Page 165

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P3

Podizanje kvalitete života građana

Komponenta:

K3

Komunalna infrastruktura

Mjera:

3.6.

Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture

Projekt 68

Izgradnja odvodnje Komunalno poduzeće d.o.o.

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Hrvatske vode (CILJNA

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Građani, poslovni subjekti Opis projekta: Izgradnja cjelovitog sustava zbrinjavanja otpadnih voda na području Grada Križevaca i okolnih prigradskih naselja, koja obuhvaća 15.300 stanovnika. Projekt uključuje gradnju novog dijela sustava aglomeracije duljine 55.291 m i rekonstrukciju dijela postojećeg sustava aglomeracije u duljini 6.728 m, kao i izgradnju biološkog pročistača. Ciljevi: Zaštita okoliša, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda do razine koja omogućava neškodljivo ispuštanje u prirodne vodotoke. Rezultati: Izgrađen sustav za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda na gradski pročistač, čist okoliš nezagađen otpadnim vodama, održivi razvoj. Aktivnosti: 1) Projektiranje sustava aglomeracije – odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda na području Grada Križevaca 2) Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje građevinskih dozvola 3) Provođenje javnih natječaja 4) Izgradnja sustava aglomeracije 5) Priključivanje korisnika na sustav odvodnje Faze projekta: I. Projektiranje II. Gradnja Gradnja i rekonstrukcija sustava

PRORA UN PROJEKTA

aglomeracije sa opremom

94.804.260,00

Gradnja pročistača

27.812.768,00

Ukupno

122.617.028,00

Grad Križevci Hrvatske vode POTENCIJALNI FINANCIRANJA

Rujan 2012

IZVORI

EU fondovi * Iako još nije definiran konačni način financiranja, načelno se očekuju sljedeći omjeri financiranja: Grad Križevci 10%, Hrvatske vode 20% i EU fondovi 70%.

165 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement