Page 83

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

V. 3. Komunikacijska strategija Strategija razvoja Grada Križevaca ključni je planski dokument Grada sa ciljem dugoročnog društvenogospodarskog razvoja izrađen za razdoblje od 2013. do 2018. godine. Radi informiranja javnosti te podizanja svijesti o ulozi i značaju Strategije za razvoj Grada, utvrđena je Komunikacijska strategija upravljanja i provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca. Krajnji cilj Komunikacijske strategije je priopćiti informacije, podići svijest i razumijevanje o važnosti razvojne strategije te omogućiti identificiranim ciljnim skupinama razumijevanje svrhe, vizije i prioriteta Strategije razvoja Grada Križevaca.

CILJEVI KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE Komunikacijska strategija doprinosi transparentnosti provođenja i mjerenja učinaka Strategije te pomaže njenim nositeljima, kao i njenim korisnicima da budu svjesni svoje uloge u planiranju razvoja. Stoga će nositelji Strategije kontinuirano raditi na provedbi sljedećih komunikacijskih ciljeva: 

Informirati javnost o provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca i ostvarenju utvrđenih ciljeva;

Informirati dionike i potencijalne korisnike o dostupnim mogućnostima financiranja razvojnih projekata koji će se provoditi u sklopu Strategije razvoja Grada Križevaca;

Osigurati stalnu transparentnost provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca;

Usklađivati sve komunikacijske aktivnosti koje provode partnerske institucije obuhvaćene Strategijom razvoja Grada Križevaca.

NAČELA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE Sve aktivnosti, koje će se poduzimati u okviru Komunikacijske strategije, rukovodit će se sljedećim načelima: 

Informacije će biti prezentirane u jasnom, pristupačnom i razumljivom obliku;

Aktivnosti će se temeljiti na usmjeravanju svih relevantnih poruka ciljnim skupinama;

Ciljne skupine bit će uzete u obzir već prilikom razvijanja i korištenja komunikacijskih alata. Ankete i drugi oblici istraživanja koristit će se, kako bi se osigurale potrebne informacije o provedbi;

Sve će aktivnosti biti komplementarne i konzistentne te će biti usmjerene na pružanje cjelovitih infromacija;

Uspostavit će se sistem praćenja i ažuriranja informacija, kako bi iste bile u tijeku s vremenom i potencijalnim promjenama situacije.

Koristit će se svi potrebni komunikacijski alati, kako bi se osigurala potpuna informiranost svih uključenih strana o daljnjem napretku u provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca, što će pomoći međusobnoj koheziji i održavanju partnerskih odnosa. Komunikacijska strategija omogućit će osiguranje jednakog pristupa informacijama. Invaliditet, etničko podrijetlo, spolne i dobne razlike te druge važne karakteristike bit će uzete u obzir pri oblikovanju

Rujan 2012

83 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj