Page 27

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

II. 3. Socio-ekonomski profil Grada Križevaca Osim strateških odrednica i socio-ekonomskih pokazatelja stanja šireg područja, osnovno polazište za odabir strateškog usmjerenja je društvena i gospodarska slika samoga Grada Križevaca. Drugim riječima, strateške razvojne mogućnosti Grada moraju biti definirane na temelju postojećih resursa i stvarnih razvojnih potencijala. Da bi se spomenuti faktori mogli pravilno utvrditi, važno je koristiti ažurne i detaljne statističke podatke, koji ilustriraju stanje u svakom sektoru. Ova logika strateškog planiranja, koja se temelji na uključivanju širokog kruga dionika u lokalno planiranje i polazi od stvarnih potreba i problema, ilustrirana je donjom shemom:

trendovi usporedbe indikatori uzroci

STATIST. PODACI

analiza

INFORMACIJA

sinteza

SWOT

STRATEGIJA (Vizija, Prioriteti)

RAZVOJNA PITANJA

Slika 2. Shematski prikaz - od osnovne analize i statističkih podataka do strategije razvoja

U kontekstu izrade ove strategije, osnovni podaci prikupljeni su kroz izradu dokumenta Analiza socijalnog i ekonomskog stanja na području Grada Križevaca, koja je također izrađena u okviru projekta DESONE, od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Križevaca. Pri tome su korišteni osnovni statistički izvori te direktne konzultacije sa svim relevantnim akterima. Na osnovu tog procesa i rezultirajućeg analitičkog dokumenta, naredno poglavlje prezentira socio-ekonomski kontekst – 'profil' Grada - koji predstavlja sintezu i intepretaciju velikog broja podataka te statističkih i drugih pokazatelja socio-ekonomskih prilika, u pokušaju da se razluče povijesni uzroci, trendovi i utjecaji koji su i koji još uvijek oblikuju društveno-gospodarski razvoj 5

Grada . U skladu sa podacima prikupljenima prilikom izrade spomenute Analize, napravljena je i SWOT analiza Grada Križevaca, na temelju koje su utvrđena ključna pitanja te iz koje su, u konačnici, proizašli prioriteti razvoja u narednom razdoblju te mjere za njihovu provedbu.

2.3.1. Socio-ekonomski kontekst Grad Križevci drugi je po veličini od 3 grada Koprivničko-križevačke županije. Smješten na jugoistočnom dijelu 2

Županije, obuhvaća 60 naselja te se prostire na daleko najvećoj površini od 263,72 km (15% površine županije), na kojoj živi ukupno 22.195 stanovnika.

5

Podaci prezentirani u poglavlju 2.3.1 su preuzeti iz dokumenta Analiza socijalnog i ekonomskog stanja na području Grada Križevaca, ukoliko nije navedeno drugačije.

Rujan 2012

27 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement