Page 121

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

potrošnje. Aktivnosti: 1) Utvrđivanje broja i stanja postojećih lovišta, fond divljači, broj lovačkih društava i članova 2) Poticanje razvoja novih smještajnih kapaciteta i poticanje uključivanja i registracije novih subjekata u turističku ponudu kroz ponudu vikendica uz lovišta kao smještajnih kapaciteta 3) Organizacija natjecanja u spremanju srnećeg paprikaša i slični programi komplementarni s lovom 4) Izrada promotivnih materijala Faze projekta: I. Priprema II. Izrada programa III. Sufinanciranje događanja i promocija Proračun Grada Križevaca

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA

Godišnje 50.000,00 IZVORI

Grad Križevci

SPREMNOST PROJEKTA a) ZEMLJIŠTE b) DOZVOLE c) DOKUMENTACIJA d) OSTALI PREDUVJETI

Projekt je spreman za provedbu.

ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirano Povećanje broja noćenja u Križevcima godišnje za 15%

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Povećan broj gostiju koji dulje od 2 dana godišnje za 10% Prihodi subjekata u turizmu povećani godišnje za 10%

Projekt 26

Razvoj ljudskih resursa u turizmu Turistička zajednica Grada Križevaca

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Križevci (CILJNA

obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poduzetnici u turizmu Opis projekta: Osposobljavanje kadrova za pružanje usluga u turizmu i podizanje kvalitete turističke ponude. Ciljevi:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Podizanje razine kvalitete usluga u turizmu. Rezultati: Povećanje broja osposobljenih kadrova u turizmu, koji su stekli dodatne vještine potrebne za obavljanje posla. Aktivnosti: 1) Sufinanciranje pohađanja tečajeva stranih jezika za turističke djelatnike 2) Sufinanciranje edukacije turističkih vodiča 3) Suorganizacija tečajeva i radionica o osnivanju i vođenju seoskih

Rujan 2012

121 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement