Page 61

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet 1. Razvoj konkurentnog

Ključno područje djelovanja:

gospodarstva baziranog na znanju i

TURIZAM

lokalnim potencijalima MJERA 1.8 Brendiranje Grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda

Cilj

Povećanje prepoznatljivosti Grada Križevaca u regiji, na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz izgradnju i promociju jedinstvenog imidža Grada

Sadržaj

Ova mjera ima zadatak promovirati križevačku turističku ponudu kao jedinstven i prepoznatljiv proizvod. Uz uvezivanje ponude i osmišljavanje novih programa, neophodno je uložiti napore u promociju križevačkih vrijednosti i prepoznatljivih manifestacija koje imaju potencijal privući veliki broj posjetitelja. Obzirom da koncepti imidža, identiteta i brenda u velikoj mjeri imaju nefizičku, idejnu, pa i psihološku komponentu, te da je njihov razvoj izrazito dugoročne prirode, vrlo je važno u ovaj proces uključiti sve relevantne dionike, pa čak i širu javnost. Ova mjera podrazumijeva širok spektar promotivnih aktivnosti.

Aktivnosti 

Definiranje ključnih turističkih proizvoda te manifestacija, kao i temeljnih vrijednosti Grada Križevaca na kojima će se razvijati imidž

Izrada vizualnog identiteta Grada Križevaca

Odabir i provedba strategije promocije imidža Grada (izrada promidžbenih materijala, kao što su brošure, plakati, radio promocije, unaprjeđenje web stranice i slično)

Odabir i provedba strategije promocije ključnih lokalnih turističkih manifestacija i proizvoda

Rujan 2012

61 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement