Page 99

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P1

Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

Komponenta:

K1

Poljoprivreda

Mjera:

1.2.

Poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođačkih i prerađivačkih organizacija

Projekt 7

Potpora udruživanju poljoprivrednika Poljoprivredna savjetodavna služba, ispostava Križevci Hrvatski savez udruga proizvođača mlijeka Pčelarsko društvo Križevci Udruga uzgajivača simentalskog goveda Križevci

PROJEKTNI PARTNERI

Udruga uzgajivača holstein goveda Koprivničko-križevačke županije Svinjogojska udruga Križevci Udruga vinogradara i vinara ''Bilikum'' Udruga malih sirara Koprivničko - križevačke županije "Prgica" Strojni prsten Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poduzetnici,odnosno obrtnici koji se bave poljoprivredom Opis projekta: Udruživanje poljoprivrednika u različite oblike poslovnog povezivanja, kao što su zadruge, klasteri, proizvođački i prerađivački prstenovi. Ciljevi: Bolje pozicioniranje malih poljoprivrednika na tržištu i podizanje njihove konkurentnosti. Rezultati:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Stvaranje stabilnih poljoprivrednih kooperacija, koje će zbog svoje veličine, udruženih resursa i financijske snage moći konkurirati na europskom tržištu. Aktivnosti: 1) Upoznavanje poljoprivrednika s prednostima zadruga, načinom osnivanja i funkcioniranja zadruge, klastera i drugih oblika udruživanja 2) Organizacijska i kadrovska pomoć u osnivanju i vođenju zadruga 3) Financijske i programske potpore osnivanju i radu zadruga 4) Potpora stvaranju proizvođačkih prstenova (nabava i najam poljoprivredne mehanizacije) Faze projekta: I. Upoznavanje poljoprivrednika II. Potpora pri osnivanju III. Potpora funkcioniranju

PRORA UN PROJEKTA

Rujan 2012

Proračun Grada Križevaca Godišnje 80.000,00

99 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement