Page 90

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Nastavno na izrađenu Analizu, krenulo se u izradu Strategije razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. Grad Križevci je za navedenu uslugu putem natječaja odabrao konzultantsku tvrtku Razbor d.o.o. Zagreb. Nakon upoznavanja s osnovnom referentnom dokumentacijom, održan je i sastanak na kojem su sudjelovali i predstavnici mađarskog projektnog partnera, a na kojem se raspravljalo o ključnim razvojnim pitanjima, usmjerenjima i strukturi strategije, uključujući njezinu prekograničnu komponentu. Uslijedio je prvi prijedlog nacrta strateških prioriteta/komponenata i mjera, kao i elemenata vizije Grada. Nadalje, kako bi se što širi krug javnosti uključio u izradu strategije, upoznao se sa prijedlozima prioriteta i mjera te kako bi se prikupile što kvalitetnije ideje i projektni prijedlozi, održane su konzultacije sa širokim krugom relevantnih dionika kroz 6 tematskih (sektorskih) fokus grupa. Prva fokus grupa sastala se na temu gospodarstva, a u raspravi su sudjelovali predstavnici Udruženja obrtnika, većih gospodarskih subjekata (Elektro-čelik d.o.o, KTC d.o.o, Radnik d.d., Promid d.o.o, Elektrotehnika d.o.o.) te Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o i Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Križevaca. Druga fokus grupa okupila je predstavnike sektora infrastrukture iz Komunalnog poduzeća d.o.o, Županijske Uprave za ceste, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, a sastanku je prisustvovao i pročelnik gradskog Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti. Treća fokus grupa sastala se na temu obrazovanja i tržišta rada, gdje su sudjelovali predstavnici Glazbene škole, dječjih vrtića i osnovnih škola (DV Križevci, DV Sv. Josip, DV Zraka sunca, DV arobna šuma, OŠ Ljudevita Modeca, OŠ Vladimir Nazor), Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, zatim predstavnici srednjeg i visokog školstva (Gimnazija I.Z. Dijankovečkog, Srednja gospodarska škola, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima), kao i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Križevci te Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Križevaca. U četvrtoj fokus grupi vodila se konstruktivna rasprava na temu poljoprivrede, kojoj su doprinijeli predstavnici slijedećih institucija: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Poljoprivredna savjetodavna služba te Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije. Peta fokus grupa bavila se kulturom i sportom te je okupila predstavnike institucija kojima je u fokusu interesa ta tematika: Udruga "Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture" (K.V.A.R.K.), Povijesno društvo Križevci, Hrvatsko pjevačko društvo “Kalnik”, Kulturno-umjetničko društvo ''Križevci'', Gradska knjižnica ''Franjo Marković'', Zajednica športskih udruga Križevci, Pučko otvoreno učilište Križevci i Gradski muzej Križevci te Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada. Posljednjoj šestoj fokus grupi koja se organizirala na temu turizma svoj doprinos su dali predstavnici Turističke zajednice Grada Križevaca, tvrtke KTC d.o.o, Akademskog konjičkog kluba Križevci, kao i vlasnici Seoskog turizma Rakić. Proces razrade strategije nastavio se nadopunjen informacijama i saznanjima dobivenim kroz diskusije fokus grupa te je 21. rujna 2012. godine nacrt Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013. – 2018. godine prezentiran široj javnosti, kao dio Studije zajedničkog strateškog razvoja prekograničnog područja KriževciBarcs. Javnom pozivu na predstavljanje Strategije i sudjelovanje u raspravi o razvoju Križevaca u narednom razdoblju odazvalo se 40 sudionika – gradskih vijećnika, predstavnika križevačkih poduzetnika, udruga civilnog društva te političkih stranaka.

Rujan 2012

90 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement