Page 144

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P2

Ulaganje u znanje i zapošljavanje

Komponenta:

K2

Tržište rada

Mjera:

2.4.

Poticanje zapošljavanja

Projekt 47

Poticanje samozapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci

PROJEKTNI PARTNERI

Križevački poduzetnički centar d.o.o. Udruženje obrtnika Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Nezaposlene osobe Opis projekta: Potpora nezaposlenim osobama da realiziraju poslovne ideje, započnu vlastiti posao i na taj način osiguraju radno mjesto. Ciljevi: Potaknuti nezaposlene osobe da otvaranjem vlastitog posla i realizacijom poslovne ideje osiguraju vlastitu egzistenciju. Rezultati:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Porast broja zaposlenih. Aktivnosti: 1) Savjetovanje i osposobljavanje za poduzetništvo 2) Edukacija i prekvalifikacija za samozapošljavanje 3) Financijska i organizacijska pomoć pri samozapošljavanju Faze projekta: I. Utvrđivanje interesa za samozapošljavanje, razmatranje poslovnih ideja, potrebnog početnog kapitala i potrebnih znanja i vještina II. Sufinanciranje edukacija i prekvalifikacija sukladno utvrđenoj poslovnoj ideji IV. Financijska i organizacijska pomoć Proračun Grada Križevaca

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA

Godišnje IZVORI

40.000,00

Grad Križevci Hrvatski zavod za zapošljavanje

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je spreman za provedbu.

ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirano, počevši od 2013. godine

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Povećan broj samozaposlenih osoba godišnje za 5%.

Rujan 2012

144 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement