Page 167

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je pokrenut te je u fazi projektiranja i ishođenja građevinskih dozvola te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Projektiranje, ishođenje dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – 31.12.2013.

ROK ZA PROVEDBU

Gradnja – 31.12.2017. INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj priključaka godišnje (počevši od 2014. godine): 500

Projekt 70

Izgradnja nerazvrstanih cesta Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (CILJNA

građani Opis projekta:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada i njihovo asfaltiranje. Ciljevi: Poboljšanje prometne infrastrukture na području jedinice lokalne samouprave. Rezultati: Povećanje broja kilometara asfaltiranih nerazvrstanih cesta. Aktivnosti: 1) Utvrđivanje prioriteta modernizacije nerazvrstanih cesta na području Grada temeljem gustoće prometa, broja stanovnika i drugih objektivnih kriterija na godišnjoj razini 2) Projektiranje i ishođenje dozvola, izrada troškovnika 3) Asfaltiranje Faze projekta: I. Priprema – planiranje i projektiranje II. Gradnja - asfaltiranje Proračun Grada Križevaca

PRORA UN PROJEKTA

Godišnje

1.500.000,00

Grad Križevci POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekti će se pripremati na godišnjoj bazi.

ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirano, počevši od 2013. godine.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Povećanje broja kilometara asfaltiranih nerazvrstanih cesta za 10%

Rujan 2012

167 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement