Page 68

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet

3.

Podizanje

kvalitete

Ključno područje djelovanja:

života građana

KULTURA I SPORT

MJERA 3.3 Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture

Cilj

Unaprijediti postojeće sportske sadržaje i infrastrukturu radi poboljšanja kvalitete života građana te poboljšati pristup informacijama o mogućnostima bavljenja sportom i rekreacije

Sadržaj

Sport i rekreacija važan su dio kvalitetnog života i očuvanja zdravlja - od djece do osoba svih životnih dobi. Postojeći sportski sadržaji – kroz sportska društva, ali i obrazovne institucije su raznovrsni, ali nedostatni u smislu adekvatnog prostora, financijskih sredstava za rad stručnog osoblja te informiranja građana o mogućnostima rekreacije i bavljenja sportom. Stoga će se kroz ovu mjeru provesti niz aktivnosti usmjerenih na ta navedena područja djelovanja.

Aktivnosti

Rujan 2012

Izgradnja, rekonstrukcija i obnova sportskih objekata i terena

Sufinanciranje rada sportskih klubova

Informiranje građana i podizanje svijesti o važnosti rekreacije i zdravog života

68 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement