Page 65

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet 2. Ulaganje u znanje i

Ključno područje djelovanja:

zapošljavanje

TRŽIŠTE RADA

MJERA 2.4 Poticanje zapošljavanja

Cilj

Porast zaposlenosti

Sadržaj

U okviru ove mjere, kroz savjetovanja, edukacije i prekvalifikacije te financijsku i organizacijsku pomoć pri realizaciji poslovne ideje, poticat će se nezaposlene osobe da kroz započinjanje vlastitog posla osiguraju radno mjesto. Nadalje, kako bi se osigurale jednake mogućnosti te olakšala realizacija poslovnih ideja skupinama u nepovoljnijem položaju na tržištu rada, potrebno je poticati njihove poduzetničke projekte i inicijative kroz program socijalnog poduzetništva.

Aktivnosti

Rujan 2012

Osposobljavanje i prekvalifikacija za samozapošljavanje

Savjetovanje i osposobljavanje za poduzetništvo

Poticanje socijalnog poduzetništva

65 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement