Page 71

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet

3.

Podizanje

kvalitete

života građana

Ključno područje djelovanja: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

MJERA 3.6 Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture

Cilj

Unaprijediti postojeću komunalnu, stambenu i drugu infrastrukturu s ciljem poboljšanja životnog standarda građana

Sadržaj

Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture sastavni je dio aktivnosti gradskih upravnih odjela i križevačkog Komunalnog poduzeća. U kontekstu i nadležnosti jedinica lokalne samouprave, to su nerazvrstane ceste te vodovod i odvodnja. U području gospodarenja vodama i odvodnjom, Grad Križevci u suradnji s gradskim Komunalnim poduzećem te Hrvatskim vodama provodi aktivnosti na projektiranju i gradnji sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, koje su sufinancirane kroz EU fondove. U području lokalnih cesta, Grad donosi godišnje planove održavanja i izgradnje sukladno financijskim mogućnostima. U okviru ove mjere, imajući u vidu cilj porasta broja mladih obitelji na području Grada, potrebno je osigurati povoljne smještajne kapacitete kroz izgradnju stambenih objekata za najam i prodaju.

Aktivnosti 

Održavanje i izgradnja vodovodne mreže na području jedinice lokalne samouprave

Održavanje i izgradnja mreže odvodnje na području jedinice lokalne samouprave

Održavanje i izgradnja cestovne infrastrukture na području jedinice lokalne samouprave

Rujan 2012

Izgradnja stambenih objekata za najam i prodaju

71 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement