Page 95

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Početak projekta 2015. godine.

ROK ZA PROVEDBU

Nakon toga kontinuirano provođenje projekta na godišnjoj razini.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Povećan ukupan broj OPG-a koji proizvode visoko prihodovne kulture: za 20%

Projekt 4

Poticanje eko-proizvodnje Visoko gospodarsko učilište Križevci Srednja gospodarska škola Križevci

PROJEKTNI PARTNERI

Poljoprivredna savjetodavna služba, ispostava Križevci Udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača i potrošača Ekoplod

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poduzetnici,odnosno obrtnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom Opis projekta: Prehrambeni proizvodi u ekološkoj poljoprivredi, kontrolirani su i nose posebni znak, što potrošačima daje sigurnost i ulijeva povjerenje u proizvod i sustav. Uz to, ekološka proizvodnja osigurava postizanje viših cijena, smanjenje intenziteta iskorištavanja resursa, zaštitu okoliša, postojanost poljoprivrednog tla, veću transparentnost proizvoda i prerađevina, a također će se omogućiti ravnopravnije uključivanje na europsko tržište, posebno iskorištavanjem prednosti niskog stupnja onečišćenja okoliša na našem području.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Budući da nije moguće odmah prijeći sa konvencionalne na ekološku proizvodnju, već je nužno prijelazno razdoblje u kojemu se zemlja mora pročistiti od ranije korištenih kemijskih sredstava, potrebno je poljoprivrednicima pomoći u prijelaznom razdoblju. Naime, da bi dobilo status organskog proizvođača, poljoprivredno gospodarstvo, mora provesti dvije do tri godine u tzv. "prelazno-organskoj proizvodnji". Ovo je potrebno zbog "čišćenja" tla, odnosno otklanjanja ostataka pesticida u tlu do zakonski određene prihvatljive razine. Ciljevi:  održivo gospodarenje prirodnim resursima (sačuvati plodnost tla, floru i faunu, vode, atmosferu) smanjenjem primjene pesticida, umjetnih mineralnih gnojiva i drugih kemikalija te ekološkim zbrinjavanjem otpada iz poljoprivrede  stvaranje povoljnijih ekonomskih uvjeta proizvodnje (niža ulaganja, povećana samostalnost gospodarstva kao cjeline, mogućnost prerade na samom gospodarstvu, kao i prodaje te turizma)  preorijentacija postojećih gospodarstava u ekološkom i profitabilnom smislu  povećano zapošljavanje u poljoprivredi, preradi i prodaji te bolje iskorištavanje poljoprivrednih površina, revitalizacija sela, poboljšanje kvalitete života na selu i smanjenje migracije. Rezultati: Očuvanje okoliša od zagađenja, povećano zapošljavanje u poljoprivredi i podizanje profitabilnosti poljoprivrede.

Rujan 2012

95 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement