne informacije. U tom poglavlju prikazane su tehničke karakteristike aplikacije te se pruža mogućnost kontakta programera aplikacije. Slika - Izgled stranice aplikacije 2

Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.progimax.lighter.free&hl=hr

26


Moje aplikacije Opcija Moje aplikacije svrstava sve aplikacije koje su instalirane na povezani Android uređaj korisnika na jedno mjesto i tu ih prikazuje. Slika - Moje aplikacije

Izvor: https://play.google.com/apps?hl=hr

27


Moj popis želja Opcija Moj popis želja sadržava i prikazuje sve aplikacije koje su prethodno dodane na popis želja pritiskom na „dodaj na popis želja“. Slika - Moj popis želja

Izvor: https://play.google.com/wishlist?hl=hr

28


Iskoristite Opcija Iskoristite otvara mogućnost koriťtenja dobivenog bona, tj. koda na bonu kojim se dobivaju krediti za kupovinu aplikacija na Google Play Web servisu. Slika - Iskoristi

Izvor: https://play.google.com/store

29


Tražilica Opcija Tražilica omogućava da putem unesenog ključnog pojma Web servis pronađe i ponudi korisniku željenu aplikaciju.

30


Slika - Tra탑ilica

31


Izvor: https://play.google.com/store

6.2. KoriĹĄtenje Web servisa Osnovna funkcija Web servisa Google Play je skidanje aplikacija. Zato je potrebno prikazati na poÄ?etku kako to izgleda. 32


Dakle, nakon prijašnje prijave sa korisničkim računom pojavljuje se početna stranica. Slika - Početna stranica Google Play

Izvor: https://play.google.com/store Na njoj su prikazane aplikacije kao što je prethodno opisano. Nasumnično je odabrana aplikacija Lighter Free.

33


Slika - Nasumično biranje Lighter Free aplikacije

Izvor: https://play.google.com/store/search?q=lighter%20free

Otvara se stranica aplikacije sa opisom itd. i ponuđena je opcija instalacije aplikacije.

34


Slika - Lighter Free aplikacija

Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.progimax.lighter.free

Pritiskom na Instaliraj otvara se novi prozor sa opcijom instalacije aplikacije i tehniÄ?kim karakteristikama te uvjetima koriĹĄtenja.

35


Slika - instalacija aplikacije

Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.progimax.lighter.free Daljnjim pritiskom opcije Instaliraj aplikacija se šalje na Android uređaj korisnika. Slika - Potvrda instalacije

Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.progimax.lighter.free

Aplikacija je također spremljena u Web servisu u karticu Moje aplikacije.

36


Slika - Aplikacija spremljena u Moje aplikacije

Izvor: https://play.google.com/apps Nasumičnim odabirom odabrana je iduća aplikacija. To je aplikacija Terraria. Slika - Aplikacija Terraria

Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.and.games505.TerrariaPaid Prikazana je početna stranica aplikacije i osim opcije instalacije dostupna je i opcija Dodaj na popis želja. Odabirom te opcije mijenja se naslov i piše „Dodano na popis želja“. 37


Slika - Dodano na popis želja

Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.and.games505.TerrariaPaid Na taj način aplikacija je dodana u karticu Moj popis želja te joj se sad tamo može lakše pristupiti svakog trenutka.

38


Slika - Moj popis želja

Izvor: https://play.google.com/wishlist U slučaju da se želi instalirati aplikacija koja se plaća pritiskom na opciju Instalacija otvara se novi prozor. Na tom prozoru prikazan je korisnički račun Google Wallet korisnika i pomoću kojeg može izvršiti plaćanje aplikacije i nakon toga instalirati aplikaciju kao što je već prethodno opisano.

39


Slika - Kupnja aplikacije

Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=mohammad.adib.switchr.pro

40


6.3. Desktop računalne aplikacije Budući da ne postoje desktop aplikacije koje rade konkretno istu stvar koju radi Google Play Web servis prikazuju se aplikacije koje se bave približno sličnim stvarima ili dijelom stvari kojima se bavi i Google Play. 1. Itunes – omogućava sinkronizaciju i skidanje IoS aplikacija putem desktopa

programa na Apple uređaje (Ipad, Iphone, itd.) 2. BlackBerry® Desktop

Software – omogućava sinkronizaciju i skidanje

aplikacija za BlackBerry uređaje 3. Kobo Desktop app – program koji omogućava skidanje Web knjiga i čitanje na

računalu. Slično je Google Play Web servisu jer se pomoću Google Play-a također mogu skidati Web knjige za čitanje na Android uređajima.

41


7. KREIRANJE PROFILA Registracija na Google Play Web servis odvija se putem Google korisničkog računa pošto je to Google-ov Web servis. Za početak potrebno je otvoriti Google početnu stranicu – www.google.hr

42


Slika - Google poÄ?etna stranica

43


Izvor: https://www.google.hr/ Nakon toga u gornjem desnom kutu prikazana je opcija „Prijavite se“. Pritiskom na tu opciju otvara se novi prozor. U ovom prozoru moguće je prijaviti se putem korisničkog računa. Pošto korisnički račun još nije stvoren potrebno je u gornjem desnom kutu pritisnuti tipku SIGN UP.

44


Slika - Sign up

Izvor:

https://accounts.google.com/ServiceLogin?sacu=1&continue=https%3A%2F

%2Fwww.google.hr%2F&hl=hr Otvara se novi prozor izrade Google korisničkog računa. On služi za pristup svim Google Web servisima. Informacije koje se moraju unijeti su: Ime i Prezime, željena mail adresa (ukoliko je dostupna), lozinka, datum rođenja i spol. Bitna stavka zbog Google Play Web servisa je i unos broja mobilnog telefona jer će se morati sinkronizirati uređaj sa Google korisničkim računom kako bi Web servis ispravno radio.

45


Slika - Izrada Google raÄ?una

Izvor:

https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.hr

%2F&hl=hr Iz sigurnosnih razloga traĹži se unos sporedne mail adrese te provjera unosa brojeva sa slike radi provjere da se ne radi o robotu. Unosi se lokacija korisnika te na kraju, 46


nakon pročitanih Google uvjeta usluge, označuje se suglasnost s istima putem označavanje kućice kraj njih. Pritisne se Dalje. Google čestita na uspješnoj aktivaciji i odmah automatski prijavi korisnika sa njegovim računom. Slika - Registracija gotova

Izvor: https://accounts.google.com/SignUpDone

U slučaju kad se neće bit prijavljeno, korisnik mora otići na Google početnu stranicu, pritisnuti „Prijavite se“. U idućem prozoru upisuju se korisnički podaci i prijavi se.

47


Nakon toga tijekom pristupa Google Play Web servisu korisnik će biti ulogiran sa svojim Google korisničkim računom.

Slika - Prijava korisnika

Izvor:

https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https%3A%2F

%2Fwww.google.hr%2F&dsh=8078118530210300195

48


Slika - Korisnik prijavljen

49


Izvor: https://www.google.hr/

8. POSLOVNA PRIMJENA

50


Web servis Google Play je veoma koristan u poslu. Mogućnost skidanja aplikacija na Android uređaje omogućuje razno olakšanje aktivnosti u poslovnom procesu. Poboljšava komunikaciju među zaposlenima pomoću Viber, Whatsapp instant aplikacija komunikacije i dopisivanja. Svaki mail servis ima svoju aplikaciju i skidanjem te aplikacije moguće je pristupiti mailu direktno i u pokretu putem aplikacije na Android uređaju. Primjeri toga su Gmail i Yahoo aplikacije za mobilne uređaje. Dostupni su i alati za uređivanje teksta, slika i tablica u obliku aplikacija koje korisnici također mogu instalirati na svoje uređaje. Primjer je aplikacija DocsToGo pomoću koje korisnik može uređivati datoteke poput Word, Excel, Powerpoint, Text datoteka. Bitno je i napomenuti da poduzeće može napraviti svoju vlastitu aplikaciju koju bi koristili zaposlenici i na taj način bi se olakšala komunikacija među zaposlenima. Banke imaju svoje Android aplikacije dostupne na Google Play Web servisu pomoću kojih su olakšali pristup računu korisnicima. Sve informacije su im dostupne direktno na Android uređajim bez potrebe da se ide fizički u banku. Svaki pojedinac sa znanjem može napraviti aplikaciju, registrirati se i prodavati svoju aplikaciju na Google Play Web servisu. Na taj način može pokrenuti svoj posao na jedan način ili usputno zaraditi dodatan prihod. Problem je što programer kao pojedinac ili poduzeće mora platiti svoju registraciju na Google Play Web servis jednokratno $25. Dakle, Google Play Web servis s poslovnog aspekta pruža mnogo mogućnosti i treba ih iskoristiti.

51


9. KONKURENCIJA 9.1. App Store – Itunes https://itunes.apple.com/ App Store je digitalna distribucijska platforma za mobilne aplikacije namijenjene za iOS sustav. Ovaj Web servis omogućava korisnicima pretraživanje i skidanje aplikacija napravljenih pomoću Appleovog iOS SDK sustava. Dopušta skidanje aplikacija direktno na uređaj ili na računalo putem ITunes-a. Slika - App Store

Izvor: https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36 Radi se o glavnom konkurentu Google Play Web servisa. Glavna očita razlika je u platformi za koju su namijenjene aplikacije koje se skidaju. App Store dopušta i skidanje aplikacija na računalo. 52


9.2. Samsung Apps http://apps.samsung.com Samsung Apps je Web servis koja nudi jednostavan pristup brojnim aplikacijama koje su posebno dizajnirane i pomno odabrane za upotrebu na pametnom uređaju marke Samsung. Optimizirane isključivo za rad na Samsung uređajima. Mnoge se plaćaju. Samsung Apps nudi funkcije Try & Play i Rent & Play, kojima možete isprobati aplikacije prije kupovine ili unajmiti ih na određeno razdoblje. Slika - Samsung Apps

Izvor: http://apps.samsung.com/venus/main/getMain.as?COUNTRY_CODE=HRV

53


Razlika je da su aplikacije koje se skidaju su isključivo za Samsung uređaje, a i prilikom skidanja korisnik ima opciju "posuditi" i isprobati aplikaciju što Google Play ne nudi.

9.3. Nokia Store http://store.ovi.com Nokia Store je Web servis namijenjen skidanju aplikacija na Nokia uređaje. On podržava skidanje samo na Nokia uređaje koje pokreće Ovi sustav. Vrlo slabo korišten i razvijen i jedan od razloga velikog gubitka Nokie na tržištu mobilnih uređaja u zadnjih par godina.

54


Slika - Nokia Store

Izvor: http://store.ovi.com/

Glavna razlika je što Nokia Store skida aplikacije isključivo na Nokia uređaje, a osim toga razlika je i što sustav koji pokreće te aplikacije mora biti isključivo Ovi.

9.4. BlackBerry App World http://www.blackberry.com/select/appworld/

55


BlackBerry World (prije poznat kao BlackBerry App World) je Web servis za skidanje aplikacija poduzeća BlackBerry Ltd namijenjen većini BlackBerry uređaja. Servis omogućava korisnicima pretraživanje, skidanje i sinkroniziranje aplikacija. Pokrenut je 1. travnja 2009. Ime je promijenjeno nakon najave nadolazećeg BlackBerry 10 sustava. Slika - BlackBerry World

Izvor: http://appworld.blackberry.com/webstore/?%3fcountrycode=AT&lang=en

Razlika je što ovaj Web servis skida aplikacije namijenjene BlackBerry uređajima i BlackBerry sustavu.

56


9.5. Windows Phone Trgovina http://www.windowsphone.com/hr-hr/store Najbrže rastući konkurent Apple i Android sustavu za mobilne uređaje je Windows sustav. I oni imaju svoj Web servis za skidanje aplikacija imena Windows Phone trgovina. Web servis omogućuje pregledavanje, traženje te najbitnije skidanje aplikacija za uređaje koje pokreće Windows sustav. Windows 8 je sustav koji je najprihvaćeniji za ovaj Web servis, a počeli su ga sve češće koristiti veliki proizvođači uređaja poput Nokie i HTC-a. Slika - Windows Phone trgovina

Izvor: http://www.windowsphone.com/hr-hr/store Razlika između Windows Phone trgovine i Google Play-a je što jw Win. Phone namijenjen isključivo skidanju aplikacija na uređaje pokretane Windows sustavom. 57


Zanimljiva razlika je i što se mogu skidat pomoću Windows Phone trgovine aplikacije i za osobna računala pokretana Windows 8 operativnim sustavom.

10. POZITIVNE vs. NEGATIVNE STRANE

Tabela - Pozitivne i negativne strane

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

Lako dostupan

Konkurencija

Mogućnost

besplatnog Bez uparenog uređaja Web

skidanja aplikacija Veliki izbor aplikacija

servis nema smisla Bolje aplikacije su skuplje

Konstantna nadogradnja

Pristup

Jednostavan za korištenje

korisničkim računom Nedovoljno razvijen

Veliki broj korisnika

Plaćanje

samo

s

Google

registracije

za

programere Mogućnost kupnje uređaja Mnoštvo sadržaja nedostupno putem Web servisa Besplatan Mogućnost

da

za određene zemlje Isključivo za Android uređaje

programeri Aplikacije

objavljuju svoje aplikacije Aplikacije

veoma

kategorizirane

koje

se

skidaju

putem Web servisa softverski

us opasne dobro Nedovoljna korištenje

upotreba, se

bazira

na

Android aplikaciji

58


Izvor: Vlastita izrada

Google Play je Web servis koji je lako dostupan te je namijenjen svim ciljnim skupinama društva. Vrlo je jednostavan i pregledan te se lako njime koristiti. Također njegova vrlo dobra kategoriziranost aplikacija to još više olakšava. Aplikacije su podijeljene u potkategorije tako da s lakoćom možemo pronaći aplikaciju koja nas zanima. Njegova prednost je također što je besplatan za korištenje te je većinski dio aplikacija namijenjenih za skidanje besplatno. Zbog konstantnog povećanja broja korisnika neprestano se radi na nadogradnji Web servisa. Tako su nedavno dodane nove funkcionalnosti koje Web servis pruža,a to su Books i Movies . Jedna od pogodnosti je da Google Play omogućuje programerima da svoje aplikacije mogu postaviti na Market te da ih zatim korisnici mogu preuzimati i koristiti. Putem Web servisa imamo i mogućnost kupnje uređaja,a kupnja se obavlja putem Google Walleta.

59


Kao i sve,tako ni Google Play nije savršen te postoje određeni nedostatci. Jedan od nedostataka je da je on namijenjen isključivo za Android uređaje,tako da ukoliko ne posjedujete Android uređaj niste u mogućnosti koristiti Web servis,a taj uređaj mora biti uparen sa Web servisom. Ima određenu konkurenciju koja pruža slične ili iste usluge. Kako bismo pristupili i koristili Google Play potrebno je imati Google korisnički račun jer samo pomoću njega se možemo registrirati. Iako se konstantno nadograđuje, Google Play ostavlja dojam da su potrebne neke nadogradnje u dizajnu,ali i funkcionalnosti pošto veliki broj mogućnosti koje pruža Web servis nisu dostupne za mnoge zemlje. Jedan od nedostataka je što se i dalje više koristi kao aplikacija na Android uređajima,a manje kao Web servis. Ukoliko želimo skinuti aplikacije, ne možemo znati jesu li one softverski opasne,te jedino na temelju recenzija korisnika možemo donijeti zaključke o aplikaciji. Također bolje aplikacije se i naplaćuju,a ukoliko programeri žele postaviti svoje aplikacije na Web servis moraju platit registraciju u iznosu od 25$.

11. SWOT ANALIZA Tabela - SWOT analiza

SNAGE

PRILIKE

- velik izbor aplikacija

- konstantna nadogradnja

- besplatan

-

- kategoriziran

jezicima

- recenzije korisnika

- bolje oglašavanje

-

mogućnost

aplikacija

objavljivanja

-

pregledavanje

ponuda

na

drugim

potpunog

sadržaja

drugim zemljama osim SAD i VB - potreba za informatizacijom

60


SLABOSTI

PRIJETNJE

- nedostupni sadržaji određenim - konkurencija zemljama

- naplata boljih aplikacija

- nedovoljno razvijen

- uparen Android uređaj

- pristup samo s Google računom

- nepostojeće desktop softversko

- orijentacija većine korisnika na rješenje (konkurencija – Itunes) mobilnu aplikaciju

- stalnim napretkom informatike

- prepreka programerima plaćanje mogućnost registracije

pojave

novog

operativnog sustava zbog kojeg će se u daljoj budućnosti korisnici prestati koristiti Google Play-om

Izvor: Vlastita izrada

12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST TROŠKOVI Troškovi pokretanja Web servisa Google Play nisu poznati. Ono što je poznato, to su podaci o korištenju Web servisa. Nema troškova registracije, ona je besplatna. Korištenje Web servisa je također besplatno, međutim ipak postoje aplikacije koje se naplaćuju prilikom skidanja. Najniža cijena aplikacije koju skida korisnik iznosi $0,99. Najviša cijena aplikacije koju skida korisnik iznosi $200. Što se tiče programera koji se služe Web servisom u poslovne svrhe, njihovi troškovi registracije kao poslovni korisnici iznose jednokratno $25. 61


Dodatni alati za programiranje se ne naplaćuju.

POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST: Najbolji pokazatelj poslovanja, a samim time i uspješnosti je konstantno rastući broj skinutih aplikacija. Od pojave same Android aplikacije broj aplikacija raste, a još više aplikacija je nastalo i veći je broj skinutih aplikacija od kad je u uporabi i Web servis Google Play.

Konkretni podaci prikazani su u slijedećoj tablici:

62


Tabela - Broj dostupnih i skinutih aplikacija kronološki

Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play

Kao što tablica prikazuje, brojka od 1 000 000 dostupnih aplikacija je nedavno dosegnuta, te zapanjujućih 50 milijardi „skidanja“. To su zaista odlični pokazatelji napretka samog servisa. Početkom 2013. Godine Google Play je po broju dostupnih aplikacija nadmašio sve konkurente i tako postao vodeći na tržištu po broj aplikacija.

63


Slika - Google pretiÄ?e Apple

Izvor:

http://appledailyreport.com/backend/wp-content/uploads/2013/01/Google-

Overtakes-Apple-Graphic.jpg

64


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13.1. Smjer razvoja Web servisa u budućnosti Google Play ima svijetlu budućnost. Pošto je usmjeren na relativno noviju tehnologiju koja je još u razvoju te ne mora brinuti za buduće poslovanje. Podaci o uspješnosti poslovanja pokazuju da konstantno napreduje i da se u budućnosti očekuje još veći napredak. Očekuje se, naravno, i sve veći broj korisnika Web servisa prateći trend povećanog broja Android uređaja koji su osnovni supstitut starim mobilnim telefonima i očekuje se da ih uz Apple-ov Iphone u potpunosti zamjene kroz par godina. Web servis pruža razne mogućnosti kako privatnim, tako i poslovnim korisnicima. U tom pogledu očekuju se buduća poboljšanja. Privatnim korisnicima kroz veći broj dostupnih aplikacija, bolju tehnologiju, bolji vizualni dojam i pristupačnost. Poslovnim korisnicima u budućnosti Google Play mogao bi predstavljati veoma bitan faktor u poslovanju. Google Play je relativno neistraženo tržište za mnoge i potencijalno je prilika poslovnim korisnicima da unaprijede svoju organizaciju, marketing, tok poslovanja, komunikaciju među zaposlenicima te na kraju, ono najvažnije ostvare veće prihode. Web servis to im može pružiti na način da sami kreiraju vlastite aplikacije, kako poslovne tako i komercijalne, pomoću kojih će olakšati svoje poslovanje, povezati zaposlenike međusobno, povezati se s klijentima i povezati se sa trenutnim i potencijalnim korisnicima.

65


13.2. FUNKCIONALNOSTI KOJE BI MOGLI DODATI U BUDUĆNOSTI Google Play Web servis je veoma funkcionalan i sadržajan, ali na američkom i britanskom tržištu. Ponajprije, ono što treba unaprijediti je povezanost sa svim ostalim zemljama gdje nisu dostupne određene mogućnosti. U većini zemalja dostupna je osnovna funkcija samo, a to je mogućnost kupovine aplikacija. Postoje još ostale mogućnosti:  Časopisi  Knjige  Filmovi i TV  Glazba  Mogućnost prodaje aplikacija Te mogućnosti bi trebale biti omogućene svim korisnicima. Na taj način Web servis bi bio šire prihvaćen i korišten i stvorila bi se dodatna prednost pred konkurencijom. Nadalje, ima par mogućnosti koje bi se naknadno mogle dodati kako bi Web servis mogao biti još bolji. Društvene mreže poput Facebooka, Twittera itd. su glavni komunikacijski kanali danas i boljim povezivanjem s njima mogućnost skidanja aplikacija bi postala još dostupnija i poslovanje bi bilo prošireno. Na primjer, objavom aplikacije na Facebooku ideja bi bila omogućiti korisnicima Facebook-a da direktno „skidaju“ aplikacije sa društvene mreže i tamo ostavljaju komentare, prijedloge i ocjene. Iduća zanimljiva nadogradnja mogla bi biti instalacija Android emulatora u sami Web servis. Pomoću njega korisnici bi na Web servisu mogli isprobati i koristiti se aplikacijom i bez „skidanja“ na Android uređaj. To bi bilo omogućeno kao „trial“, tj. proba aplikacije na kratko vrijeme (npr. Vremenski određeno ili određeno brojem proba). Mogućnost je i dodavanje posudbe i probe aplikacija kao što ima konkurentska Windows Phone trgovina.

66


U svakom slučaju, očekuje se nadogradnja i još veća pristupačnost i korisnost u budućnosti.

14. ZAKLJUČAK Na temelju napisanog seminarskog rada zaključujemo da se radi o Web servisu koji uistinu je koristan i od kojeg očekujemo još više u budućnosti. Korisnicima Android uređaja na jednom mjestu pruženo je sve što im je potrebno kako bi vlastiti uređaj iskoristili do maksimuma. Vrlo je lako dostupan, cilja na sve ljude bez obzira na dob, pojednostavljen je. Izrada korisničkog računa je jednostavna i prijeko potrebna u današnje vrijeme pošto s tim Google računom imate razne mogućnosti korištenja Google-ovih Web servisa. Osobni dojam je zadovoljavajući. Skinuli smo par aplikacija i vidjeli kako to funkcionira te smo se uvjerili u njegovu uspješnu funkcionalnost. Web servis je poslužio svrsi i koristimo se njime i u svakodnevnom životu. Najvažniji nedostatak je nemogućnost pristupa svim funkcijama Google Play servisa. Naime, u Hrvatskoj imamo samo osnovnu funkciju skidanja aplikacija. Međutim, ostale funkcije su nas zaintrigirale i vrlo rado bi se i mi služili njima. Nadamo se da će u skorijoj budućnosti Google Play postati potpuno funkcionalan i na našem području. Osim toga, vizualni dojam koji ostavlja Google Play je dobar, ali nedorečen. Osjećaj pri korištenju Web servisom nam govori da tu ima mjesta za napredak. Nadalje, Google mora potaknuti veće korištenje Web servisa, jer je zaista bolji nego sama aplikacija. Ni sami se osobno, gotovo u potpunosti, nismo služili Web servisom kako bismo skidali aplikacije, ali nakon ovog seminarskog rada više ćemo koristiti Web servis

nego aplikaciju jer je pregledniji, bolje kategorizira i jednostavniji je za

korištenje. Cilj ovog seminarskog rada bio je prikazati Google Play Web servis kao koristan Web servis kojim se privatni i poslovni korisnici mogu služiti kako bi unaprijedili svoj privatni i poslovni život. Aplikacije su napravljene kako bi pomogle ljudima i to treba iskoristiti.

67


15. LITERATURA Knjige: I.

"Menedžerska informatika" - Velimir Srića i suradnici, M.E.P. Consult, HITA Poslovna akademija, Zagreb, 1999.

II.

"Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha" - Velimir Srića, Mario Spremić , Sinergija, Zagreb, 2000.

Web izvori: (pristupano dana 22.,23.,24. studenog 2013.) I. II.

Google Play - https://play.google.com/store?hl=hr Smartphone Hrvatska - http://www.smartphonehrvatska.com/

III.

Google Play na Facebook-u https://www.facebook.com/GooglePlay

IV.

Android Hrvatska - http://androidhrvatska.com/tag/google-play-store/

V.

Windows Phone trgovina - http://www.windowsphone.com/hr-hr/store

VI. VII. VIII. IX.

Apple App Store - https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36 Nokia Store - http://store.ovi.com/ BlackBerry App World - http://blackberry.com/appworld/ SamsungApps

http://apps.samsung.com/venus/main/getMain.as?

COUNTRY_CODE=HRV X.

AppleDailyReport

-

http://appledailyreport.com/backend/wp-

content/uploads/2013/01/Google-Overtakes-Apple-Graphic.jpg XI. XII.

Wikipedia Google Play - http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play ITunes - http://www.apple.com/hr/itunes/

XIII.

Kobo Desktop - http://www.kobo.com/desktop

XIV.

BlackBerry Desktop - http://us.blackberry.com/software/desktop.html

68


Popis slika: 1) Slika - Početna stranica Web servisa 2) Slika - Izgled opcije Izbor urednika 3) Slika - ostale opcije sa početne stranice 4) Slika - Nova izdanja 5) Slika - Najpopularnije igre 6) Slika - Kategorije 7) Slika - Kategorije - Društvene 8) Slika - Izgled stranice aplikacije 9) Slika - Izgled stranice aplikacije 2 10) Slika - Moje aplikacije 11) Slika - Moj popis želja 12) Slika - Iskoristi 13) Slika - Tražilica 14) Slika - Početna stranica Google Play 15) Slika - Nasumično biranje Lighter Free aplikacije 16) Slika - Lighter Free aplikacija 17) Slika - instalacija aplikacije 18) Slika - Potvrda instalacije 19) Slika - Aplikacija spremljena u Moje aplikacije 20) Slika - Aplikacija Terraria 21) Slika - Dodano na popis želja 22) Slika - Moj popis želja 23) Slika - Kupnja aplikacije 24) Slika - Google početna stranica 25) Slika - Sign up 26) Slika - Izrada Google računa 27) Slika - Registracija gotova 28) Slika - Prijava korisnika 69


29) Slika - Korisnik prijavljen 30) Slika - App Store 31) Slika - Samsung Apps 32) Slika - Nokia Store 33) Slika - BlackBerry World 34) Slika - Windows Phone trgovina 35) Slika - Google pretiÄ?e Apple Popis tablica: 1) Tabela - Pozitivne i negativne strane 2) Tabela - SWOT analiza 3) Tabela - Broj dostupnih i skinutih aplikacija kronoloĹĄki

70


16. ŽIVOTOPISI 16.1. ANĐELA ŠIMUNAC

71


72


73


16.2 TOMISLAV ŠPEHAR

74


75


17. SAŽETAK Tema ovog seminarskog rada bio je Web servis Google Play koji se bavi online 76


skidanjem aplikacija. Cilj seminarskog rada bio je pobliže se upoznati sa samom Web servisom te pomoću objašnjenja i ekranskih prikaza pokazati sve njegove funkcionalnosti i mogućnosti kojima se korisnici mogu koristiti. Za početak, ukratko smo opisali osnovne funkcionalnosti Web servisa ,a to je mogućnost skidanja aplikacija na Android uređaje. Pomoću ekranskog prikaza pokazali smo početnu stranu Web servisa te link samog servisa. Na samoj Web stranici pronašli smo podatke o tehnologijama koje su se koristile prilikom izrade Web servisa. Google Play u svojim početcima postojao je kao Andriod Market, tj. online dućan aplikacija. Predstavljen je u kolovozu 2008.godine,a korištenje započinje u listopadu iste godine. Važna promjena dogodila se u veljači 2011. kada je uvedena mogućnost pregleda i naručivanja aplikacija putem službene web stranice, i od tada Web servis postaje funkcionalan. Spektar njegovih korisnika je širok, tako da ga koriste kako privatni tako i poslovni korisnici. Bazirali smo se na detaljnu razradu glavnih funkcionalnosti i mogućnosti Web servisa. Glavne funkcije Web servisa su aplikacije i igre. U nekim državama puno je više opcija koje Web servis nudi, no međutim kod nas su dostupne samo ove dvije.Obje ih dijelimo u zasebne potkategorije tako da je snalaženje na Web servisu vrlo jednostavno. Također servis nudi opciju „Izbor urednika“ gdje nam prikaže ponuđene aplikacije izbora urednika. Opcija „Moj popis želja“ služi nam da određenu aplikaciju spremimo i kada ju poželimo skinuti ona se nalazi tamo. U „ Najpopularnije“ i „ Najnovije“ nude se aplikacije koje su najpopularnije među korisnicima ili aplikacije koje su nove u ponudi. Prikazali smo također kako se skida aplikacija,postupak je za sve isti. Nakon što je aplikacija skinuta ona se sprema u opciju „Moje aplikacije“ te se tamo pohranjuju sve aplikacije koje smo skinuli. Registracija na sam Web servis je vrlo jednostavna,pristupa se putem Google korisničkog računa. Možemo se registrirati s već postojećim računom,a ukoliko nemamo Google korisnički račun potrebno ga je izraditi. Web servis je u suštini besplatan, te ga korisnici mogu koristiti u privatne,ali i poslovne svrhe. Ukoliko programeri žele objavljivati svoje aplikacije na Market potrebno je jednokratno platiti 25$.

77


Glavni konkurent Google Play-u je dakako App Store. Slijede ga Windows Phone, BlackBerry World, Nokia Store i Samsung Apps. Kao i sve, i ovaj servis ima određene pozitivne,ali i neke negativne strane. Neke od glavnih pozitivnih strana je da je vrlo dobro kategoriziran i jednostavan za korištenje, besplatan je kao i većina aplikacija. Sadrži jako puno aplikacija te ima sve više korisnika. Neke od negativnih strana su to što je konkurencija dosta jaka. Namijenjen je isključivo Android uređajima,bolje aplikacije se naplaćuju. Također jedna od mana je što je dosta sadržaja nedostupno za mnoge države,jedino SAD i VB imaju potpun sadržaj. Pri izradi seminarskog rada korišteno je puno online literature. Izvore literature iz knjiga konkretno nismo iskoristili za sam sadržaj seminarskog rada nego kao vodilju i objašnjenje pojmova koje smo susretali. Naime radi se o Web servisu najnovije (mobilne Android) tehnologije koji još nije opisan niti u jednoj knjizi nama dostupnoj. Životopisi su napravljeni na Europass Web stranici te po predlošku istom napisani u seminarski rad. Kao zaključak, uvijek ima prostora za napretkom i konstantnom nadogradnjom. Tako da se u daljnjoj budućnosti očekuje još više mogućnosti koje će Web servis pružati, više korisnika te još više postavljenih,ali i skinutih aplikacija.

78


PREZENTACIJA Slid e1

Tomislav Špehar Anđela Šimunac

S l i d e

https://play.google.com/store?hl=en

4

Slid e2

Sadržaj

Slid e3

Autori

O autorima Kratak opis web servisa Google Play Registracija Funkcionalnost Prednosti i nedostaci Zaključak

Tomislav Špehar Rođen 31.5.1992. Završio XV.gimnaziju Ekonomski fakultet Zagreb

Anđela Šimunac Rođena 20.2.1992. Završila X.gimnaziju ”Ivan Supek” Ekonomski fakultet Zagreb

Slide 5

Slide 6

Kratki opis web servisa Google play je web servis za online skidanje aplikacija na Android uređaje Prvo je postojao samo kao aplikacija na Android uređajima Predstavljen je u kolovozu 2008.godine kao Android Market ,a njegovo korištenje započinje od listopada 2008.godine U početku je bilo izbačeno 2300 aplikacija,broj se rapidno povećava te sada iznosi oko 430 000 aplikacija

2. veljače 2011. godine je uvedena mogućnost pregleda i naručivanja aplikacija putem službene web stranice i od tad web servis postaje funkcionalan Koriste ga kako privatni tako i mnogi poslovni korisnici na način da poduzeća sama rade svoje aplikacije i stavljaju ih na Google Play koje njihovi zaposlenici koriste Osim toga, zaposlenici poduzeća raznih se koriste Google Play web servisom i skidaju aplikacije koje im pomažu i olakšavaju poslovanje, npr. Docs to Go aplikacija za pregled datoteka na mobilnom uređaju

79


Slide 7

Registracija

Slide 10

Za registraciju potrebno je napraviti Google korisnički račun

Slide 8

Registracija

Slide 11

Funkcionalnosti

Prijava putem Google računa

Slide 9

Slide 12

80


Slide 13

Slide 16

Slide 14

Slide 17

Slide 15

Slide 18

81


Slide 19

Slide 22

Slide 20

Slide 23

Slide 21

Slide 24

82


Slide 25

Slide 28

Slide 26

Slide 29

Slide 27

Slide 30

83


Slide 31

Slide 34

Slide 32

Slide 35

Slide 33

Slide 36

84


Slide 37

Slide 40

Slide 38

Slide 41

Pozitivne i negativne strane Lako dostupan Mogućnost besplatnog skidanja aplikacija Veliki izbor aplikacija Konstantna nadgradnja Jednostavan za korištenje Sinkroniziran s uređajem Mogućnost kupnje uređaja putem web servisa Besplatan Mogućnost objavljivanja aplikacija na Google Play za programere Aplikacije veoma dobro kategorizirane

Slide 39

Slide 42

Konkurencija Bolje aplikacije su skuplje Pristup samo s Google računom Bez uparenog mobilnog uređaja web servis nema smisla Nedovoljno razvijen Plaćanje registracije 25 $ za programere Za Hrvatsku nedostupno mnoštvo sadržaja još uvijek (Movies, Books) Isključivo za Android uređaje Aplikacije koje se skidaju putem web servisa softverski opasne Nedovoljna upotreba web servisa, korištenje se večinski bazira na Android aplikaciji

HVALA NA PAŽNJI !!!

85

05 šimunac špehar play google com  
Advertisement