Page 91

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

PRILOG 3. Projektne tablice U nastavku se nalaze osnovne informacije o projektnim prijedlozima koji su identificirani tijekom izrade strategije. Valja međutim naglasiti, da ovaj popis nije niti konačan, niti obvezujući kao način provedbe pojedinih mjera, već predstavlja indikativnu listu intervencija koje se u datom trenutku čine optimalnima.

Prioritet:

P1

Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

Komponenta:

K1

Poljoprivreda

Mjera:

1.1.

Preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim tržišnim nišama

Projekt 1

Izrada namjenske pedološke karte križevačkog područja Visoko gospodarsko učilište Križevci

PROJEKTNI PARTNERI

Srednja gospodarska škola Križevci Poljoprivredna savjetodavna služba, ispostava Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Jedinica lokalne samouprave Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poduzetnici,odnosno obrtnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom Opis projekta: Grad će financirati izradu pojedinačnih namjenskih pedoloških karata u kojima će biti utvrđeni podaci o čimbenicima tvorbe tla (matični supstrat, klima, hidrologija, geomorfologija, biotski čimbenici), popis i opis kartografskih jedinica s procjenom obilježja upotrebne vrijednosti tla, rezultati laboratorijskih analiza tla. Lokacija: područje Grada Križevaca kao jedinice lokalne samouprave Ciljevi:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Definirati optimalno korištenje poljoprivrednog zemljišta na križevačkom području i kulture pogodne za proizvodnju s obzirom na pedološka svojstva tla. Rezultati: Namjenska pedološka karta križevačkog područja – kartom pokriveno minimalno 600 ha poljoprivrednog zemljišta. Aktivnosti: 1) Formiranje radne skupine od predstavnika Grada i članova projektnih partnera, koja će definirati projektni zadatak (uvjete javnog natječaja), mjerilo namjenske pedološke karte i ostale važne podatke 2) Upoznavanja poljoprivrednika sa projektom, edukacija o važnosti pedološke analize te upoznavanje sa budućim projektima (sufinanciranjima) koje će grad provoditi na temelju rezultata ovog projekta 3) Objava poziva (javnog natječaja) poljoprivrednicima da prijave svoje poljoprivredno zemljište za pedološku analizu tla, odnosno

Rujan 2012

91 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement