Page 50

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Kako bi dugoročno vizija Križevaca postala realnost, potrebno je međusektorsko djelovanje, kako bi se stvorile poveznice neophodne za gospodarski i društveni rast: poveznice između gospodarstva i znanja, poveznice između kulture i turizma, poveznice između poljoprivrede i znanosti te poveznice između poljoprivrede i turizma. Strategija koja slijedi, bazirana je na viziji i strateškim odrednicama.

IV. 2. Razvojni prioriteti i mjere Razvojni prioriteti Grada Križevaca za razdoblje od 2013. do 2018. godine definirani su uzimajući u obzir glavne kategorije suvremenog strateškog promišljanja razvoja: 

Postojeće stanje opisano u socio-ekonomskoj analizi Križevaca;

Snage, slabosti, prilike i opasnosti identificirane SWOT analizom;

Postojeće lokalne razvojne potencijale;

Operativnost i provedivost kroz konkretne programe i projekte.

Prioriteti definiraju ona područja razvoja, na koja će se Grad Križevci usredotočiti - uložiti financijska sredstva i ljudske kapacitete, kako bi se ostvario željeni rezultat. Istodobno, osigurat će se namjensko i strateški opravdano investiranje proračunskih sredstava i osigurati okvir za privlačenje drugih izvora financiranja.

Rujan 2012

50 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj