Page 69

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet

3.

Podizanje

kvalitete

Ključno područje djelovanja:

života građana

USLUGE GRAĐANIMA

MJERA 3.4 Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga građanima

Cilj

Povećati kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga te socijalne skrbi.

Sadržaj

Osiguranje adekvatne zdravstvene njege i socijalne skrbi svim stanovnicima Grada znači paralelan rad na dva kolosijeka – na unapređenju dostupnosti zdravstvene, odnosno, socijalne skrbi te kvalitete iste. U smislu poboljšanja dostupnosti, to podrazumijeva ulaganja u izgradnju, odnosno rekonstrukciju, objekata socijalne zaštite (domovi za starije i nemoćne osobe, stanovi za socijalne kategorije stanovništva), potporu zapošljavanju adekvatnih kadrova (liječnika, medicinskih sestara, itd.), opremanje i slično. Obzirom da je sektor zdravstva i socijalne skrbi primarno u nadležnosti viših razina vlasti, Grad će sudjelovati u onim aktivnostima, koje kroz svoje nadležnosti i financijske kapacitete može provesti te će inicirati nove projekte prema Županiji i nadležnim ministarstvima, kako bi se ostvarila potrebna ulaganja i poboljšala kvaliteta zdravstvene i socijalne zaštite građana.

Aktivnosti 

Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe (domovi za starije i nemoćne osobe, stanovi za socijalne kategorije stanovništva)

Potpora osobama u socijalnoj potrebi kroz sufinanciranje troškova stanovanja i slično

Osiguranje dodatnih zdravstvenih usluga za građane (sklapanje dodatnih ugovora sa zdravstvenim ustanovama, sufinanciranje dolaska specijalista Križevce)

Osiguranje kvalitetnih zdravstvenih kadrova (sufinanciranje školovanja deficitarnih zdravstvenih kadrova, sufinanciranje smještaja deficitarnih zdravstvenih kadrova i slično)

Rujan 2012

69 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj