Page 76

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Projekt 12: Potpora pri osnivanju

Direktna

poduzeća i obrta

donacija

poduzeća i obrta svake

Projekt 13: Potpora poduzećima i

Direktna

godine povećan za 5%

obrtima u početnom periodu

donacija

Projekt 14: Potpora kod novih

Direktna

zapošljavanja

donacija

Projekt 15. Potpora kod novih

Direktna

novoosnovanim tvrtkama

investicija

donacija

povećan za 10% na

Projekt 16: Potpora kod

Direktna

istraživanja, razvoja i dizajna novih

donacija

Broj novoosnovanih

Broj aktivnih poduzeća 2 godine nakon osnivanja

M1.4

Poticanje

poduzetničke klime

PODUZETNIŠTVO

povećan za 30% 

Broj novozaposlenih u

ukupnoj razini 

Prihodi od MSPa u strukturi prihoda

proizvoda

gospodarstva povećani za Projekt 17: Potpora u osvajanju

Direktna

novih tržišta

donacija

Projekt 18: Privlačenje investitora

Direktna

proizvodnih pogona

investicija

godišnje: 2

Projekt 19: Završetak Gospodarske

Direktna

zone Gornji ret

investicija

Projekt 20: Projektiranje i izgradnja

Direktna

tehnološkog parka i razvojnog

investicija

M1.5 Razvoj poslovne infrastrukture

20% Broj novoizgrađenih

Povećan broj investitora u poslovnim zonama za 30%

centra 

Projekt 21: Razvoj obiteljskih vikend programa

Križevcima godišnje za 15%

Projekt 22: Razvoj poslovnog i

konferencijskog turizma Projekt 23: Razvoj religijskog turizma

TURIZAM

M1.6

Razvoj

turističkih programa

Povećanje broja noćenja u

Prihodi subjekata u

Direktna

turizmu povećani godišnje

donacija

za 10% 

Povećan broj subjekata

Projekt 24: Razvoj vinskog turizma i

koji se bave turizmom

vinske ceste

godišnje za 5%

Projekt 25: Razvoj lovnog turizma Projekt 26: Razvoj ljudskih resursa

Povećan broj zaposlenih u turizmu godišnje za 5%

u turizmu

Povećan broj turističkih aranžmana za posjete Križevcima godišnje za 10%

Povećanje broja gostiju koji ostaju duže od 2 dana godišnje za 10%

Rujan 2012

76 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement