Page 159

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P3

Podizanje kvalitete života građana

Komponenta:

K2

Usluge građanima

Mjera:

3.4.

Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga

Projekt 62

Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe Centar za socijalnu skrb Križevci

PROJEKTNI PARTNERI

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci Udruga umirovljenika Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Socijalne kategorije stanovništva – obitelji i pojedinci Opis projekta:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Kako bi se na adekvatan način zbrinule starije i nemoćne osobe te im se osigurala primjerena kvaliteta života u trećoj životnoj dobi, potrebno je, prije svega, osigurati infrastrukturne preduvjete - dovoljne smještajne kapacitete. S druge strane, nužna je i pomoć osobama u socijalnoj potrebi, kroz osiguranje stanova za socijalne kategorije stanovništva. Ciljevi: Osiguranje smještajnih kapaciteta za socijalne kategorije stanovništva. Rezultati: Stambeno zbrinute socijalne kategorije stanovništva. Aktivnosti: 1) Izgradnja doma za starije i nemoćne (gradi privatni investitor – Grad daje pravo građenja bez naknade, oslobođenje od komunalne naknade i komunalnog doprinosa) 2) Izgradnja stanova za socijalne kategorije stanovništva Faze projekta: I. Utvrđivanje potreba za smještajnim kapacitetima za starije i nemoćne u suradnji sa Udrugom umirovljenika II. Utvrđivanje potreba za smještajnim kapacitetima za socijalne kategorije stanovništva u suradnji sa CZSS Križevci i Gradskim društvom Crvenog križa Križevci III. Projektna dokumentacija i gradnja

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA

Izgradnja socijalnih stanova IZVORI

900.000,00

Proračun Grada Križevaca Ostali izvori

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Građevinska dozvola za gradnju smještajnih kapaciteta za socijalne kategorije stanovništva je ishođena.

ROK ZA PROVEDBU

Početak projekta u 2014. godini. Rok za završetak projekta: 31.12.2014.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj novoizgrađenih stanova za socijalne kategorije stanovništva: 8

Rujan 2012

159 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement