Page 129

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P2

Ulaganje u znanje i zapošljavanje

Komponenta:

K1

Obrazovanje

Mjera:

2.1.

Unaprjeđenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

Projekt 32

Obnova infrastrukture dječjih vrtića

PROJEKTNI PARTNERI

Dječji vrtići s područja Grada Križevaca

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

korisnici i zaposlenici dječjih vrtića na području Križevaca Opis projekta: Grad Križevci je osnivač Dječjeg vrtića Križevci te, osim financiranja plaća zaposlenika i materijalnih troškova Dječjeg vrtića Križevci, vodi brigu i o stanju infrastrukture. S obzirom na to da je jedan od ciljeva Grada podići kvalitetu predškolskog odgoja na višu razinu te na taj način potaknuti doseljavanje obitelji s malom djecom iz većih obližnjih gradova, potrebno je osigurati da i drugi dječji vrtići dostižu tražene standarde po pitanju infrastrukture. Ciljevi: Održavanje i podizanje standarda po pitanju infrastrukture u dječjim vrtićima.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rezultati: Povećan broj djece koja pohađaju dječje vrtiće, povećani standardi kvalitete i sigurnosti u dječjim vrtićima, povećan broj obitelji s malom djecom na području Grada. Aktivnosti: 1) Obnova krovišta u Dječjem vrtiću Križevci 2) Adaptacija prostora u Dječjem vrtiću Križevci 3) Obnova vanjskih igrališta u dječjim vrtićima 4) Potpora obnovi infrastrukture u privatnim dječjim vrtićima na području Grada (10% vrijednosti investicije) Faze projekta: I. Priprema – projektna dokumentacija, troškovnici, dozvole II. Izgradnja i obnova Obnova krovišta u Dječjem vrtiću Križevci

600.000,00

Adaptacija prostora u Dječjem vrtiću Križevci

140.000,00

Obnova vanjskog igrališta u Dječjem vrtiću

PRORA UN PROJEKTA

30.000,00

Potpora obnovi infrastrukture u privatnim dječjim vrtićima na području Grada (10% vrijednosti investicije) – godišnje

POTENCIJALNI FINANCIRANJA SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE

Rujan 2012

IZVORI

50.000,00

Grad Križevci Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju za obnovu krovišta te pribaviti eventualne dozvole, u slučaju da to bude potrebno, s obzirom na

129 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement