Page 131

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA

Godišnje 20.000,00 IZVORI

Grad Križevci

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Prije provođenja nabave, potrebno je utvrditi potrebe s obzirom na broj djece, postojeću opremu, itd.

ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirano, počevši od 2013. godine

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj djece kojima je dostupna nova didaktička oprema – godišnje: 250

Projekt 34

Unaprjeđenje predškolskih odgojno-obrazovnih programa Dječji vrtić Križevci Dječji vrtić Sv. Josipa

PROJEKTNI PARTNERI

Dječji vrtić ''Zraka sunca'' Dječji vrtić '' arobna šuma''

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Polaznici, roditelji i djelatnici Opis projekta: Kako bi dječji vrtići, osim svoje primarne funkcije – odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, svojom organizacijom, programima i savjetovalištima bili usklađeni i sa sve kompleksnijim potrebama i zahtjevima roditelja, potrebno je kontinuirano razvijati nove programe. Ciljevi: Praćenje dostignuća i trendova u predškolskom odgoju i obrazovanju, organizacijska prilagodba potrebama roditelja, pomoć roditeljima.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rezultati: Novi programi u dječjim vrtićima, mogućnost savjetovanja za roditelje, mogućnost cjelodnevnog boravka. Aktivnosti: 1) Cjelodnevni boravak djece 2) Potpora uvođenju kulturnih sadržaja – organizacija dramske skupine, posjet kazalištu, koncertima, itd.) 3) Rad sa djecom i roditeljima na zdravstveno-rehabilitacijskim i edukativnim programima (formiranje stručnih timova za rad sa djecom i roditeljima) Faze projekta: Projekt je moguće provoditi kontinuirano, prema utvrđenim potrebama. Proračun Grada Križevaca

PRORA UN PROJEKTA

Rujan 2012

Cjelodnevni boravak djece

80.000,00

Programi (kulturni, savjetovanja i ostalo)

20.000,00

131 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement