Page 127

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P1

Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

Komponenta:

K3

Turizam

Mjera:

1.8.

Brendiranje Grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda

Projekt 30

Stvaranje brand ideje Turistička zajednica Grada Križevaca

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Institucije koje djeluju na području Grada (CILJNA

Građani, turisti, turistički djelatnici Opis projekta: Utvrđivanje temeljnih vrijednosti Grada, koje bi morale biti trajne, važne, trebale bi se moći lako prenijeti u komunikaciji i imati neku emocionalnu vrijednost za potencijalnog gosta-turista, investitora, građanina. Ciljevi: Stvaranje jedinstvenog i prepoznatljivog imidža Grada. Rezultati: Povećanje prepoznatljivosti Grada u regiji, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, privlačenje turista, posjetitelja i ulagača.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Aktivnosti: 1) Formiranje radne skupine od predstavnika svih interesnih grupa s područja turizma, predstavnika Grada te institucija 2) Pripremna aktivnost – definiranje postojećeg imidža Grada 3) Izgradnja brenda  Definiranje temeljnih vrijednosti Grada za bolje pozicioniranje i poboljšanje prepoznatljivosti 4) Definiranje ključnih strategija za izgradnju i promidžbu Grada 5) Implementacija (realizacija strategije i mjerenje uspješnosti) Faze projekta: I. Priprema II. Izgradnja i odabir strategije III. Implementacija

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA

Proračun Grada Križevaca IZVORI

70.000,00

Grad Križevci

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je spreman za provođenje.

ROK ZA PROVEDBU

Početak projekta u 2013. godini, nakon toga kontinuirano.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Povećanje poznavanja turističke ponude Grada na godišnjoj razini za 10%

Rujan 2012

127 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement