Page 157

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Projekt 60

Potpora rekreativnim programima

PROJEKTNI PARTNERI

Zajednica športskih udruga

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Građani, sportaši rekreativci Opis projekta: Projekt uključuje poticanje građana da se bave različitim oblicima rekreativnog sporta, kao sastavnog dijela i načina života. U tu svrhu osigurat će se mogućnost korištenja sportskih objekata i sufinanciranje sportskih sadržaja. Ciljevi: Uključiti što veći broj građana u bavljenje sportom. Promocija zdravog života i poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rezultati: Veliki broj sportaša rekreativaca koji se kontinuirano i organizirano bave sportom. Aktivnosti: 1) Organizacija rekreativnog bavljenja sportom u postojećim objektima 2) Sufinanciranje stručnih voditelja rekreativnih sadržaja 3) Sufinanciranje sportskih susreta i natjecanja sportaša rekreativaca Faze projekta: Aktivnosti se mogu provoditi usporedno i kontinuirano. Proračun Grada Križevaca

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA

Godišnje 40.000,00 IZVORI

Grad Križevci

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je spreman za provedbu.

ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirano, počevši od 2013. godine.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Povećan broj građana koji se organizirano rekreativno bave sportom za 10%

Projekt 61

Informiranje građana – baza križevačkog sporta i izrada promotivnih materijala

PROJEKTNI PARTNERI

Zajednica športskih udruga Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI Rujan 2012

(CILJNA

Građani, sportski klubovi, sportske udruge Opis projekta: Projekt uključuje informiranje građana o mogućnostima bavljenja sportom profesionalno, amaterski i rekreativno, kao i pružanje informacija o 157 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement