Page 155

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Projekt 58

Izgradnja nogometnog igrališta sa umjetnom travom Nogometni klub Križevci

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Zajednica športskih udruga Križevci (CILJNA

nogometni klubovi i građani Opis projekta: Izgradnja pomoćnog igrališta koje udovoljava standardima i na kojem se mogu održavati treninzi svih selekcija nogometnog kluba te nogometna natjecanja. Ciljevi: Osigurati pomoćno nogometno igralište koje dimenzijama i drugim karakteristikama odgovara standardima te tako omogućiti bavljenje sportom velikom broju građana, posebice mladih.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rezultati: Izgrađeno nogometno igralište sa umjetnom travom. Aktivnosti: 1) Izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola 2) Gradnja pomoćnog igrališta Faze projekta: I. Priprema i projektiranje II. Gradnja

PRORA UN PROJEKTA

1.000.000,00 Grad Križevci

POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ostali izvori

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Grad ima zemljište u vlasništvu kojemu je Generalnim urbanističkom planom definirana ova namjena.

ROK ZA PROVEDBU

2016.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj novoizgrađenih ili adaptiranih/rekonstruiranih sportskih objekata: 1

Rujan 2012

155 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement