Page 147

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirano, počevši od 2013. godine.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Povećan broj programa u kulturi na području Grada godišnje za 10%

Projekt 50

Razvoj multimedijskog kulturnog centra Gradska knjižnica ''Franjo Marković'' Križevci

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Križevci (CILJNA

građani Opis projekta: Infrastrukturno i programsko usmjeravanje djelatnosti Gradske knjižnice ''Franjo Marković'' Križevci prema uspostavljanju multimedijskog centra, koji će građanima pružati brojne mogućnosti za obrazovanje i zabavu. Multimedijski kulturni centar u Križevcima izgradit će se na prostoru bivšeg Doma HV-a, a pružat će sljedeće usluge: multimedijske prezentacije, audiovizualne aktivnosti, predstave za djecu i odrasle, filmske projekcije, konferencije, simultano prevođenje, koncerte, izložbe, promocije knjiga, tribine, panel diskusije, predavanja i drugo. Ciljevi:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Postati kulturno, informacijsko i multimedijsko središte Grada Križevaca i okolnih općina koje građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode. Rezultati: Izgrađen i opremljen multimedijski kulturni centar. Aktivnosti: 1) Rekonstrukcija bivšeg doma HV-a 2) Opremanje prostora Faze projekta: I. Rekonstrukcija II. Opremanje III. Korištenje i provođenje programa

PRORA UN PROJEKTA

8.000.000,00 Grad Križevci

POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

Koprivničko-križevačka županija Ministarstvo kulture

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI Rujan 2012

2011. godine je potpisan Okvirni sporazum za rekonstrukciju bivšeg Doma HV-a za potrebe Gradske knjižnice, odnosno prenamjenu u multimedijski centar. Sporazum je potpisan na 4 godine. Projektnom dokumentacijom i građevinskom dozvolom predviđena je fazna gradnja sa mogućnošću uporabe po završetku faze. Trenutno se završava 2. faza rekonstrukcije. Sa 147 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement