Page 114

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Projekt 20

Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra Obrazovne i znanstvene institucije

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Zajednica tehničke kulture (CILJNA

Trgovačka društva, znanstvene institucije, visokoškolske ustanove i srednje strukovne škole Opis projekta:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rekonstrukcija hangara na prostoru bivše vojarne i dogradnja objekta koji će povezati hangare i djelovati kao uredski prostori i zajednički kapaciteti tehnoloških tvrtki, koje će u hangarima imati manje proizvodne pogone. Ciljevi projekta:  povezivanje proizvodnje orijentirane na istraživanje, razvoj i inovacije sa znanstvenim i stručnim institucijama,  uvođenje u proizvodnju suvremenih tehnoloških rješenja sa visokom dodanom vrijednošću Rezultati:  8.272 m2 opremljenog prostora za razvoj poduzetništva  osnivanje novih tehnoloških tvrtki i povećanje zaposlenosti visoko obrazovanim stručnjacima Aktivnosti: 1) Projektiranje Tehnološkog parka i razvojnog centra na temelju postojećeg idejnog rješenja te ishođenje građevinske dozvole 2) Rekonstrukcija postojećih hangara u bivšoj vojarni i dogradnja novog objekta 3) Privlačenje ulagača i potpora pri osnivanju i funkcioniranju malih tehnoloških tvrtki Faze projekta: I. Projektiranje i ishođenje građevinske dozvole II. Rekonstrukcija i dogradnja III. Puštanje u pogon i potpora pri funkcioniranju

PRORA UN PROJEKTA

Procijenjena vrijednost ulaganja: 26.000.000,00 Grad Križevci

POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

Koprivničko-križevačka županija Ministarstva poduzetništva i obrta Fondovi EU

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

 Grad raspolaže hangarima i zemljištem na kojem ima pravo građenja, a koje može prenijeti na investitora ili korisnike  Postoji idejno rješenje za Tehnološki park i razvojni centar  Urbanistički je definirana namjena zemljišta i objekata Projektiranje – rok: 31.12.2013.

ROK ZA PROVEDBU

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Rujan 2012

Gradnja i rekonstrukcija - od 2014., ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, odnosno izvorima financiranja Broj novih tehnoloških parkova: 1 Broj poduzeća i institucija koje posluju u Tehnološkom parku i razvojnom centru: 8

114 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement