Page 45

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

sufinanciranih od strane EU. Analiza strukture izdvajanja u području gospodarstva (Tablica 9) ukazuje na slijedeće: 

U godini 2011., zamjećuje se uravnoteženo financiranje triju glavnih sektora – tako je za poljoprivredu izdvojeno 12,6%, za turizam 18,5%, a za poduzetništvo 20,7% od ukupnog iznosa razdjela gospodarstva. Preostalih 23,8% i 24,4% odnose se na IPA program i kapitalna ulaganja iz prekograničnog IPA programa.

U razdoblju od 2008. do 2011. godine, najveće povećanje zamjećuje se u sektoru turizma koji je s relativnog udjela od 8,3% u Glavi Gospodarstvo za 2008. godinu porastao do 12,6% u 2011. (izuzetak je godina 2009., kada je za turizam izdvojeno 36,8%). Druga dva sektora – poljoprivreda i poduzetništvo – imaju relativno stabilan udio u ukupnim izdvajanjima kroz godine.

Relativan udio Glave Gospodarstvo u ukupnim rashodima Grada u razdoblju od 2008. do 2011. godine kreće se od rasponu od 2 do 4% (po godinama iznosi: 3,9%, 2,7%, 2,9% te 4,2%)

U okviru programa poljoprivrede u proteklim godinama najveći dio predviđenih sredstava odnosio se na poticanje govedarske proizvodnje po jedinici proizvoda (ukupno oko 200.000,00 kuna godišnje), poticanje pčelarske i drugih proizvodnji te na edukacije poljoprivrednika. Kroz program turizma, sa oko 140.000,00 kuna sufinancira se rad Turističke zajednice Grada Križevaca, a za turističke manifestacije na području Grada osigurava se oko 250.000,00 kuna. Kroz program poticanja poduzetništva sufinancira se održavanje gospodarskog i obrtničkog sajma u iznosu oko 100.000,00 kuna godišnje, dok se oko 400.000,00 kuna godišnje odnosi na Projekt tehničke potpore za izradu poslovnih planova i savjetovanje poduzetnika kroz Križevački poduzetnički centar d.o.o. Upravni odjel za društvene djelatnosti Upravni odjel za društvene djelatnosti izdvaja sredstva za institucije u području obrazovanja, kulture, znanosti, sporta, socijalne skrbi i zdravstva, te civilne zaštite i javne sigurnosti. Struktura troškova u protekle 4 godine je kako slijedi:

Rujan 2012

45 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement