Page 49

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

IV.

Strategija razvoja Grada Križevaca

Ovaj dio dokumenta donosi razvojnu strategiju Grada za razdoblje 2013. – 2018., formuliranu u odnosu na istražene razvojne probleme, potencijale i mogućnosti. Strategija je izrađena na temelju Analize socijalne i ekonomske situacije na području Grada Križevaca, razvojnih trendova i uzroka, s osvrtom na šire razvojno okruženje te SWOT analizu. Temeljem tih podataka i saznanja kroz niz sastanaka i konzultacija s relevantnim dionicima, identificirana su ključna razvojna pitanja iz kojih su proizašli razvojna vizija, prioriteti i mjere Strategije Grada.

IV. 1. Vizija razvoja Vrijednost vizije leži u činjenici da postaje slika budućnosti grada zajednička svim relevantnim dionicima u Gradu Križevcima. Vizija je dugoročna kategorija, nužna za izgradnju osjećaja zajedništva, pripadanja i obvezivanja, koji će omogućiti usklađeno i komplementarno djelovanje svih dionika prema zajedničkim ciljevima. Ovim dokumentom formulirana je sljedeća razvojna vizija Grada Križevaca:

Križevci - europska budućnost na križanju tradicionalnog i modernog, urbanog i ruralnog.

Ovakva vizija Grada Križevaca odražava težnju pripadnosti bogatoj lokalnoj tradiciji i povijesnoj važnosti grada dok istodobno gradi jak europski identitet modernog i otvorenog regionalnog središta. Obzirom na strukturu stanovništva te površinu Grada kao jedinice lokalne samouprave, ravnoteža između ulaganja u urbani i ruralni razvoj te identitet je ključ za ostvarenje uravnoteženog razvoja od kojeg će profitirati svi građani Križevaca. U ispunjenju vizije, Križevci će stremiti izgradnji identiteta koji počiva na sljedećim strateškim odrednicama:

Usmjeravanje ulaganja u discipline budućnosti: ekološku proizvodnju, održivi turizam i nove tehnologije bazirane na inovativnosti

Miran mali grad sa svim urbanim funkcijama - po mjeri čovjeka

Grad znanja i školstva

Grad tradicije i povijesti

Prometno dobro povezan sa ostalim dijelovima Hrvatske te Europom

Rujan 2012

49 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement