Page 70

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet

3.

Podizanje

kvalitete

života građana

Ključno područje djelovanja: USLUGE GRAĐANIMA

MJERA 3.5 Jačanje institucionalnih kapaciteta

Cilj

Potaknuti jačanje lokalnih kapaciteta za razvoj

Sadržaj

Kako bi Grad Križevci ostvario željeni društveno-gospodarski rast i razvoj, nužno je osigurati adekvatnu potporu insitucija i udruga koje upravljaju razvojem ili na njega utječu, u obliku obrazovanih i kvalificiranih ljudskih resursa. Stoga će se kroz ovu mjeru podupirati, prije svega, razvoj ljudskih potencijala - s jedne strane, udruga koje imaju važnu ulogu u promicanju razvoja civilnog društva te, s druge strane, gradskih upravnih odjela i institucija koje su zadužene za provedbu pojedinih segmenata ove strategije.

Aktivnosti

Rujan 2012

Osiguranje prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta za nesmetan rad udruga

Jačanje ljudskih kapaciteta institucija koje upravljaju razvojem

70 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement