Page 94

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Stručno savjetovanje poljoprivrednika i poticanje specijalizacije sukladno rezultatima pedološke analize

Projekt 3

Visoko gospodarsko učilište Križevci PROJEKTNI PARTNERI

Srednja gospodarska škola Križevci Pučko otvoreno učilište Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poduzetnici,odnosno obrtnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom Opis projekta: Na temelju rezultata pedološke analize i izrađene namjenske pedološke karte poticat će se proizvodnja onih kultura koje su na određenoj lokaciji definirane kao najpogodnije za uzgoj. U skladu s tim, organizirat će se stručna savjetovanja poljoprivrednika, kako bi ih se upoznalo s rezultatima pedološke analize, predstavilo konkretne ekonomske razloge za preorijentaciju ka proizvodnji kultura koje se preporučuju na temelju analize i potporom koju će, u skladu s tim, pružati Grad Križevci. Cilj: Optimizacija poljoprivredne proizvodnje na području Grada u skladu sa postojećim resursima i ograničenjima koja se tiču veličine poljoprivrednih parcela, kvalitete poljoprivrednog zemljišta, ukupno raspoloživih poljoprivrednih površina i slično.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rezultati: Specijalizacija poljoprivrednika za proizvodnju kultura koje je optimalno proizvoditi na ovom području s obzirom na uvjete i njihov opstanak u europskim tržišnim uvjetima. Aktivnosti: 1) Definiranje skupina ratarskih kultura pogodnih za proizvodnju na križevačkom području prema rezultatima pedolološke analize 2) Organiziranje stručnih skupova i predstavljanja poljoprivrednih kultura čija je proizvodnja na pojedinom području s obzirom na rezultate pedološke analize tla optimalna 3) Sufinanciranje specijalizirane proizvodnje Faze: I. Priprema (određivanje kultura, informiranje) II. Sufinanciranje specijalizirane proizvodnje Proračun Grada Križevaca: Sufinanciranje specijalizirane proizvodnje 150.000,00

PRORA UN PROJEKTA

Preostala sredstava – prijava na natječaje za državna poticajna sredstva i EU fondove. Proračun Grada Križevaca POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

IPA i drugi EU fondovi Nacionalni natječaji s područja poljoprivrede

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Rujan 2012

Projekt će se početi provoditi nakon što budu izrađene prve namjenske pedloške karte.

94 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement