Page 152

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Orijentacija muzejske djelatnosti prema suvremenim tehnologijama i turističkom razvoju Grada

Projekt 55

Turistička zajednica Grada Križevaca

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Gradski muzej Križevci (CILJNA

Građani, turisti, posjetitelji Opis projekta: Kako bi se osigurala suvremenost Gradskog muzeja i povećao interes građana i posjetitelja, potrebno je postojeće resurse predstaviti na novi, kreativniji i zanimljiviji način te tako privući nove ciljne skupine posjetitelja. U tom smislu, prvi korak je utvrđivanje koji to elementi, odnosno resursi kojima Gradski muzej upravlja, imaju određeni komercijalni potencijal te ih je moguće valorizirati na tržištu. Ciljevi: Privlačenje ciljanih grupa posjetitelja temeljene na povijesti i tradiciji.

osuvremenjivanjem

ponude

Rezultati:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Povećan broj posjetitelja Gradskog muzeja, povećani prihodi od vlastite djelatnosti. Aktivnosti: 1) Utvrđivanje turistički najzanimljivijih izložaka u muzej, priča, običaja i legendi 2) Kreiranje ideje novog korištenja definiranih resursa – novih načina, medija, novih oblika prezentacije 3) Odabir marketinških alata 4) Uključivanje u programe organiziranih posjeta, školske programe, itd. Faze projekta: I. Utvrđivanje postojećeg stanja i resursa II. Definiranje novih mogućnosti korištenja III. Kreiranje novih programa IV. Aktivnosti promidžbe i privlačenja posjetitelja Proračun Grada Križevaca

PRORA UN PROJEKTA

Godišnje 30.000,00 Grad Križevci

POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

Koprivničko-križevačka županija Ministarstvo kulture EU fondovi

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je spreman za provedbu.

ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirano, počevši od 2013. godine.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Povećani prihod od samofinanciranja godišnje za 30%

Rujan 2012

152 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement