Page 44

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

*** U 2011. godini održani su izbori za članove mjesnih odbora pa se tu nalazi i trošak održavanja izbora u iznosu 165.423,59

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Upravni odjel za gospodarstvo i financije sastoji se od dvije glave: 1.

Financije

2.

Gospodarstvo

Godina Kamate Ostali financijski rashodi Otplata glavnice – dugoročni kredit Otplata glavnice – prekoračenje po žiro računu Ukupno - financije

2008.

2009.

2010.

2011.

618.281,51

339.867,20

270.102,11

371.169,60

4.004,08

0,00

0,00

30.000,00

1.916.737,40

1.869.282,10

2.199.074,86

2.528.091,41

0,00

0,00

0,00

4.075.790,84

2.539.022,99

2.209.149,30

2.469.176,97

7.005.051,85

Tablica 8. Gradski proračun 2008. – 2011.: struktura razdjela 02 - Financije

Godina

2008.

2009.

2010.

2011.

Poljoprivreda

330.519,43

430.720,83

303.829,60

339.317,56

Turizam

194.968,96

619.816,64

234.800,00

499.283,09

Poduzetništvo

689.388,59

631.698,30

793.749,38

557.405,58

1.146.424,68

0,00

0,00

0,00

Program IPA MađarskaHrvatska

0,00

0,00

269.430,57

643.361,16

Kapitalna ulaganja iz programa IPA MađarskaHrvatska

0,00

0,00

35.971,00

658.500,94

2.361.301,66

1.682.235,77

1.601.809,55

2.697.868,33

Kapitalna ulaganja u poslovne zone

Ukupno - gospodarstvo

Tablica 9. Gradski proračun 2008. – 2011.: struktura razdjela 02 - Gospodarstvo

U glavi Financije knjiži se otplata dugoročnog kredita te dopušteno prekoračenje po žiro računu. Glava Gospodarstvo sadrži troškove financiranja programa poljoprivrede, turizma, gospodarstva te projekata

Rujan 2012

44 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement