Page 48

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

imaju troškovi razdjela 1 i razdjela 3. Njihovim smanjenjem u strukturi rashoda, otvorile bi se nove mogućnosti poticanja onih grana i sektora koje imaju razvojni potencijal. Osim toga, proračunske korisnike i ostale relevantne aktere valja poticati na međusobnu suradnju i strateška promišljanja vlastitog institucionalnog i programskog razvoja, kako bi se sadržajne, programske orijentacije i djelovanja u kulturi, obrazovanju, sportu i drugim područjima koja nisu direktno 'produktivna', ipak usmjerila ka stvaranju pozitivnih sinergijskih učinaka s gospodarstvom. Nadalje, u kontekstu provedbe ove Strategije, treba imati na umu velike mogućnosti financiranja razvojnih projekata iz drugih izvora, kako je opisano u Dijelu V. Provedba Strategije.

Rujan 2012

48 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement