Page 3

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Sadržaj Predgovor ................................................................................................................................................................ 2 Sažetak .................................................................................................................................................................... 5 I.

Uvod ................................................................................................................................................................ 8

II.

Socio-ekonomski profil i šire razvojno okruženje ......................................................................................... 11 II. 1. Republika Hrvatska u kontekstu ulaska u EU ............................................................................................ 11 2.1.1. Razvojni prioriteti Republike Hrvatske ................................................................................................ 11 2.1.2. Razvojni ciljevi i regionalna politika EU ............................................................................................... 12 2.1.3. Međunarodna suradnja sa zemljama u okruženju .............................................................................. 12 II. 2. Regionalna obilježja .................................................................................................................................. 14 2.2.1. Smjernice razvoja susjednih županija i pograničnog područja............................................................ 14 2.2.2. Koprivničko križevačka županija.......................................................................................................... 16 II. 3. Socio-ekonomski profil Grada Križevaca ................................................................................................... 27 2.3.1. Socio-ekonomski kontekst .................................................................................................................. 27 2.3.2 Razvojni trendovi ................................................................................................................................. 37

III.

Razvojna polazišta ..................................................................................................................................... 39

III.1 Primjena najboljih razvojnih praksi grada Barcsa....................................................................................... 39 III.2 Proračunske mogućnosti i struktura proračuna grada Križevaca ............................................................... 41

IV.

3.2.1

Prihodi Grada Križevaca ................................................................................................................ 41

3.2.2

Rashodi Grada Križevaca ............................................................................................................... 42

Strategija razvoja Grada Križevaca ............................................................................................................ 49

IV. 1. Vizija razvoja ............................................................................................................................................ 49 IV. 2. Razvojni prioriteti i mjere......................................................................................................................... 50 4.2.1

Prioriteti ........................................................................................................................................ 52

4.2.2

Mjere ............................................................................................................................................. 54

Horizontalne mjere ....................................................................................................................................... 72 V.

Provedba Strategije ....................................................................................................................................... 73 V. 1. Mjere i mehanizmi provedbe .................................................................................................................... 73 5.1.1

Načela provedbe ........................................................................................................................... 73

5.1.2

Mehanizmi provedbe .................................................................................................................... 74

V. 2. Praćenje i evaluacija .................................................................................................................................. 82 V. 3. Komunikacijska strategija ......................................................................................................................... 83 VI.

Prilozi ......................................................................................................................................................... 86

Rujan 2012

3 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement