Page 21

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

autohtone hrane i gastronomskih sadržaja, razvoj vinskih cesta i sl.). Nadalje, veliki potencijal očekuje se iz pilot projekta iskorištavanja geotermalnih izvora energije na lokaciji Lunjkovec-Kutnjak, čijom će realizacijom bi stvoreni preduvjeti za razvoj zdravstvenog turizma u KKŽ u dugoročnom razdoblju. U pogledu ujednačenog regionalnog razvoja, uočljive su nejednakosti između jedinica lokalne samouprave (JLS) Županije. Prema kriteriju dodane vrijednosti, kao jednom od pokazatelja razvijenos područja ( Tablica 1. Dodana vrijednost i efikasnost intelektualnog kapitala po JLS u KKŽ pokazuje se kako ukupno 8 općina i sva tri grada u Županiji ostvaruju nega van pokazatelj dodane vrijednosti, dok prema kriteriju efikasnosti intelektualnog kapitala, najveći pad e kasnos bilježe općine Sv. Ivan Žabno, Kalinovac i Koprivnički Ivanec, a najveći rast bilježi općina Peteranec, koja ostvaruje i izraziti rast dodane vrijednosti.

Općina/Grad

Dodana

Dodana

Dodana

Efikasnost

Efikasnost

vrijednost/st. u

vrijednost

vrijednost (%)

intelektualnog

intelektualnog

kapitala

kapitala (%)

€ KOPRIVNICA

5.376

1.208.119.805

-21,72%

1,45

-21,11%

KRIŽEVCI

3.081

498.597.581

-10,86%

1,82

-11,57%

ĐURĐEVAC

1.975

126.877.367

-13,67%

1,65

4,50%

VIRJE

638

24.021.121

-2,66%

1,66

14,28%

SVETI PETAR OREHOVEC

597

22.218.525

80,82%

2,96

-7,55%

SVETI IVAN ŽABNO

521

21.250.745

-59,97%

-0,01

-100,36%

LEGRAD

872

17.470.056

-9,96%

3,51

-2,92%

PETERANEC

806

16.650.417

53,99%

2,88

40,55%

KLOŠTAR PODRAVSKI

559

14.614.661

3,29%

2,23

17,13%

KALINOVAC

994

12.433.004

-63,01%

0,43

-82,43%

NOVIGRAD PODRAVSKI

520

11.925.440

63,73%

1,85

17,31%

DRNJE

648

10.121.826

3,93%

2,74

-9,14%

PODRAVSKE SESVETE

684

8.819.726

-20,27%

1,68

-32,05%

RASINJA

265

7.348.290

3,80%

1,88

-1,45%

MOLVE

392

6.755.828

-18,39%

2,18

-6,71%

GOLA

308

6.168.615

-11,67%

1,34

-16,25%

SOKOLOVAC

158

4.546.046

71,09%

2,04

-14,43%

KOPRIVNI KI IVANEC

172

2.947.584

52,80%

0,6

-82,89%

KOPRIVNI KI BREGI

136

2.516.136

4,15%

1,78

16,51%

KALNIK

200

2.332.716

270,82%

1,3

0,32%

FERDINANDOVAC

111

1.700.894

0,13%

1,49

-10,62%

HLEBINE

153

1.631.160

25,76%

3,11

5,01%

NOVO VIRJE

139

1.419.140

21,09%

1,76

13,53%

ĐELEKOVEC

97

1.277.629

-4,12%

0,9

12,53%

2.252

1.031.764.312

-18,25%

1,56

-17,36%

Ukupno

Tablica 1. Dodana vrijednost i efikasnost intelektualnog kapitala po JLS u KKŽ

Rujan 2012

21 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement