Page 57

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet 1. Razvoj konkurentnog

Ključno područje djelovanja:

gospodarstva baziranog na znanju i

PODUZETNIŠTVO

lokalnim potencijalima MJERA 1.4 Poticanje poduzetničke klime

Cilj

Potaknuti i podržati osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća, a u svrhu povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti

Sadržaj

Unatoč postojećim poticajima za MSP koje Grad Križevci osigurava, globalna kriza i pad potrošnje utjecali su na pad gospodarske djelatnosti i broja zaposlenih u zadnjih 5 godina. Stoga je potrebno uložiti dodatne napore u stvaranje poduzetničke klime kroz poticaje za nove poduzetnike i pomoć u prvim godinama rada, pristup informacijama, znanju i kapitalu postojećih poduzetnika, kao i pristup kvalitetnim ljudskim resursima, olakšice za investitore te stvaranje uvjeta za regionalnu i međunarodnu suradnju.

Aktivnosti 

Potpora pri osnivanju poduzeća i obrta te potpora u početnoj fazi rada

Potpora kod novih zapošljavanja

Potpora kod novih investicija (sufinanciranje projektne dokumentacije za gradnju/proširenje proizvodnih pogona, sufinanciranje nabave strojeva i opreme te slično)

Potpora u osvajanju novih tržišta (sufinanciranje marketinških aktivnosti, nastupa na gospodarskim sajmovima, itd.)

Privlačenje investitora (upoznavanje investitora s mogućnostima ulaganja na križevačkom području, promotivne aktivnosti u stranom tisku, elektronskim medijima i slično)

Rujan 2012

Promocija križevačkih proizvođača i proizvoda

Edukacija i stručno usavršavanje poduzetnika

57 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement