Page 24

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

ruralni turizam

Strateški cilj 2. JAČANJE LJUDSKIH RESURSA I PODIZANJE ŽIVOTNOG STANDARDA Prioriteti

Mjere 2-1-1 Izgradnja i opremanje objekata u školstvu 2-1-2 Unapređenje i poticanje školovanja u skladu s potrebama gospodarstva

2-1 Upravljanje znanjem

2-1-3 Razvoj visokoškolskih obrazovnih institucija i programa

za razvoj ljudskih resursa

2-1-4 Unapređenje sustava cjeloživotnog učenja 2-1-5 Upravljanje razvojem i strateško planiranje 2-1-6 Jačanje kapaciteta za korištenje fondova EU, te razvoj prekogranične i međužupanijske suradnje

2-2 Razvoj županijskog

2-2-1 Razvoj partnerstva gospodarstva, školstva i institucija za zapošljavanje

tržišta rada 2-2-2 Jačanje lokalnih inicija va za zapošljavanje 2-3-1 Prevencija ovisnos mlade populacije i promicanje zdravog načina života 2-3 Unapređenje zdravlja stanovništva

2-3-2 Prevencija, te rano otkrivanje bolesti 2-3-3 Jednakomjerno razvijena i dostupna primarna zdravstvena zaštita 2-3-4 Razvoj palijativne skrbi

2-4 Aktivna populacijska

2-4-1 Osiguranje financijske potpore roditeljima i djeci

politika i unapređenje obiteljskog života

2-4-2 Porast dostupnos jaslica i vr ća

2-5-1 Prevencija institucionalizacije vulnerabilnih skupina 2-5 Razvoj socijalnih usluga

2-5-2 Razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi 2-5-3 Dostupnost domova socijalne skrbi 2-5-4 Socijalno uključivanje ugroženih skupina 2-6-1 Jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u razvoju Županije

2-6 Razvoj civilnog društva

2-6-2 Promoviranje i osnaživanje volonterskog rada 2-6-3 Po canje i razvoj ak vnos iz područja tehničke kulture 2-6-4 Poticanje i razvoj športskih aktivnosti

Strateški cilj 3. RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Prioriteti

Mjere

3-1 Izgradnja prometne

3-1-1 Razvoj cestovne infrastrukture

infrastrukture

3-1-2 Razvoj željezničkog prometa 3-1-3 Razvoj ostalih oblika prometne infrastrukture

Rujan 2012

24 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement