Page 166

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je pokrenut te je u fazi projektiranja i ishođenja građevinskih dozvola te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Projektiranje, ishođenje dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – 31.12.2013.

ROK ZA PROVEDBU

Gradnja – 31.12.2017. INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj priključaka godišnje (počevši od 2014. godine): 300

Projekt 69

Izgradnja vodovodne mreže Komunalno poduzeće d.o.o.

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Hrvatske vode (CILJNA

Građani, poslovni subjekti Opis projekta:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Projekt uključuje izgradnju novog dijela vodoopskrbnog sustava na području Grada Križevaca u duljini 84.000 m i rekonstrukciju dijela postojeće vodoopskrbne mreže u duljini 33.000 m. Ciljevi: Osigurati mogućnost priključka na sustav javne vodoopskrbe za sva domaćinstva na području jedinice lokalne samouprave. Rezultati: Osigurana zdravstveno i higijenski ispravna pitka voda za sva domaćinstva na području jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti: 1) Projektiranje sustava vodoopskrbe na području Grada Križevaca 2) Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje građevinskih dozvola 3) Provođenje javnih natječaja 4) Izgradnja sustava vodoopskrbe 5) Priključivanje korisnika na sustav vodoopskrbe Faze projekta: I. Projektiranje II. Gradnja

PRORA UN PROJEKTA

36.000.000,00 Grad Križevci Hrvatske vode

POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

EU fondovi

* Iako još nije definiran konačni način financiranja, načelno se očekuju sljedeći omjeri financiranja: Grad Križevci 10%, Hrvatske vode 20% i EU fondovi 70%. SPREMNOST PROJEKTA Rujan 2012

166 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement