Page 133

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Sportske dvorane – MZOS i Grad Gradnja osnovne škole - projektna dokumentacija - MZOS SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Sportske dvorane – projektna dokumentacija je u fazi izrade

Obnova - kontinuirano ROK ZA PROVEDBU

Sportske dvorane – rok: 31.12.2016 Gradnja treće osnovne škole – rok za početak: 31.12.2017.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj adaptiranih ili novoizgrađenih objekata osnovnoškolskog obrazovanja: 2

Projekt 36

Modernizacija računalne i tehničke opreme za učenike Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' Križevci

PROJEKTNI PARTNERI

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Učenici osnovnih škola Opis projekta: Pod pretpostavkom da su zadovoljeni svi sigurnosni i drugi nužni uvjeti za odvijanje nastave u osnovnim školama, još je važnije od obnove zgrada – infrastrukture, omogućiti djeci da u nastavnom programu koriste najsuvremeniju opremu i na taj način steknu komparativne prednosti u obrazovanju, koje će kasnije moći iskoristiti prilikom upisa u više razine obrazovanja ili pak na tržištu rada. Ciljevi:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Uvođenje računalne opreme u što veći broj razreda i programa i omogućavanje učenicima da rade na njima i stječu potrebne vještine. Rezultati: Porast broja učenika koji koriste računalo za obrazovne svrhe. Aktivnosti: 1) Opremanje učionica računalima i računalnom opremom 2) Nabava specijalizirane opreme za djecu s posebnim potrebama Faze projekta: Projekt je moguće provoditi kontinuirano, prema utvrđenim potrebama.

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA

Rujan 2012

Godišnje 150.000,00 IZVORI

Ministarstvo – kapitalna ulaganja: 100.000,00 Grad Križevci

50.000,00

133 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement