Page 142

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P2

Ulaganje u znanje i zapošljavanje

Komponenta:

K2

Tržište rada

Mjera:

2.3.

Stvaranja poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada

Projekt 45

Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci Srednje škole na području Križevaca Visoko gospodarsko učilište

PROJEKTNI PARTNERI

Pučko otvoreno učilište Križevci Poduzetnički centar Križevci Udruženje obrtnika Križevci poslodavci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Učenici srednjih škola, studenti, mladi ljudi nakon završenog obrazovanja, poslodavci Opis projekta: Kako bi se potaknulo uspostavljanje intenzivnih veza između srednjoškolskog obrazovnog sustava i poslodavaca, organizirat će se sastanci, okrugli stolovi, forumi sa svim interesnim skupinama, gdje će se raspravljati o potrebama poslodavaca u budućem razdoblju te načinima na koji obrazovni sustav uz pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Grada Križevaca može pridonijeti obrazovanju traženih kadrova. Ciljevi: Potaknuti usklađivanje obrazovnog sustava sa potrebama tržišta rada.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rezultati: Porast zaposlenosti, stvaranje obrazovnih profila kakvi su potrebni poslodavcima. Aktivnosti: 1) Formiranje radne grupe koja će se sastojati od predstavnika HZZ, Grada, srednjih škola, poslodavaca, studenata, itd. 2) Održavanje foruma, okruglih stolova na temu ponude i potražnje na tržištu rada nekoliko puta godišnje Faze projekta: I. Priprema – formiranje radne grupe II. Provedba – održavanje foruma i sastanaka

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE Rujan 2012

Godišnje IZVORI

5.000,00

Grad Križevci

Projekt je spreman za provedbu.

142 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement