Page 6

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet 3.

PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA GRAĐANA

Prioritet 2.

ULAGANJE U ZNANJE I ZAPOŠLJAVANJE

Prioritet 1.

KONKURENTNO GOSPODARSTVO BAZIRANO NA ZNANJU I LOKALNIM POTENCIJALIMA

PRIORITET 1 ima najizraženiji 'razvojni' karakter te se bavi područjima i aktivnostima koja mogu djelovati kao zamašnjak razvoja. Uzimajući u obzir potrebe, a još više potencijale i mogućnosti, poljoprivreda, turizam te malo i srednje poduzetništvo su prepoznati kao prioritetna područja za njegov budući gospodarski razvoj. U tim područjima djelovanja, formulirane su mjere provedbe: P1 RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA BAZIRANOG NA ZNANJU I LOKALNIM POTENCIJALIMA KPD: Poljoprivreda M1.1 Preusmjeravanje poljoprivredne poizvodnje prema visokoprihodovnim tržišnim nišama

M1.2 Poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođačkih i prerađivačkih organizacija

KPD: Poduzetništvo

KPD: Turizam

M1.4 Poticanje poduzetničke klime

M1.6 Razvoj turističkih programa

M1.5 Razvoj poslovne infrastrukture

M1.7 Razvoj turističke infrastrukture M1.8 Brendiranje Grada i marketing turističkih manifestacija i proizvoda

M1.3 Potpora distribuciji poljoprivrednih proizvoda

PRIORITET 2 se temelji na činjenici da su stjecanje znanja, vještina i sposobnosti osnova dugoročnog razvoja svih dijelova društva i gospodarstva te mjerilo, kako individualne, tako i društvene uspješnosti. U tom smislu, ovaj prioritet također ima razvojni karakter, iako se mora uzeti u obzir da je izgradnja ljudskih resursa dugoročan i kompleksan proces koji nadilazi vremenski okvir ove strategije. Sukladno potrebama i mogućnostima, ovaj se prioritet bavi područjima obrazovanja i tržišta rada. Mjere provedbe u ova dva područja formulirane su kako slijedi:

Rujan 2012

6 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement