Page 146

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P3

Podizanje kvalitete života građana

Komponenta:

K1

Kultura i sport

Mjera:

3.1.

Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture

Projekt 49

Potpora kulturnim programima

PROJEKTNI PARTNERI

Zajednica udruga u kulturi Grada Križevaca

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

građani Križevaca i okolice Opis projekta: Potpora programima u kulturi koje organizira i provodi Zajednica udruga u kulturi Grada Križevaca. Cilj: Koordinacija udruga u kulturi i zajednički rad na kulturnim programima, povećanje broja i kvalitete kulturnih programa namijenjenih građanima. Učinkovitije korištenje proračunskih sredstava za kulturu. Rezultati: Veći broj i kvaliteta kulturnih programa na području Grada, veći interes građana za programe u kulturi, veći broj posjetitelja kulturnih manifestacija.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Aktivnosti: 1) Organizacijsko i programsko povezivanje udruga u kulturi 2) Zajednički rad na postojećim programima 3) Zajedničko financiranje programa – mogućnosti prijave na nacionalne i EU natječaje za razvoj kulture 4) Organizacija kazališnih predstava (gostujući nastupi drugih kazališta) 5) Organizacija koncerata 6) Književne večeri 7) Tečajevi (ples, umjetnost, itd.) 8) Kino projekcije 9) Marketing i promocija (radio pozivi građanima, web pozivi, plakati, newsletter, itd.) 10) Ostale kulturne manifestacije i programi Faze projekta: Kontinuirano, koordinirano i usporedno provođenje projekata. Proračun Grada Križevaca

PRORA UN PROJEKTA

Godišnje

200.000,00

Grad Križevci POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

EU fondovi Ministarstva

SPREMNOST PROJEKTA Rujan 2012

Projekt je spreman za provedbu. 146 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement