Page 77

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Projekt 27: Turistički info centar

Broj km uređene biciklističe staze povećan

Projekt 28: Razvoj biciklističkih

Direktna

M1.7 Razvoj turističke

staza

investicija

infrastrukture

Projekt 29: Razvoj turističke

na jezeru abraji (šetnica,

destinacije – jezero abraji

izletište, bic. staze,

za 50% 

Uređen turistički kompleks

prilazne ceste) Projekt 30: Stvaranje brend ideje

Direktna

investicija M1.8 Grada

Brendiranje Križevaca

i

turističke ponude grada Križevaca na godišnjoj

Projekt 31: Marketing turističkih

Direktna

manifestacija i proizvoda

donacija

marketing turističkih manifestacija

Povećanje poznavanja

razini za 10% 

Napomena: kratki anketni listić i provedba ispitivanja

i

u okolnim gradovima

proizvoda

poznavanja programa i manifestacija u Križevcima na godišnjoj razini

P2. Ulaganje u znanje I zapošljavanje Projekt 32. Obnova infrastrukture dječjih vrtića Projekt 33. Nabava didaktičke i

Direktna

Broj adaptiranih objekata predškolskog,

donacija

osnovnoškolskog i

informatičke opreme

srednjoškolskog

Projekt 34. Unaprjeđenje

obrazovanja: 3

predškolskih odgojno-obrazovnih

programa

Porast izvannastavnih programa vrtića i škola za:

Projekt 35. Gradnja i obnova M2.1 Unaprjeđenje

4

infrastrukture osnovnih škola

predškolskog, OBRAZOVANJE

osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

Porast broja djece

Projekt 36. Modernizacija

uključenih u izvannastavne

računalne i tehničke opreme za

aktivnosti za 20% 

učenike

stvoreni uvjeti za Projekt 37. Unaprjeđenje osnovnoškolskih odgojnoobrazovnih programa Projekt 38. Potpora integraciji djece

Broj objekata u kojima su

integraciju djece s Direktna

invaliditetom u redovnu

donacija

nastavu: 6 

Broj računala za korištenje

s invaliditetom u redovni obrazovni

u nastavi (učenici) u

sustav

osnovnim školama

Projekt 39. Gradnja i obnova

povećan godišnje za 10%

infrastrukture srednjih škola

Rujan 2012

77 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement