Page 98

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Udruga uzgajivača simentalskog goveda Križevci Svinjogojska udruga Križevci KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, gospodarstva i poduzetnici, odnosno obrtnici koji se bave uzgojem stoke Opis projekta: Poticanje korištenja visokovrijednog genetskog materijala radi širenja kvalitete u stočarskoj proizvodnji. Ciljevi:  pridonijeti podizanju kvalitete genetike stoke, a time i konkurentnosti naših uzgajivača i njihovih proizvoda na tržištu  stvoriti jezgru kvalitetnog uzgoja koja će se moći upotrijebiti u provedbi uzgojnog programa i uzgoja vlastite genetski kvalitetne stoke  stvoriti višak kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći u ponovnom pokretanju aukcijske prodaje stoke za domaće, a u konačnici i za inozemno tržište.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rezultati: Postizanje bolje genetske kvalitete stoke na ovom području, a time i bolje kvalitete mlijeka i mesa te povećanje prihoda stanovništva od stočarstva. Aktivnosti: 1) Koordinacija sa udrugama proizvođača i utvrđivanje programa uzgoja 2) Izrada kataloga 3) Sufinanciranje Faze projekta: I. Informiranje II. Provedba Proračun Grada Križevaca (godišnje): Katalog

PRORA UN PROJEKTA

10.000,00

Sufinanciranje (godišnje): Govedarska proizvodnja

100.000,00

Svinjogojska proizvodnja

50.000,00

Proračun Grada Križevaca POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

IPA i drugi EU fondovi Nacionalni natječaji s područja poljoprivrede

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI ROK ZA PROVEDBU INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Rujan 2012

Projekt je spreman za provedbu.

Početak provedbe projekta u 2013. godini. Nakon toga kontinuirano provođenje projekta na godišnjoj razini. Povećanje proizvodnje mesa po grlu: za 5% Povećanje proizvodnje mlijeka po grlu: za 5%

98 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement