Page 138

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P2

Ulaganje u znanje i zapošljavanje

Komponenta:

K1

Obrazovanje

Mjera:

2.2.

Razvoj visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Projekt 41

Gradnja i obnova visokoškolske infrastrukture

PROJEKTNI PARTNERI

Visoko gospodarsko učilište Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Studenti, profesori, djelatnici VGUK Opis projekta: Kako bi se pridonijelo jačanju pozicije VGUK na tržištu, kao najstarije visokoškolske institucije za poljoprivredno obrazovanje u ovom dijelu Europe, Grad će poduprti gradnju i obnovu visokoškolske infrastrukture, kao i programe koji se odnose na smještajne kapacitete i zbrinjavanje studenata. Ciljevi: Potpora osiguravanju smještajnih kapaciteta za studente VGUK s ciljem osiguranja boljih uvjeta studiranja, pozicioniranja VGUK na tržištu i posljedično, promocije Grada Križevaca.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rezultati: Povećan broj studenata, povećan broj studenata za koje je osiguran smještaj. Aktivnosti: 1) Sufinanciranje troškova smještaja studenata u privatnim stambenim objektima 2) Gradnja studentskog doma/hostela, kao mogućnost ako se ukaže potreba – Grad osigurava zemljište i priključke na komunalnu infrastrukturu 3) Uređenje dnevnog boravka za studente Faze projekta: I. Utvrđivanje postojećih smještajnih kapaciteta za studenta i njihovog stanja te potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima II. Utvrđivanje i odabir lokacije III. Uređenje dnevnog boravka Uređenje dnevnog boravka :

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA

Sufinanciranje smještaja – godišnje: IZVORI

50.000,00 100.000,00

Grad Križevci

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Potrebno je utvrditi potrebe za novih smještajnim kapacitetima, izraditi projektnu dokumentaciju te utvrditi model financiranja gradnje i upravljanja smještajnim kapacitetima.

ROK ZA PROVEDBU

Uređenje dnevnog boravka – 2014.

Rujan 2012

138 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement