Page 110

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je spreman za provedbu.

ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirana provedba u svim godinama provođenja Strategije, počevši od 2013. godine.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj novoizgrađenih proizvodnih i prerađivačkih pogona godišnje :2

Projekt 16

Potpora kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda

Broj sufinanciranih strojeva i opreme godišnje: 8

Tehnološki park i razvojni centar (budući) PROJEKTNI PARTNERI

Znanstvene i istraživačke institucije Zajednica tehničke kulture Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Poduzetnici i obrtnici Opis projekta:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Poticanje poduzetničkih aktivnosti koje podrazumijevaju zapošljavanje visoko obrazovane i stručne radne snage te iznadprosječna primanja, odnosno promjenu orijentacije sa proizvodnje niske dodane vrijednosti na proizvodnju visoke dodane vrijednosti. Poticanje tvrtki koje kroz svoje inovacije i dizajn mogu pridonijeti prepoznatljivosti Grada Križevaca i stvaranja slike o Križevcima kao o gradu pozitivne poduzetničke klime. Ciljevi:  zadržavanje visokoobrazovanih mladih ljudi u Križevcima kroz osiguravanje adekvatnih radnih mjesta i primanja  promoviranje Križevaca kao poduzetničkog grada, koji posebno valorizira znanje i ideje Rezultati: Porast broja tvrtki i obrta koje se, između ostalog, bave i istraživanjem, razvojem, inovacijama i dizajnom te porast broja zaposlenih visokoobrazovanih osoba području Grada. Aktivnosti: 1) Sufinanciranje istraživačkih radova i projekata. 2) Sufinanciranje tehnoloških linija i dizajna novih proizvoda. 3) Poticanje interesa mladih za istraživanje, razvoj i inovacije kroz organizaciju učeničkog i studentskog natjecanju inovatorstvu. Faze projekta: Aktivnosti u projektu mogu se odvijati paralelno. Proračun Grada Križevaca

PRORA UN PROJEKTA

Godišnje

150.000,00

Grad Križevci POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

Ministarstva EU fondovi

Rujan 2012

110 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement